Ženy s rakovinou prsu i v počátečních stadiích se od ledna budou moci léčit přípravkem Herceptin. Umožňuje to novela vyhlášky o úhradách léčiv, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Jeho mluvčí Tomáš Cikrt řekl, že moderní přípravek s účinnou látkou trastuzumab dostává nyní 80 pacientek v časném stadiu na náklady výrobce. Bez zmíněné novely by od 1. ledna jejich léčba skončila a nové pacientky by ji také nedostaly.

,,Vedení ministerstva dnes novelu schválilo, souhlas očekáváme i v připomínkovém řízení," uvedl. Předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček novelu uvítal. ,,Je to dobrá zpráva, doufám, že už to nic nezkazí," řekl.

Podle dosavadní vyhlášky hradily pojišťovny tento lék pouze ženám v pozdějších stadiích zhoubné nemoci. Mnohem účinnější však je na počátku onemocnění, s tím ale předpis nepočítal. A to přesto, že podání léku v počátcích nemoci podpořilo bývalé vedení odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví.

,,Účinnost nové kategorizace byla přesunuta až na 1. duben 2007 a neprodleně začaly práce na zpřesnění pravidel," uvedl mluvčí. Novela pokrývá období od 1. ledna do platnosti nové kategorizace. V procesu kategorizace odborníci rozhodují, zda bude lék hrazen ze zdravotního pojištění a jakou část jeho ceny zaplatí pojišťovny, tudíž jaký bude doplatek pacienta.

Cikrt uvedl, že komise schválila úhradu z pojištění už k 1. lednu u trastuzumabu ženám s HER2 genotypem v časném stadiu rakoviny prsu. Dodal, že ministerstvo se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vyjednalo s výrobcem výrazné snížení ceny tak, že se dostala na nejnižší úroveň v rámci EU. Zdravotním pojišťovnám zároveň stanovilo finanční limit na tento přípravek pro nové pacientky, který vychází z předpokládaného počtu nových případů.


Chodíte pravidelně na vyšetření? Znáte nějakou ženu, která onemocněla rakovinou prsu? Víte, v jakém věku Vám hrozí?

redakce@zena-in.cz

Reklama