Dnešní soutěžní otázka je velmi jednoduchá, jen si musíte vypočítat jeden letopočet. Tak vzhůru do toho. Zvládnete látku žáků čtvrté třídy základní školy?

Dnes je to opravdu jednoduché a tak nebudu složitě nic vysvětlovat. Níže najdete čtyři matematické úlohy. Z každé z nich vám vyjde jedno číslo. Dohromady letopočet, který potřebujete k zodpovězení dnešní soutěžní otázky.

Tak vzhůru do látky pro čtvrté třídy základních škol.


Domácí úkol číslo jedna:

Doplň indické násobení a jako první číslo letopočtu zapiš číslo, které patří na červeným kolečkem označenou pozici.

mat1.jpg


Domácí úkol číslo 2:

Vyřeš algebrogram

AB + B = 16

Druhým číslem letopočtu je číslo schovávající se pod písmenem B


Třetí domácí úkol zní:

Děda vzal své 4 vnuky do kina. Víte, že dospělý lístek stál dvakrát více, než dětský. Děda za pět lístků zaplatil 330 Kč. A hledaná číslice je prostřední z ceny lístku dědy.


Poslední, čtvrtý domácí úkol je následující:

Polovina tyče je natřena na modro, třetina na červeno. Zbytek je bílý a měří 8cm. Jak dlouhá je celá tyč?

Když to vypočítáte, přičtěte číslo 2 a poslední číslice ve výsledku je hledaným čtvrtým číslem letopočtu.


Pokud vám úkoly přijdou obtížné, vězte, že jsem si je nevymyslel, ale čerpal z učebnice Matematiky pro 5. ročník základní školy, z první kapitoly -  opakování látky čtvrtého ročníku. Tedy, že tyto úkoly mají zvládat děti, kterým je deset let.

A nyní k soutěžní otázce, ta je sice z vyšího ročníku, ale lehce dohledatelná na internetu, jen si ji pořádně dvakrát přečtěte, ať pak neskuhráte, že jste si špatně přečetly otázku:

Jak se jmenovala první manželka muže, který se tohoto roku stal českým panovníkem? Korunován byl však až roku následujícího.

Odpověď na otázku, vložte do odpovědního boxu.

KLIKNI odpovědní box KLIKNI

Nevkládejte odpověď DO DISKUSE POD TÍMTO ČLÁNKEM.

Dále vás žádám, abyste si pod tímto článkem nenapovídaly, neradily atd., abyste nezkazily zábavu těm, co si chtějí na řešení přijít samy.

Soutěž začala dnes tedy ve čtvrtek 11. 10. 2012 v 8.00 a skončí v pátek 12.10.2012 v 8.00. V pátek dopoledne zveřejním správné řešení i odpověď.


Hádanková soutěž (ve které dostanete každý pracovní  den jinou otázku) probíhá od 24. 9. 2012 do 24. 10. 2012. Pokud odpovíte správně alespoň na 5 hádanek, zařadíte se do slosování o vůni Pure O2 od AVONU, pokud odpovíte správně alespoň na 10 hádanek, zařadíte se také do slosování o dárkovou tašku MAYBELINE.

Reklama