Jak se asi dostane Ježíšek do okna ve vyšších patrech, to je přece jasné, použije horolezecké lano! Touto skalní logikou si vysvětloval Ježíška malý bráška čtenářky Januše, než... a to už se dočtete v jejím příspěvku k tématu: Dětské představy Ježíška.

V příspěvku čtenářky Januše se dozvíte, co se stalo jejímu bráškovi, když šel vyhlížet Ježíška-horolezce. Téma dne zní: Dětské představy Ježíška.


Zdravím všechny, chci Vám popsat Štědrovečerní příhodu, která se udála v naší rodině před lety. Můj bráška (tehdy mu bylo asi 7et) věřil, že Ježíšek je veliký, silný horolezec, který nosí dětem dárky oknem nebo balkonem. Podle jeho logiky to tak musí být, protože mu náš pradědeček tehdy řekl, že Ježíšek nosí dárky jedině tímto způsobem. Nastal Štědrý večer. Po večeři jsme se odebrali ke stromečku a nastalo očekávání, kdy taťka zvonečkem oznámí, že už Ježíšek naděloval. Vešli jsme do obýváku a dědeček si všiml, že jsou otevřené dveře na balkon. Jako správně šetřící člověk, zahudroval něco o tom, že se nebude topit Pánu bohu do oken, přirazil dveře a zamkl. Konečně se ozval zvoneček a šlo se k rozdávání dárků. Byli jsme všichni až - až na brášku. Prohledali jsme byt, ale on nikde. Babička se začala křižovat a jen jedním okem se podívala směrem k balkonu. Tam uviděla malou postavičku, jak buší do dveří. Byl to bráška. Po otevření a jeho zahřátí z něho vylezlo, že chtěl vidět Ježíška, jak se spouští po horolezeckém laně a nese dárky. Zasmáli jsme se a pradědeček mu řekl, jak to s těmi dárky ve skutečnosti je.

Januše

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne: Dětské představy Ježíška

Jak jste si představovaly Ježíška, když jste byly malé?

Děti mají občas bujnou fantazii. Jakmile dětský svět narazí na střet s realitou, snaží se ji nějak pojmout a vznikají tak všelijaké nesmysly. Zítra mě zajímá vaše dětská představa Ježíška! Jak vypadal Ježíšek, když vám bylo osm let? V čem nosil dárky? Jak se dostal nepozorovaně do obýváku a zase ven? Pište mi dětské fantazie o Ježíškovi na redakční e-mail (viz níže). Chcete-li získat dárek - překrásný květinový kalendář Melvita 2011 a 500 bodů do Velké vánoční soutěže - nechť je váš příspěvek dlouhý alespoň jako tento odstavec textu.

melvita 2011

Reklama