Projekt Čtení pomáhá překročil hranici 100 tisíc zapojených dětí. Celkem už bylo rozděleno 14,5 milionu korun a uzavřeno 154 dobročinných aktivit. A zájem číst a pomáhat potřebným neubývá. Průměrně se každý den do projektu přihlásí dalších 100 nových čtenářů.

Během sedmnácti měsíců fungování Čtení pomáhá se do projektu na jeho stránkách www.ctenipomaha.cz zaregistrovalo již 100 tisíc mladých čtenářů. „Zájem žáků a studentů stále trvá, každý den se do Čtení pomáhá zapojí 100 nových dětí, což těší nejen mě a další ambasadory projektu, ale zejména ty, kterým děti pomáhají,“ říká spisovatelka Alena Ježková.

Mladí čtenáři, kteří po přečtení knihy a správném zodpovězení testových otázek získají padesátikorunový kredit, rozdělili charitám už 14,5 milionu korun a uzavřeli celkem 154 charitativních projektů. A jejich pomoc byla opravdu různorodá. Děti pomáhaly svým vrstevníkům i dospělým se zdravotním postižením, dětem ze sociálně slabších rodin, zvířatům v nouzi a přispívaly také na výcvik asistenčních psů. Pomoc směřovala i do zahraničí, a to například dětem do Afriky nebo indiánům do Peru.  

Na seznamu knih zařazených do Čtení pomáhá je v tuto chvíli celkem 292 titulů. Nejoblíbenějším z nich je Harry Potter od J. K. Rowlingové, z českých titulů vede Bylo nás pět od Karla Poláčka.

Projekt Čtení pomáhá podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta Dyk.

Alena

Alena Ježková, spisovatelka

Martin Roman rozdělil na dobročinné aktivity prostřednictvím svého charitativního projektu již 15 milionů korun. Jeho cíl přivést děti zpět ke čtení a darovat na charitu každý rok 10 milionů korun se tak daří plnit. Do Čtení pomáhá je nyní zapojeno přes 100 tisíc dětí a pomoc putovala již 161 charitativním projektům.

m

Martin Roman na Noci s Andersenem

Martin Roman, iniciátor a donátor Čtení pomáhá, přišel před rokem a půl s netradiční myšlenkou, jak motivovat děti ke čtení. Za přečtenou knihu a správně zodpovězené testové otázky obdrží žák či student padesátikorunový kredit, který věnuje na vybranou charitu. Projekt byl spouštěn 8. dubna 2011 a během necelých osmnácti měsíců svého fungování se podařilo dětem načíst již 15 milionů korun. „Mým záměrem je ročně prostřednictvím Čtení pomáhá darovat charitám 10 milionů korun. Již po prvním roce byl cíl překročen o deset procent. Jsem velmi rád, že se podařilo propojit dvě důležité věci, a to přivést děti zpět ke čtení a pomáhat potřebným,“ řekl Martin Roman.

fotka

dr

Náš nadační ředitel José Manuel Quispe Cáceres vyjadřuje hluboké poděkování za sebe i děti, rodiče a učitele z Puna Vaquería, kteří jsou nadšeni, že mají knihovnu. Děkují za šlechetné gesto a podporu od projektu Čtení pomáhá,“ komentuje Olga Vilímková, zakladatelka Nadačního fondu Inka.

 Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz 
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha

Zdroj a foto: tisková zpráva

Reklama