Úrazy jsou u dětí natolik běžnou záležitostí, že bývají často považovány za nevyhnutelnou součást dětství. Odřeninám a boulím se nevyhnete, ale vážným úrazům je možné předcházet. Každé páté dítě ročně prodělá minimálně jeden úraz, který vyžaduje lékařské ošetření, a bohužel více než 200 dětí a dospívajících každoročně v důsledku úrazu umírá.

kid

Ve srovnání s vyspělými zeměmi, jako je např. Švédsko či Lucembursko, jde téměř o dvojnásobně vyšší počet úrazových úmrtí. Zatímco v minulosti lékaři ošetřovali nejvyšší počet úrazů v období letních prázdnin, v současnosti patří mezi nejrizikovější měsíce září, leden, únor a březen. Statisticky připadá na září téměř 16 % všech dětských úrazů. Nejrizikovější skupinou dětí jsou školáci ve věku 13 a 14 let - v této věkové kategorii úraz postihne každého třetího chlapce a každou čtvrtou dívku.

Kde a jak dochází k úrazům?

Nejčastěji dochází ke vzniku úrazu ve školním (28,9 %) a v domácím prostředí (25,8 %). Ve školách dochází k úrazům nejčastěji při tělesné výchově, tyto úrazy představují přibližně polovinu školních úrazů. Z hlediska druhu činnosti je nejvyšší počet úrazů zjišťován při organizovaném sportu, při němž dojde k téměř 38 % všech úrazů, a dále při neorganizovaném sportu. Na hru bez dohledu a výlety připadá přibližně 34 % úrazů. Pokud jde o druh zranění, tak nejvyšší počet je zlomenin a zhmožděnin (64,5 % všech zranění u školních dětí). Poranění povrchu těla představují celkem 27,8 % všech úrazů. Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu se týká každého šestého dítěte.

Jak děti ochránit?

Základem prevence je zodpovědný rodič a poučené dítě. Děti by měly pochopit vztah mezi úrazem a tím, jak se stal, v jakém prostředí a co k němu vedlo. Nadace České pojišťovny připravila projekt Prevence rizikového chování dětí a mládeže, ve kterém je již zapojeno na 230 základních škol, 75 tisíc žáků a 50 tisíc rodičů. „Již rok poskytuje Nadace ČP základním školám zdarma interaktivní učebnici, metodické pokyny pro učitele a pracovní listy pro žáky, které zároveň slouží i k domácí přípravě s rodiči. V drtivé většině škol se setkáváme s pozitivními reakcemi,“ říká koordinátorka projektu Dana Brandejská. Prezentace učební látky prostřednictvím obrázků, animace, filmu, her a kvízů je nejlepším způsobem výuky.

Moderní učebnice, která nezestárne

Interaktivní učebnice České pojišťovny si vysloužila nejen chválu učitelů a žáků, ale také pozornost odborné veřejnosti. Odborný posudek proděkana 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., k učebnici uvádí, že se jedná o jednu z nejlepších publikací na dané téma, a to i z pohledu mezinárodního srovnání. Jednou z velkých výhod této interaktivní učebnice je její velmi snadná a rychlá aktualizace a tím pádem i možnost následovat nejnovější vývoj. Problematika úrazové prevence se totiž každým rokem výrazně vyvíjí a rozšiřuje - dochází ke změnám v legislativě, mění se zvyklosti společnosti a v neposlední řadě přibývá rizik, kterým jsou děti vystaveny. Jedním z nejnovějších problémů je například kyberšikana - podle statistik se s ní v minulosti setkalo téměř každé druhé dítě v České republice.

Učitelům usnadňuje práci

Interaktivní učebnice umožňuje vést žáky k vyjadřování vlastních názorů a myšlenek. Učebnice je přizpůsobena věku dětí a podněcuje tvůrčí atmosféru ve třídě. Učebnici si pochvalují například na základní škole v Markvarticích na Děčínsku: „Učebnici používáme od listopadu loňského školního roku a jsme za ni opravdu vděční. Doposud totiž nebyla žádná ucelená učebnice k dispozici. V oblasti úrazové prevence si tak učitelé museli vyhledávat a sestavovat svůj učební materiál. I žáky toto vyučování více baví a zaujme. Věříme, že i úrazovost díky novým zajímavým hodinám bude nadále klesat,“ říká zástupkyně ředitele, Mgr. Magda Petrášková.

Program prevence dětských úrazů se rozšíří i do mateřských škol

Vzhledem k velkému úspěchu mezi učiteli, dětmi i rodiči bude program Nadace ČP nově a samozřejmě opět zdarma nabídnut i mateřským školám, které o něj projevily zájem. „Ve spolupráci s odborníky učebnici nyní upravujeme a zjednodušujeme pro potřeby předškolních dětí. Ty se tak zábavnou a odlehčenou formou prostřednictvím her a omalovánek naučí základním bezpečnostním pravidlům,“ vysvětluje Dana Brandejská.

Reklama