Chystá se vaše dítko zanedlouho do školy a vy mu chcete tento přechod co nejvíce usnadnit? Začněte ho pozvolnou a zábavnou přípravou přivykat školním pomůckám a tomu, co ho v lavici čeká – čtení. Nové interaktivní knihy Kouzelné čtení od Albi, určené (nejen) pro předškoláky, umožňují dětem číst, i když to ještě neumějí. Jejich vztah ke knihám a čtení se díky kouzelné tužce, zvukům a obrázkům rychle prohlubuje. Přinášíme celkem 10 tipů, jak zvládnout nástup do školy co nejsnáze.

1)   Překonejte se svým dítětem strach z učení

V mateřské škole malého předškoláka již seznamují s procesem učení. Ale jen okrajově. Strašáci jménem domácí příprava, sešity, knihy, ořezané tužky na ně teprve čekají. Je na rodičích, aby ze školních povinností udělali kamarády. Stačí pořídit obyčejný sešit a dítě si do něj bude moci malovat jednou týdně obrázek toho nejlepšího, co během uplynulých dní zažilo. Už to není ten neznámý zlý sešit a nové povinnosti. Je to společná náplň, která rodinu baví.

čtení

To samé s knihou. Jelikož dítě neumí číst, je kniha v rukou rodičů čtivá, jakmile se ocitnou samy, ztrácí se. Proto vznikla kniha Kouzelné čtení, která umožní dítěti porozumět obsahu i bez asistence rodičů. Své o tom ví Mgr. Stanislav Zelený – ředitel Mateřské školy Praha 6, kde s Kouzelným čtením pracují: „V naší mateřské škole nejvíce používáme knihy Svět zvířat a Hravé učení, které mezi dětmi jednoznačně vedou. Jako učitel oceňuji dovedné využití moderní digitální technologie, vkusně oděné do podoby klasické knihy. Mohu dětem nabídnout klasickou knihu, která jim s využitím digitální technologie umožní samostatně „číst“, aniž bych je musel zatěžovat obrazovkami tabletu či interaktivní tabule. Kouzelné čtení považuji za skvělý nápad, jak dětem knihu přiblížit.”

 

2)   Psycholog může pomoci s testem školní zralosti

Pokud nejste jistí, zda je dítě připraveno na školní docházku, může pomoci dětský psycholog, který provede cca dvouhodinový test, během něhož odhalí vývojový stupeň dítěte.

„Pokud chcete mít jistotu, můžete svého potomka nechat vyšetřit u dětského psychologa na školní zralost. Zde se zohlední inteligenční a sociální stupeň vývoje, v kterém se dítě právě nachází”, říká dětská psycholožka Androniki Valentová.

 

3)   Neříkejte věty typu: Ve škole tě přejde smích; Oni tě ve škole naučí atd.

Nestrašte dítě školou. Nemůžete začít novou etapu života ve strašidelném domě. Ani v zásadách Jana Ámose Komenského žádné strašení nenajdete:

zásada názornosti – přímá žákova zkušenost

zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit soustavný vzdělávací režim

zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností, využívat je v praxi

zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat

zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí

 

4)   Logopedická příprava je pro předškoláka důležitá

Jednou z podmínek pro přijetí do školy je správná výslovnost. Předškolákům je v mateřských školách doporučováno navštívit logopeda. Také na pětileté prohlídce u praktického lékaře je na to brán zřetel.

Trénink dělá šampiony a není pravidlem, že musí pro dítě znamenat nemilý úkol. Moderní zábavné vzdělávací pomůcky typu Kouzelné čtení v dítěti pocit povinnosti nevyvolávají. Nabízejí mu jen jinou formu zábavy, při které navíc zlepšuje své dovednosti.

 

„Doufám, že se kniha s tužkou stane zábavnou preventivní pomůckou - bude pomáhat rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování, sluchového rozlišování. A pod odborným vedením ji bude možné využít i k nápravě výslovnosti příslušných hlásek dětí s vadou řeči.” říká logopedka Ester Stará, která Kouzelné čtení vnímá jako účinný prostředek logopedické prevence.

 

5)   Vnímejte potřeby a zájmy malého předškoláka.

 Nemějte na dítě přehnané nároky – každý má vlohy na něco jiného. Opět připomeňme pro zajímavost Jana Ámose Komenského, který děti dělil podle nadání:

bystré, dělají radost

bystré, líné

bystré, vzpurné

s nedostatkem bystré mysli

s nedostatkem bystré mysli, líné

nedostatkem bystré mysli, vzpurné

 

6)   Motivujte dítě k tomu, aby si zápis do školy užilo

S úsměvem jde všechno lépe. V mateřské školce bylo fajn, ve škole bude také. Sice již v lavicích nebudou hračky, ale některé věci dětem budou připadat povědomé.

S interaktivními vzdělávacími pomůckami typu Kouzelné čtení se děti kamarádí nejen v rámci předškolní přípravy, ale minimálně také v první třídě, kdy do tajů skutečného čtení a psaní teprve začínají pronikat.

„Radost ze samostatně objevených zvuků zvířat či informací o nich jsou často doprovázené radostnými výkřiky či překotným sdělováním ostatním dětem ve třídě. V poslední době sklízí velký úspěch písničky a komentář fotbalového utkání, který se line z jednoho okna v knížce,“ hodnotí knihu Mgr. Stanislav Zelený – ředitel Mateřské školy Praha 6.

 

7)   Nepřenášejte svou nervozitu na potomka

Když už se vám podaří dítě přesvědčit o tom, že zápis a nástup do školy není nic stresujícího, měli byste se cítit v pohodě i vy. Děti jsou vnímavé a vaši nervozitu snadno vycítí.

Není se čeho bát. Škola přinese povinnosti, ale i radosti. I VY to jako rodič zvládnete. Stačí zachovat maximální klid a být nápomocen při prvních školních škobrtnutích.

 

8)   Pozvolnou přípravou nic nezkazíte – edukativní hry

Aby se učení stalo pro dítě přirozenou součástí jeho života a volného času, je dobré s ním trénovat vzdělávání už před nástupem do školy, a to i mimo čas a práci ve školce. Je žádoucí, aby si dítě vytvořilo vztah k základním školním pomůckám, jako je sešit, kniha a psací potřeby.

„Jedním z edukativních záměrů předškolní výchovy je naučit dítě pracovat s knihou a vytvořit si k ní pozitivní a aktivní vztah. Protože v mateřské škole dítě ještě neumí číst, je praktické využít knížky, jako jsou ty od Albi, které umožňují dítěti i v předškolním věku knihou nejen listovat a prohlížet si obrázky, ale vlastně samostatně „číst“ pomocí kouzelné tužky. To dítěti pomáhá vytvářet vztah ke knize, aniž by ještě ovládalo čtení. Tyto knihy probudí jejich zájem a vtáhnou dítě do aktivního čtení. Probouzejí v dítěti radost ze samostatného objevování tajemství přírody a okolního světa. Umožňují, aby se pro něj kniha stávala samostatným společníkem bez nutnosti účasti dospělého. Kouzelná tužka umožňuje dítěti zažít radost ze „samostatného čtení“,“ doplňuje Mgr. Zelený.

Objevování spojené se zábavou podtrhuje v procesu učení také logopedka Ester Stará: „Kouzelné čtení nabízí dětem díky elektronické tužce novou zábavnou aktivitu. Jak dítě proniká do systému knihy, objevuje další a další informace, což zabezpečuje, že se ke knize chce opakovaně vracet. Technologie navíc umožňuje reprodukovat zvuky, tóny, písničky, a tak dítě dostává celý zábavný balíček. Speciální ikonky lze vyhradit pro informace pro rodiče a poskytnout  jim tak didaktický návod, jak s knihou z této edice pracovat.”

 

9)   S učiteli komunikujte od začátku

Čím dříve poznáte předpoklady a požadavky třídního učitele, tím lépe se svým prvňáčkem první rok ve škole zvládnete. Před dítětem se vyhněte hanlivému mluvení o učiteli, naopak k němu budujte úctu a důvěru.

 

10) Neodkládejte školní docházku kvůli svému pohodlí

 Pokud je na to dítě zralé, mělo by jít do školy. Další rok ve školce ho i přes veškerou snahu bude nudit a zpomalovat jeho vývoj. Dětství školou nekončí, naopak znamená další objevování a poznávání světa. Je přirozeným vývojem v životě každého z nás.

www.kouzelnecteni.cz

Reklama