Světový den antikoncepce připadá každoročně na den 26. září. Jedná se o celosvětovou iniciativu s vizí světa, kde těhotenství není překvapením.

Prostřednictvím hesla „Žij svůj život. Znej svá práva. Žádej informace o antikoncepci,“ poukazuje Světový den antikoncepce na právo mladých lidí získat přístup k přesným a nezkresleným údajům o možnostech antikoncepce, jež umožňují předcházet neplánovanému početí či infekci pohlavně přenosnou chorobou.

U mladých lidí byla zjištěna vysoká frekvence výskytu nechráněného pohlavního styku a zároveň překážky, které mladým lidem brání v získávání důvěryhodných informací o sexu a antikoncepci. Světový den antikoncepce je 26. září 2011.

Dnes byl představen v pořadí třetí každoroční celosvětový průzkum, zabývající se postojem mladých lidí k sexu a antikoncepci. Průzkum tak přímo souvisí se Světovým dnem antikoncepce, jež každým rokem spadá na 26. září. Průzkum s názvem „Mám právo na informace o antikoncepci“ ukázal alarmující frekvenci výskytu nechráněného sexuálního styku mezi mladými lidmi a také na nedostatečnou znalost antikoncepčních alternativ. Respondenti se často stydí klást svému lékaři otázky ohledně antikoncepce a mnoho z nich se nemůže spolehnout ani na dostatečnou sexuální výchovu ve škole.
V rámci průzkumu, jež probíhal na území 26 států, bylo dotázáno 5426 mladých lidí z Asie, Evropy, latinské Ameriky a Spojených států a dále 600 osob z Egypta, Keni a Ugandy. Průzkum byl uskutečněn za podpory Operační skupiny mladých (YTC - Youth Task Force) a koalice jedenácti mezinárodních organizací s působností v oblasti sexuálního zdraví.
Výsledky průzkumu dosáhly statisticky významných hodnot, jelikož počet neplánovaných těhotenství se mezi mladými lidmi stal předním světovým problémem. Z celkových 208 milionů těhotenství ročně je přibližně 41 % neplánovaných.[i] Kromě toho se každý rok jedna z 20 dívek během sexuálního styku nakazí bakteriální infekcí, přičemž hranice věku, při němž k nákaze dojde, se každým rokem snižuje.[ii].
V některých státech dochází ke zhoršení problému - od roku 2009 se počet výskytu nechráněného sexuálního styku zvýšil významnou měrou ve Francii (111 % - z 19 % na 40 %), Spojených státech (39 % - z 38 % na 53 %) a Velké Británii (19 % - z 36 % na 43 %).
42% respondentů n15 % respondentů z Asie a 14 % z Evropy zodpovědělo otázku, z jakého důvodu měli s novým partnerem nechráněný pohlavní styk, nelibostí vůči antikoncepci a 16 % respondentů z Asie sdělilo, že jejich partner upřednostnil styk bez ochrany. Počet lidí, jež uvádějí negativní postoj vůči antikoncepci, vzrostl v Itálii od roku 2010 ze 3 % na 24 %. Přibližně 23 % mladých lidí v Ugandě a 13 %
ve Slovinsku uvedlo, že mělo s novým partnerem styk bez antikoncepce proto, že se nechtěli „ztrapnita území Asie zdůvodnilo absenci používání antikoncepce tím, že se o ni styděli zažádat u lékaře. Stejný důvod uvedlo 28 % Evropanů, 27 % dotazovaných z latinské Ameriky a 24 % mladých Američanů.

Podle průzkumu stále existuje velké množství států, v nichž v rámci školní docházky není do osnov zařazena sexuální výchova. Na území Evropy získá vzdělání v oblasti sexuálního zdraví více než polovina mladých lidí (55 %), oproti třem čtvrtinám v latinské Americe (78 %), Asii (76 %), Spojených státech (74 %). Podstatně méně než polovina mladých lidí je ve škole
o sexu informováno v Lotyšsku (34 %), Slovinsku (35 %) a Turecku (21 %). Pouhých 12 % mladých Egypťanů získalo vzdělání z oblasti sexuálního zdraví. Dokonce i v oblastech, v nichž je sexuální výchova do výuky zařazena, jsou podle svých slov respondenti ohledně antikoncepčních metod informováni nepřesně, či dokonce nepravdivě (Kolumbie 29 %, Estonsko 18 %, Korea 16 %, Velká Británie 14 % a Mexiko 14 %). V některých případech není školní prostředí otázkám ohledně sexuality a intimity otevřeno (Asie 22 %, Evropa 20 %, latinská Amerika 14 %).

S výjimkou Keni, Ugandy a Egypta jsou mezi mladými lidmi preferovanými zdroji informací ohledně antikoncepce webové stránky a blogy. V rámci Evropy - vyjma Franci a Itálie - získává celá polovina mladých údaje o antikoncepčních alternativách z internetu.

Výzkum a současná situace v České republice - jak jsme na tom my?

V srpnu letošního roku společnost Factum Invenio provedla na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15-ti let výzkum s názvem „Hormonální antikoncepce“. Výzkum ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59%). A v současné době užívá antikoncepci 35% žen starších 15 let. Zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce má ve věku 15 - 29 žen 77% žen, 30 - 44 let 84% žen, 45 - 59 let 63% žen a 60 a více let 13% žen.

V současné době užívá hormonální antikoncepci ve věku 15 - 29 let 70% žen, 30 - 44 let 50% žen a ve věku 45 - 59 let 22% žen. Čtyři ženy z deseti s hormonální antikoncepcí žádné zkušenosti nemají - 37% žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje (jedná se především o ženy vyššího věku), 4% žen sice doposud zkušenosti nemají, ale plánují hormonální antikoncepci v budoucnosti užívat.

K současné situaci o informovanosti mladých lidí o možnostech antikoncepce se vyjádřila Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Podmínky pro informování mladých lidí o sexuálním a reprodukčním zdraví ve školách se prudce zhoršují. Skupina rodičů si přeje vyjmutí těchto informací ze vzdělávacích programů škol a bohužel většina rodičů, která s prevencí souhlasí, k tomu mlčí.
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu pracuje spolu s mladými lidmi na rozsáhlém kvalitativním výzkumu, který by měl odpovědět na otázku, kdy a z jakých zdrojů si samotní mladí lidé přejí informace o sexualitě dostávat, kdy a jaké informace jim v průběhu života chyběly a které informace a jak ovlivnily jejich chování. SPRSV se dále snaží k informování mladých lidí využít všechny dostupné zdroje. Vzdělává učitele, lékaře, zdravotnické pracovníky i samotné mladé lidi, kteří pak působí mezi svými vrstevníky hlavně v oblasti výchovy ke stabilním partnerským vztahům a prevence rizikového sexuálního chování. O všech programech se lze dozvědět na
www.planovanirodiny.cz.

Reklama