V případě úspěšného ovlivnění všech komponent chronické bolesti (bolest, deprese, úzkost, negativní myšlenky, pasivita) je možné bolesti hlavy mnohem lépe zvládnout.

 

Původně byla medicína oborem, který léčil všechna onemocnění. Vznik jednotlivých medicínských oborů v 19. století napomohl tomu, že se klinické myšlení rozdělilo. Choroby se začaly dělit na duševní a tělesné. Od poloviny 20. století se objevuje jednotící směr - psychosomatická medicína - upozorňující na vzájemné propojení duševních a tělesných procesů. Jeho základní východiska jsou psychoanalýza, behaviorální pijavica, přírodovědné, filozofické a antropologické směry. Psychosomatická medicína u každého pacienta zvažuje podíl jednotlivých složek na vzniku a průběhu onemocnění. Zde se mohou podílet faktory biologické (genetické) nebo psychosociální.

 

Bolest se projevuje v prvé řadě ve složce somatické, s tím pacient přichází vždy k lékaři: bolest má svou intenzitu, lokalizaci a typ (píchavá, bodavá, pulsující, tupá, atp.). Kromě bolesti sem patří např. i nespavost, ztráta chuti k jídlu, potíže s hmotností, ztráta sexuálního zájmu, pokles energie, zvýšená únava, snížení výkonu či nesoustředěnost. Ale pacienti, kteří trpí chronickými bolestmi, mají často potíže i v ostatních oblastech - emoční, myšlení (kognitivní) a chování (behaviorální). Emoční složku bolesti charakterizuje vztek, strach, úzkost, smutná, pesimistická nálada s pocity beznaděje a bezvýchodnosti. Oblast myšlení charakterizují představy o vzniku a udržování bolesti, očekávání léčby, pocity viny a subjektivní pocity vlastní výkonnosti. Složka chování zahrnuje snížení aktivity nebo vyhýbání se činnosti kvůli bolestem, ochranu bolestivých částí těla, stažení obličejových svalů, grimasování, vzdychání, nadužívání léků a opakované vyhledávání lékařské péče.

 

Chronická bolest je komplexní jev a všechny výše uvedené složky jsou u každého pacienta individuálně zastoupeny. Stále se často odlišuje, zda je bolest spíše psychická, nebo somatická. K úspěšné léčbě však vede poznání celého komplexu faktorů, které bolest ovlivňují. Vztah mezi bolestí a utrpením může být obousměrný – bolest většinou vede k utrpení, ale i utrpení může vytvářet bolest. Celostní léčba bolesti hlavy potom obvykle probíhá na úrovni somatické, psychoterapeutické a psychofarmakologické. Psychoterapie se využívá k ovlivnění všech složek bolesti: emoční, myšlení a chování. Je také výhodné naučit pacienta hledat všechny faktory, které ovlivňují výskyt a udržování chronických bolestí hlavy ve všech oblastech života (práce, rodina, sport, společenský život a zájmy, dovolená, gastronomie atd.).

 

Pracovní zátěž a povinnosti mohou být jednou z příčin, které bolesti hlavy vyvolávají nebo udržují, ale samotná bolest hlavy potom může výkon a elán v práci také negativně ovlivnit.  Stres, který je významným spouštěčem bolesti, můžeme cítit nejen v případě, kdy kvůli bolestem musíme požádat o volno, ale i po svém návratu zpět do práce, kde se během naší absence nakupily úkoly. Důležité jsou vztahy na pracovišti, které mohou negativně ovlivňovat bolesti a jejich udržování. Kvalifikovaný vedoucí by ale měl umět tyto potíže řešit. Je ale třeba být motivován pracovat i sám na sobě. Důležité je upravit ergonomicky pracovní prostor a dbát na správné držení těla, příjemnou intenzitu světla a dostatečnou vzdálenost počítačového monitoru. Měli bychom se naučit minimalizovat stres, rozvrhnout si povinnosti a nezapomínat na pravidelné přestávky, změnu polohy, malé protažení a dostatek tekutin.

 

Rodina je útočištěm, ale sama může být prostředím, které je příčinou bolesti hlavy. Lépe je partnerovi a dětem říci, že trpíme bolestmi hlavy. Budou znát příčinu občasné indispozice. Umění je naučit se rozvrhnout si úkoly v domácnosti za podpory rodiny tak, abychom měli na vše dostatek času. Bolest ale může přijít v nejnevhodnější dobu a překazit společný víkend, plány na hezký večer nebo rodinnou událost. Rodina by se měla snažit problémy pochopit. Ale pozor! Bolesti hlavy se mohou stát magickým zaklínadlem pro výmluvy v některých nepříjemných situacích. Nebojme se řešit potíže u specialistů v partnerské poradně. Kvůli bolestem je někdy nutné omezit společenské akce, na poslední chvíli je rušit nebo odejít v průběhu naplánovaného večera. Buďte flexibilní! Snažte se omezit spouštěcí faktory bolestí hlavy (káva, alkohol, cigarety, hluk, atp.).

 

Sport a volnočasové aktivity jsou důležitou součástí života. Pokračujte v aktivitách, které vám jsou příjemné a naučte se stupňovat je dle vašich realistických možností. Buďte vždy realisté! Spouštěče bolesti se individuálně různí i co se týče jídla, najděte proto své „zakázané ovoce“! Cestování a dovolená je pro někoho velká zátěž a může přinášet významné změny, které ovlivňují výskyt bolestí. Mezi časté faktory patří nedostatek i nadbytek spánku, nepřiměřená očekávání, jiné prostředí a odlišný životní rytmus. Pokud jste velmi citliví na změnu prostředí, vybírejte si místa, která vám budou vyhovovat, nevybírejte si místa s extrémním klimatem a snažte se omezit teplotní výkyvy, dodržujte svůj přirozený rytmus a řád, nezapomeňte si najít čas na relaxaci.

 

Desatero ve zvládání chronické bolesti hlavy slouží ke zvládání bolestí a problémů s ní spojených:

 

  1. Důležitý je pocit životního optimismu. Snažte se vypořádat se strachem, obavami a zhoršenou náladou, které někdy patří k bolestem hlavy.
  2. Odvádějte efektivně pozornost od bolesti, buďte aktivní při léčbě, spolupracujte se svým lékařem - specialistou (nebo celým týmem) na bolesti hlavy.
  3. Pryč s mýty o bolesti - jako například bolest patří k životu, ženy bolesti vždy vydrží, muži nikdy nebrečí pro bolesti. Pokud máte bolesti hlavy, je vždy nutná specializovaná léčba.
  4. Žijte naplno i s bolestí, ale buďte k sobě VŽDY realističtí.
  5. Braňte se samotě, komunikujte. Komunikace snižuje úzkost. Stanovte si životní priority.
  6. Pište si deník, užívejte jen realistické cíle. Co mohu i s bolestí hlavy aktuálně zvládnout? Kolik úkolů zvládnu navíc?
  7. Odměňujte se za boj s bolestí - odměňujte se za každý zvládnutý krok.
  8. Spánkový režim - dodržujte Vaše potřeby a přizpůsobte jim své okolí pokud to je možné.
  9. Naučte se relaxovat. Existují metody pasivní i aktivní svalové relaxace, která vám umožní kontrolu nad svým tělem, tenzí a bolestí. Lépe se soustředíte, lépe usnete, dokážete se lépe uvolnit.
  10.  Naučte se zvládat nepohodu a problémy spojené s bolestí efektivní metodou řešení problémů.

 

Na závěr shrneme kroky k úspěšné léčbě bolestí hlavy: návštěva specializovaného lékařského týmu na bolesti hlavy je nutná! V případě úspěšného ovlivnění všech komponent chronické bolesti (bolest, deprese, úzkost, negativní myšlenky, pasivita) je možné bolesti hlavy mnohem lépe zvládnout. Na bázi psychosomatické medicíny je nutné najít, a pokud to je možné, omezit, zvládnout, řešit, nebo se vyhnout spouštěcím a udržujícím faktorům bolestí hlavy. To ale vyžaduje v léčbě vždy zvýšenou aktivitu a motivaci samotného pacienta.

 

Více informací o migréně a prevenci tohoto onemocnění najdete na www.prevencemigreny.cz

 

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Centrum pro léčbu bolesti a Subkatedra pro léčbu bolesti IPVZ, FN Bulovka

 

Reklama