Téměř každá maminka si stěžuje na častá onemocnění svého dítěte. Aktuální výsledky výzkumu poukazují na alarmující fakt, že děti do 3 let věku bývají v průměru nemocné jednou za 3 měsíce!

 

Většina maminek léčí své děti léky a bohužel je nenapadne odstranit pravou příčinou opakujících se nemocí, která se skrývá v životosprávě dítěte…

 

 

Maminky nemají informace

O oslabené imunitě, která způsobuje většinu nemocí, se mluví především v souvislosti s  dospělou populací.

Výzkum, který probíhal mezi maminkami malých dětí, zjistil, že maminky:

·         nemají přesné informace o vlivu snížené imunity na celkový zdravotní stav dítěte

·         si neuvědomují, jak důležitou roli hraje právě období prvních tří let pro správný vývoj imunitního systému

·         neví, jak přirozenou cestou imunitu svých dětí posilovat    

 

Je oslabená imunita medicínský problém?
Jak výzkum dále uvádí, bylo jednoznačně prokázáno, že matky dětí do 3 let si uvědomují existenci problému zvaného oslabená imunita a většinou i vědí, že kvalita stravy má vliv na obranyschopnost organizmu. Překvapivým zjištěním je však fakt, že maminky k problému s imunitou přistupují z hlediska medicíny „jako k onemocnění, které se řeší speciálními potravinovými doplňky a léky.“

Maminky nenapadne, že oslabená imunita je obrazem životosprávy dítěte, ke které patří stravovací zvyklosti a výběr potravin.

 

 

Co dělat, aby bylo mé dítě zdravé

Jak jsem už v úvodu naznačila, u dětí, které mají oslabenou imunitu, je vyšší předpoklad vzniku nemocí. I když podle zjištění většina maminek zná vliv stravy a různé druhy přípravků na posilnění imunity, neví, že existují potraviny, které jsou pro dítě „prospěšné“ nebo „škodlivé“. Z tohoto důvodu jsou děti se „špatnou stravou“ nemocné častěji než děti, které mají dobrou životosprávu.

 

Mnohé maminky za „prospěšnou stravu“ považují domácí kuchyni, která je připravena z dostupných surovin a zpestřena specializovanými potravinovými doplňky a chemickými preparáty.

Je smutné, že znalosti o běžných potravinách, které podporují imunitu, má jen nepatrné množství těchto žen. Ještě horší je však zjištění, že většina maminek neumí vůbec konkretizovat potraviny, které škodí. A to je pro zdraví dítěte to nejdůležitější!

 

Proto, milé maminky, dbejte na správnou životosprávu svého dítěte a dávejte mu jen to nejlepší, nejzdravějšíí! Jídlo bohaté na cereálie, ovoce, zeleninu a především bílkoviny, které jsou důležité pro zdravý vývoj organizmu. Speciální důraz byste měla klást na mléčné výrobky obsahující živé mikrobiální kultury. Prokázalo se, že právě mikrobiální kultury (probiotika) významným způsobem posilují imunitu a zabraňují šíření infekce.

 

 

Zdroj: Tisková konference „Děti do 3 let věku bývají často nemocné! Proč?“, realizace výzkumu: Factum Invenio, zabezpečení materiálů: Jitka Musilová, Ogilvy Public Relations, s. r. o.

Reklama