Poslední srpnový víkend, v neděli 29. srpna od 10.00 hodin, proběhne v ZOO Praha pokus o pokoření jednoho z českých rekordů. Tím je dosud největší setkání „dětí ze zkumavky“ na jednom místě.

Akce se koná pod záštitou pražského Klinického centra ISCARE.

Právě umělé oplodnění IVF je jedním z klíčových oborů, kterému se toto klinické centrum od zahájení své činnosti v roce 1995 věnuje. V letošním roce tak slaví 15. výročí.

Z hlediska úspěšnosti léčby se po dobu celé své existence řadí mezi nejúspěšnější pracoviště v České republice.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je lidská neplodnost považována za nemoc.

V současné době postihuje více než 15% párů. Právě těm Centrum asistované reprodukce ISCARE již 15 let pomáhá. Za celou dobu lékaři pomohli přivézt na svět více než 6 500 dětí.

Mnozí z nich  se spolu se svými rodiči sejdou poslední srpnovou neděli v ZOO Praha. 

Součástí setkání je pokus o překonání českého rekordu o co největší setkání dětí narozených po úspěšném umělém oplodnění.

Ten vznikl z iniciativy Klinického centra ISCARE v roce 2007, kdy se podařilo shromáždit 1 180 dětí. O oficiality spojené s překonáním rekordu se přímo na místě postarají zástupci pelhřimovské agentury Dobrý den.

Pro děti je tu připraven také zábavný program plný soutěží, zvířátek i vystoupení populární herečky a moderátorky Magdaleny Reifové z Kouzelné školky „Písničky a říkánky o zvířátkách“.

Rekordního dopoledne se samozřejmě zúčastní i zástupci Klinického centra ISCARE. Děti narozené po umělém oplodnění osobně přivítá primář Centra asistované reprodukce, MUDr. Milan Mrázek.

„V letošním roce pořádáme již třinácté setkání dětí s rodiči. Věříme, že třináctka pro nás bude šťastná a všichni si zábavný program užijí,“ říká Ing. František Lambert, generální ředitel Klinického centra ISCARE. „Věříme, že účast bude hojná a překonání českého rekordu se tak v letošním roce opět podaří,“ dodává.

p

O Klinickém centru ISCARE

Klinické centrum ISCARE I.V.F. a.s. je nestátní soukromé zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotnické služby v oblasti plastické chirurgie, asistované reprodukce, komplexní léčby obezity, gastroenterologie a léčby idiopatických střevních zánětů. V České republice působí od roku 1995, v roce 2009 se stalo součástí skupiny Iscare Group.

Další informace naleznete na: www.iscare.cz

Reklama