Nevlídné podzimní počasí venkovním aktivitám příliš nepřeje. Mnoho lidí si proto hledá alternativy, jak zajímavě strávit svůj volný čas. Takovouto příležitostí by mohly být například právě začínající Dny evropského dědictví.

Jedná se do jisté míry o akci podobnou Mezinárodnímu dni památek a historických sídel, který vyhlásila organizace UNESCO roku 1983 a připomínáme si jej vždy 18. dubna. Podoba spočívá v tom, že u příležitosti obou významných „dnů“ jsou zájemcům zpřístupňovány většinou nepřístupné památky.

Ovšem Dny evropského dědictví (anglicky European Heritage Days, dále jen EHD) jsou co do rozsahu mnohem větší a pro mnohé i lákavější událostí.

Letos se EHD v ČR konají v termínu 11.-19. září. Během devíti dnů budou otevřeny brány nejrůznějších staveb – zámků, hradů, muzeí, galerií, státních budov, katedrál, škol, knihoven, ... Již z tohoto drobného výčtu je patrné, že programová nabídka je více než pestrá. V rámci EHD nejsou jen otevírány brány částečně či zcela jindy nepřístupných památek. Součástí doprovodných akcí jsou i koncerty, výstavy, zajímavé přednášky, slavnosti, soutěže, mše, divadelní představení, ...

Na mnoha památkách se v tyto dny neplatí vstupné a i řada akcí má vstup volný.

Součástí EHD je i národní zahájení, které letos proběhne ve dnech 10.-12. září v Příboře.

Letošním tématem celé akce je Duše památek.

Cílem akce snaha o lepší informovanost o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a respektování všech kultur.

Chcete-li se této zajímavé akce zúčastnit, ale nevíte, které památky ve vašem okolí jsou zapojeny, můžete využít vyhledavač na stránkách o EHD (http://www.shscms.cz/ehd/cz/online-katalog-EHD.html). Jen namátkou nabízím odkazy na seznam zapojených památek v Brně (http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=YnJubwyYyYyYyyYyYyYy), Ostravě (http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=b3N0cmF2YS1taWNow6Fsa292aWNl), Olomouci (http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=b2xvbW91YwyYyYyYyyYyYyYy), Plzni (http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=cGx6ZcWI), Liberci (http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=bGliZXJlYwyYyYyYyyYyYyYy) a v Ústí nad Labem (http://www.shscms.cz/ehd/katalog/katalog_detail.php?search_obec=w7pzdMOtIG5hZCBsYWJlbQyYyYyYyyYyYyYy). Součástí seznamu jsou nejen stručné informace o památce, ale také návštěvní doba, vstupné, kontaktní údaje, zda se jedná o památku nepřístupnou či běžně přístupnou, zda je do památky bezbariérový přístup, ...

Vyhledávat můžete nejen dle města či obce, ale také podle typu památky (hrady a zámky, kostely a kláštery, synagogy, technické památky, archeologické památky, památná místa, muzea a galerie, ...).

Výhodou této akce je, že netrvá jen jeden jediný den. Snad každý člověk má tudíž dostatek příležitostí, aby alespoň některou část programu navštívil.

Pokud se této akce zúčastníte, přeji vám, aby se vám program líbil a tato návštěva se pro vás stala nezapomenutelným zážitkem.


Prapůvod tohoto dne spadá do Francie roku 1984. Tehdy se zde uskutečnila jistá obdoba dnešních EHD, především co se týče zpřístupnění veřejnosti uzavřených památek. O rok později se ve Španělsku konala konference ministrů odpovědných za architektonické dědictví. Francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy převzala nad touto akcí záštitu a akce se tak mohla stát mezinárodní. První EHD se konaly až o šest let později, tedy roku 1991. Od té doby jejich popularita stále stoupá, a to nejen co do počtu návštěvníků, ale také co do počtu přihlášených zemí a památek.

Více se o EHD (včetně informací o minulých ročnících) můžete dozvědět na těchto stránkách (http://www.shscms.cz/ehd/cz/).

Reklama