V pondělí 10. 12. 2007 bylo otevřeno nové Centrum pro biologickou léčbu idiopatických  (nespecifických) střevních zánětů („IBD centrum“) v klinickém centru Iscare Lighthouse v Praze. Při neúspěchu standardní léčby nabízí IBD centrum léčbu biologickou. Intravenózní (infuzní) podání zaručuje lékaři úplnou kontrolu nad léčbou a pacientovi nabízí vysoký komfort a časovou svobodu. Biologická léčba má  dlouhodobý efekt a minimální vedlejší účinky.


„Biologická terapie je založena na podávání látek, které jsou připraveny metodami genetického inženýrství. V současné době biologická klinická praxe představuje podávání infuzí nebo injekcí, které působí rychle během několika dnů. Avšak k nasazení biologické léčby je nutné vybrat pacienty, pro které je léčba nejefektivnější,“ sdělil profesor Lukáš primář  IBD centra.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty  je nově koncipované oddělení v rámci Klinického centra ISCARE  I.V.F. a.s. v paláci  Lighthouse,  které  je zaměřeno na diagnostiku a léčbu pacientů  s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida  jsou chronická zánětlivá střevní onemocnění, které se označují  souhrnným termínem jako idiopatické střevní záněty.  Jde o choroby, které patří do skupiny tzv. civilizačních nemocí, a jejich projevy jsou velké bolesti břicha, hubnutí, průjmy atd. Typické je to, že obě nemoci postihují především mladé lidi kolem mezi 20.-30. rokem života a obě nemoci nejsou medikamentózními prostředky definitivně  vyléčitelné. Současná medikamentózní terapie umožňuje, že většina pacientů žije normálním životem a nemá žádná větší omezení. U mírných forem nemoci se využívají aminosalicyláty a závažnějších forem kortikoidy a imunosupresiva. V posledních několika letech  byla do klinické praxe zavedena nová terapie  tzv. biologická léčba. Jedná se o podávání léčiv, která blokují rozvoj zánětlivé reakce v průběhu střevních zánětů a vedou rychle k zklidnění zánětu a ústupu obtíží.

 

Mladý muž, pan Pavel Plzák, se s ulcerózní kolitidou léčí již 10 let a ke svojí léčbě řekl: „Nejdříve jsem dostal léčbu kortikoidy. Nemoc mi dala na čas pokoj, ale vždy na jaře a na podzim se příznaky zhoršovaly. Před dvěma lety jsem dostal biologickou léčbu a od té doby mi vlastně vůbec nic není, nemám žádné příznaky nemoci. Jen chodím každé dva měsíce na infuze.“


Nové Centrum biologické léčby idiopatických střevních zánětů je gastroenterologickým pracovištěm vybaveným v rámci ABC projektu moderním vybavením (infuzní křesla, pumpy atd.). Lékařský tým pod vedením prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc. sleduje nemocné nejenom z Prahy a okolí, ale prakticky ze všech krajů České republiky. Úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a také s řadou zahraničních pracovišť a vedle diagnostiky a léčby střevních zánětů se zabývá i vědeckou činností.

 


                                           
Více informací naleznete na http://www.crohn.cz

Reklama