V souvislosti s článkem o pochůzkách, respektive návštěvní službě, jsme narazili na další zajímavou lékařskou službu, o které se moc neví a nemluví: domácí péči. Nárok na ni mají nejen senioři, ale i dospělí a dokonce také děti...

senior

To, že za vámi přijde lékař domů, není v dnešní době již fikce, ale možnost, o které jsme vás informovali v článku o „návštěvní službě“ (viz odkaz pod tímto článkem). Návštěvní služba však není jedinou zdravotní péčí, na kterou mají nemocní nárok. Kromě lékaře k vám může docházet i další odborný zdravotní personál a vy tak v méně závažných případech nemusíte trávit zbytečné dny v nemocnici. Tato služba se jmenuje „domácí péče“ a na několik otázek ohledně ní nám odpověděl doktor Ferdinand Polák, náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR a lékař pro intenzivní péči ve Všeobecné fakultní nemocnici...

Pro koho je domácí péče určena?
Obecně pro kohokoliv, kdo vyžaduje zdravotní péči, kterou je možné kvalitně poskytnout v domácích podmínkách a kdy není racionální tuto péči poskytovat v nemocnici či v nějaké ambulanci, kam by pacient musel docházet.
Rozhodně bych chtěl vyvrátit mýtus, že domácí péče je určena jen nemohoucím seniorům, jak je někdy zjednodušeně prezentováno. Domácí péči mohou efektivně využívat i lidé v produktivním věku či dokonce děti.

Jak to myslíte s těmi dětmi, jako že rodiče nemusí zůstávat s dětmi doma?
Tak to myšlené není, samozřejmě se to netýká dětí, které mají třeba angínu. Ale když například je dítě závislé na parenterální výživě či na umělé plicní ventilaci a muselo by tudíž zůstat v nemocničním zařízení, tak je možná domácí péče. Má to několik kladných aspektů. Dítě vyrůstá v přítomnosti svých blízkých, je ve svém domácím prostředí, není vystaveno nozokomiálním nákazám, nemluvě o finančním  nákladech, které jsou v domácí péči podstatně nižší.
Maminky s dětmi, které mají běžná dětská onemocnění v průběhu roku (angina, plané neštovice,…) si však zdravotní sestru z domácí péče může také zajistit, ale tyto služby již nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Proč je dobré, domácí péči využívat?
Těch důvodů je mnoho. Od těch na první pohled zřetelných - jako je příznivý vliv na psychiku pacienta, až po ty pro laika méně viditelné, ale z odborného hlediska důležité - jako je prakticky nulové riziko nozokomiálních nákaz (tedy nákaz přenášených v nemocnici z pacienta na pacienta), lepší spolupráce pacientů a v neposlední řadě i menší finanční náročnost. Na druhou stranu je domácí péče oproti nemocniční péči o něco náročnější organizačně.

Kam se v případě potřeby obrátit?
V případě, že váš příbuzný prodělal nějaké závažné onemocnění či úraz (infarkt myokardu, mozková mrtvice, zlomenina stehenní kosti, ale i mnoho jiných situací) a vy máte zájem o domácí péči, obraťte se na svého praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici. Ti by vám měli pomoci s vybráním kvalitní agentury domácí péče. Nebo si můžete takovou agenturu najít sami - například na internetu. Stejně jako ve všech oborech i zde platí, že některé agentury jsou výborné a některé poněkud horší. V případě, že nebudete s kvalitou poskytování služeb spokojeni, nebojte se ozvat a případně agenturu vyměnit. I zde platí - jde o vaše zdraví.

Na co má člověk přesně nárok od pojišťovny a co si už hradí sám?
Pokud je domácí zdravotní péče lékařem indikována, je v předepsaném rozsahu plně hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud byste chtěli péče více, což je velmi časté, tak si musíte zbytek péče uhradit sami. V praxi to vypadá tak, že lékař třeba předepíše dvě návštěvy denně, ale vy byste chtěli návštěvy tři. V takovém případě si jednu hodinu doplatíte. Kvalitní agentury domácí péče mají své ceníky transparentně vyvěšeny třeba na svých internetových stránkách, takže předem budete vědět cenu. A i zde platí - s cenou roste výkon. Rozhodně se vyhněte podezřele levným a nesrozumitelným nabídkám, protože jde o vaše zdraví.

Malá sumarizace domácí péče

  • Kdy: když je nutná zdravotní péče, ale není racionální poskytovat ji v nemocnici
  • Pro koho: pro kohokoli (senioři, děti, dospělí)
  • Za kolik: hradí ji pojišťovna, pokud nevyžadujete nadstandard
  • Poskytují ji: agentury domácí péče

Čtěte také...

Reklama