Vztahy

Domácí násilí a právo

Jak můžeme postupovat, pokud se dostaneme do situace ohrožení?

§ 158 odst. 1 trestního řádu stanoví, že státní zástupce, vyšetřovatel a policejní orgán jsou povinni přijímat oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a co nejrychleji je vyřizovat. To v praxi znamená, že trestní oznámení je možno podat na kterékoli oddělení policie, ale též na jakémkoli úřadu vyšetřování a státním zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost trestní oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit. Takže pokud nám někdo ubližuje, můžeme se sice obrátit na kterékoliv oddělení policie, ale nejjednodušší je obrátit se na policii v místě bydliště.

Pokud se žena cítí ohrožena nebo je jí vyhrožováno, je nejlepší zavolat policii ihned - nečekat, až dojde k nejhoršímu.

Co můžete po policii požadovat?

V první řadě výslech odděleně od násilníka. To je důležité, protože tím se zbavíte jeho posměšků, pokřiku a poznámek typu "ona lže" - ty vás jenom znejistí, a tím učiní vaši výpověď nevěrohodnou. Další věc je dokumentace o události - stav bytu, zranění, stav nezletilých dětí - to vše může později přispět k vyřešení celé záležitosti. Ideální je dokumentace v podobě fotografií. Můžete-li, nafoťte rozbité věci i samy. Přidám ještě praktickou radu, kterou jsem kdysi obdržela v souvislosti s napadením svého syna - nečekejte na nic a volejte policii ihned! Dá-li vám někdo facku, je otisk ruky viditelný hodinu, nanejvýš dvě. Budete-li otálet, nebude co dokumentovat. Policie by měla sepsat protokol, jehož jednu kopii byste měla dostat.

Co ale v případě, že se nepodaří zavolat policii ihned? Trestní oznámení může podat kdokoliv, nemusí to tedy být poškozený. Délka promlčecí lhůty je značná, pohybuje se v letech, několik dní zdržení v daném případě nehraje roli.

Pamatujte na to, že oznámením závažných skutečností, jako je vyhrožování smrtí, těžkým ublížením na zdraví nebo dokonce  fyzický útok, můžete předejít jejich opakování!

Co asi málokdo ví, je fakt, že násilník, ohrožující zdraví nebo život jiné osoby, může být zajištěn v policejní cele až 24 hodin - což mu dá dostatek času k přemýšlení.

A dozvíme se vůbec, jestli se s naším trestním oznámením něco děje?

V souladu s § 158 odst. 1 věta druhá trestní řádu je policie v případě, že o to oznamovatel požádá, povinna jej do 30 dnů vyrozumět o tom, co ve věci podaného trestního oznámení učinila. Oznamovatel toto právo získává pouze za předpokladu, že o to výslovně při podávání trestního oznámení požádá, tzn. uvede do protokolu nebo napíše do písemného oznámení, že si přeje být informován.

Další pokračování už záleží na orgánech, činných v trestním řízení - nebo na přestupkové komisi, bude-li případ posouzen jako přestupek. Je fakt, že naše legislativa řeší násilí v rodině v rámci několika zákoníků, ale stále jde o řešení nedostatečná.

U tzv. domácího násilí připadají v úvahu tyto trestné činy - omezování osobní svobody, ublížení na zdraví (několik stupňů - podle délky pracovní neschopnosti a celkového léčení), ublížení na zdraví s následkem smrti, vražda (včetně pokusu).

Najdeme je v trestním zákoně č. 140/1961 sb. pod paragrafy:

§ 219 - vražda
§ 221 - ublížení na zdraví
§ 222 - těžké ublížení na zdraví
§ 231 - omezování osobni svobody
§ 241- znásilnění

 

Čerpáno z www.bkb.cz, a www.profem.cz

   
   
23.04.2004 - Láska a vztahy - autor: Herta

Komentáře:

 1. avatar
  [4] Léthé [*]

  pajda:že by naše policie byla již k něčemu? Bylo by to jen dobře.Ale zkušenosti z mého blízkého okolí jsou zatím jen negativní.

  superkarma: 0 23.04.2004, 23:34:10
 2. avatar
  [3] pajda [*]

  Léthé: přiznám se ti, že jsem přesně tohle řešila, když mi zmlátili syna - taky jsem byla přesvědčená, že podobné rady jsou k ničemu, ale fungovalo všechno...nám tehdy telefonicky poradila kamarádka ze soudního, co a jak máme udělat...tehdy jsem poprvní měla pocit, že nám policajti opravdu pomáhají - dokonce syslovi půjčili pendrek do ruky, jen aby s nimi mluvil...

  superkarma: 0 23.04.2004, 09:39:49
 3. [2] xenie [*]

  A do třetice, a hodlám to cpát do všech článků na toto téma

  ROSA
  Podolská 25
  147 00 Praha 4

  tel./fax: 00420-241 432 466 (po, út 15 - 18)
  tel: 602 246 102
  e-mail: rosa@telecom.cz


  La Strada ČR - prevence a pomoc obětem obchodu se ženami a s ním spojeného násilí na ženách, zajištění sociální, právní, psychologické a lékařské pomoci. Info a SOS linka tel.: 222 717 171. V provozu út a čt 10.00 - 16.00 hod., st 12.00 - 20.00 hod. Pro písemný kontakt: P.O.BOX 305, 111 21 Praha 1, tel./fax.: 222 721 810 - nutno se předem objednat telefonicky.


  Církevní organizace poskytující především azylovou pomoc - ubytování v krizi - hlavně matky s dětmi
  Charita ČR ( Česká katolická Charita, Vladislavova 12, Praha 1, 111 37, tel. 296 243 330), www.charita.cz , provozuje větší počet azylových domů pro matky s dětmi v nouzi po celé ČR. Neustále se otvírají další azylové domy, seznam provozovaných zařízení bude průběžně doplňován.
  1. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Aš
  Klicperova 4, 352 01 Aš
  tel.: 354528800 fax, zázn.: 354 528 968

  2. Centrum pro matku a dítě, Blansko
  Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
  tel.: 516 411 400 fax: 516 417 351

  3. Domov pro matky s dětmi v tísni, Boskovice
  Kpt. Jaroše 28, 680 01 Boskovice
  tel.: 516 452 943

  4. Domov sv. Markéty pro matky s dětmi,
  Staňkova 47, 612 00, Brno
  tel., zázn.: 541 240 087-8 fax:541 240 089

  5. Domov pro matku a dítě, Český Těšín
  Třanovského 6, 737 01 Český Těšín
  tel.: 558 711 704

  6. Domov pro matku a dítě v nouzi s buňkou napůl cesty, Domažlice
  Havlovice 5, 344 00 Domažlice - Havlovice
  tel.: 379 776 388

  7. Charitní domov pro matky s dětmi, Havlíčkův Brod
  Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
  tel., zázn., fax.: 569 426 070

  8. Domov sv. Magdaleny, Jiřetín pod Jedlovou
  407 56 Jiřetín pod Jedlovou
  tel.: 412 379 211

  9. Domov pro matku a dítě, Karlovy Vary
  Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary


  10. Charitní dům pro matky s dětmi, Kroměříž
  Havlíčkova 2995, 727 01 Kroměříž
  tel.: 573 335 528

  11. Charitní domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi, Ostrava-Zábřeh
  Kapitolní 14, 704 00 Ostrava - Zábřeh
  tel.: 596 787 411 fax: 596 621 094

  12. Domov pro matku v tísni, Otrokovice
  Hlavní 1229, 765 02 Otrokovice
  tel.: 577 932 388

  13. Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni,
  Plzeň Čermákova 29, 320 14 Plzeň
  tel.: 377 420 459, 377 423 159

  14. Domov pro matku a dítě, Prachatice
  Sokolovská 408, 224 27 Prachatice
  tel.: 388 310 274

  15. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni, Třebíč
  Manž. Curierových 604, 674 01 Třebíč


  16. Charitní domov sv. Alžběty pro matky s děmi, Veselíčko
  Veselíčko 22, 398 42 Veselíčko u Milevska
  tel.: 382 589 108

  17. Charitní domov pro matky s dětmi, Zlín
  Česká 4789, 760 05 Zlín
  tel.: 577 241 352

  18. Domov pro matky v tísni, Znojmo
  Mašovická 10, 669 02 Znojmo
  tel.: 515 220 755 fax: 515 220 768

  19. Dům pro matky s dětmi (pouze matky s dětmi)
  Dvořákova 21, 736 01 Havířov
  tel.: 596 813 342

  20. Azylový dům (ženy a matky s dětmi)
  Čs.arnády 837 bcd, 794 01 Krnov
  tel.: 554 612 296

  21. Azylový dům (ženy a matky s dětmi)
  U nových válcoven 9, 709 00 Ostrava - Mar.Hory
  tel.: 554 612 296

  22. Azylový dům (ženy)
  Mlýnská 25, Brno
  tel.: 543 212 530

  23. Azylový dům (ženy)
  Nákladní 7, 360 05 Karlovy Vary
  tel.: 353 569 179

  24. Azylový dům (ženy)
  Tusarova 60, 170 00 Praha 7
  tel.: 266 710 477

  25. Armáda spásy (ústředí)
  Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
  tel./fax: 251 611 229
  http://www.armadaspasy.cz

  Kongregace sester dobrého pastýře-Dům sv. Eufrasie,Ostrava-Ludgeřovice
  Markvartovická 22, 747 14 Ostrava - Ludgeřovice
  tel., fax: 595 052 885


  Diakonie České církve evangelické - provozuje linku důvěry ve všech krizových situacích včetně domácího násilí a azylový dům pro ženy s dětmi v krizové situaci. Adresa pro styk: Belgická 22, Praha 2 120 00, tel.: 222 521 912, http://sos.diakoniecce.cz

  Slezská diakonie - poradna ELPIS - provozuje pobočky ve dvou severomoravských městech v Karviné a v Havířově.
  V Havířově se klientky mohou obracet na: tel./fax 596 812 764, e-mail: elpis_ha@quick.cz, adresa: Opletalova 4, PSČ 736 01, poradna má otevřeno v pondělí a ve středu: 8.00 - 16.00, v pátek 8.00 - 12.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 - pouze pro předem objednané
  Karviná - adresa: Fryštátská 168, PSČ 733 01, tel.: 596 323 032, fax: 596 323 031 - provoz poradny je stejný jako v Havířově.

  Násilí na dětech
  Linka bezpečí, Nadace Naše dítě - anonymní poradenství 24 hodin, odborné poradenství a terapie v Krizovém centru po předchozí dohodě, krátkodobá krizová lůžka - Adresa: Ústavní 91/95, Praha 8, 181 00, tel.: 800/155 555, www.nasedite.cz rodičovská linka: 283 852 222, krizové centrum pro děti a mládež: 233 544 117 lb@linkabezpeci.cz

  Linka důvěry Dětského krizového centra - V Zápolí 1250/21, Praha 4, 140 00, tel./fax: 241 480 511, NON-STOP telefon Linky důvěry: 241 484 149 provozuje i internetovou linku důvěry na e-mail adrese: dkc@ditekrize.cz, další informace o nabídce pomoci pro klienty lze získat na: www.ditekrize.cz
  Růžová linka - poradenství pro děti v krizi - provozuje Čs. společnost na ochranu dětí při 3. lékařské fakultě UK - tel. 272 736 263, Adresa: Ruská 87, Praha 10, 100 00

  Uvedená pracoviště jsou schopna zajistit kontakty na místní odborníky na území Čech.

  Centrum rodinné terapie, Dětská psychiatrická klinika FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 tel. 224 433 478
  53. 21.4. 2004 - xenie (Odpovědět) (Poslat vzkaz)
  A teď něco konkrétního :

  PORADNY BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ V ČESKÉ REPUBLICE

  Praha :
  Duškova 20, 150 00 Praha 5
  úterý, středa: 17-20 hodin
  čtvrtek: pro objednané 18-20 hodin
  tel.: 25731 7100
  fax : 25731 7110

  Olomouc :
  Na vozovce 26, 770 00 Olomouc
  každé úterý: 16-18 hodin
  tel: 685416 533

  Ostrava :
  Husova 7, 702 00 Ostrava
  každé úterý: 17-19 hodin
  tel./fax: 696115 822, linka 182

  Brno :
  Slovinská 41, 612 00 Brno - Královo Pole
  každé úterý: 17-19.30 hodin
  tel.: 54121 8122

  Plzeň :
  Americká 42, 301 35 Plzeň
  (v budově Právnické fakulty ZČU)
  každé úterý: 16-18 hodin
  tel.: 019 / 718 41 74
  Pardubice :
  Pospíšilovo nám. 1693, 530 03 Pardubice 3
  každé úterý: 17-19 hodin
  tel.: 040 / 6265 264
  superkarma: 0 23.04.2004, 09:03:25
 4. avatar
  [1] Léthé [*]

  Povídali, že mu hráli

  superkarma: 0 23.04.2004, 01:11:06

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení

Náš tip

Doporučujeme