S burany se bohužel setkávám poměrně často.  Takovými lidmi pohrdám. Chovající se naprosto nepřístojně, nepřiměřeně, jsou vulgární, nedodržující základní pravidla slušného chování, přezírající a pohrdající ostatními kolem sebe.  

Dnes je dokonce mezi jistou skupinou, nejen mládeže, takový trend, že čím je někdo větší buran tím líp.  Jejich kratochvílí je popíjení a potloukání se po hospodách a posíleni alkoholem, či jinými omamnými látkami, kdy pak cestou z hospod  jsou hluční, nadávají kolemjdoucím, ničí  veřejný majetek. Vyhazují koše, převracejí popelnice, ničí dopravní značky,rozbíjejí výlohy či okna, ruší noční klid  apod.  

Nevím, jestli takové chování vidí doma, nebo jim davové šílenství takto zatemňuje mozek, ale je to fakt o strach takovou skupinku potkat v noci například cestou z práce. Myslím si ale  všeobecně, že z chování lidí pomalu mizí slušnost, galantnost a úcta.  No a pak si večer třeba pustíte v televizi  zprávy a uvidíte, jak  si naše politické špičky ukazují při svém oficiálním vystoupení vztyčené malíčky, či hrubě nadávají novinářům. Takže, jak říkám, s buranstvím se dneska můžeme setkat na každém kroku . Bohužel.

Zdraví dispečerka

Text nebyl redakcí upraven.

Ono to bez jisté dávky buranství a bezohlednosti asi ani nejde :-( Člověk, který by měl brát ve všem a na všechny ohledy, se asi moc daleko nedostane. Prý všeho moc škodí, ale když vidíme, jací burani jsou nakonec u korýtka, ani se tomu věřit nechce, že?

Co si myslíte o buranství a buranech vy?

redakce@zena-in.cz

 

 

Reklama