Dermatologové vyrážejí v rámci akce Škola přátelská k dětem s ekzémem a lupénkou do vybraných základních škol, aby poučili děti, jejich rodiče i učitele o chronických kožních onemocněních. Podívejte se, kdy a kde můžete na odborníky narazit.

Česká akademie dermatovenerologie, pod vedením prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc., přednostky Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze, organizuje od října 2010 na vybraných základních školách setkání s dermatology s názvem Škola přátelská k dětem s ekzémem a lupénkou.

„Chronická kožní onemocnění, mezi která se řadí ekzémy a lupénka, postihují v České republice 20 % dětí. Někdy je zdravotní stav dětí tak vážný, že je třeba zajistit speciální péči nejen doma, ale i ve škole, kde děti tráví největší část dne. Pravidelná a důsledná péče o pokožku je základem léčby, která může malým pacientům ulevit od permanentní bolesti a svědění pokožky, jež mohou způsobovat poruchy pozornosti, ospalost a ztrátu koncentrace.“ vysvětlila záměry projektu profesorka Hercogová.

Vzdělávací program Škola přátelská k dětem s ekzémem a lupénkou. se skládá ze tří pilířů.

1)    Příručka pro pedagogy mateřských a základních škol přehledným způsobem mapuje problémy a potřeby dětských pacientů v souvislosti se školní docházkou. Materiály jsou distribuovány do 100 škol a pro další zájemce jsou také volně ke stažení na webových stánkách České akademie dermatovenerologie, www.dermanet.cz.

2)    Setkání dermatologů s rodiči a pedagogy na 10 vybraných základních školách si kladou za cíl účastníkům akcí objasnit, o jaká onemocnění se jedná, jak nemoci zvládat a jak se s nimi vyrovnat. Program se skládá z přednášky odborníků a bezplatných konzultací s lékaři z oboru dermatologie a alergologie.

3)   S dermatology pod kůži – s odborníky o ekzémech a lupénce“, nová praktická příručka z pera doktorky Jany Hercogové je určena účastníkům seminářů a pacientům kožních ambulancí.  Pro všechny zájemce je také volně ke stažení www.dermanet.cz

Seznam míst a termínů setkání:

TERMÍN ČAS ŠKOLA
Brno
25. 10. pondělí od 16:30 Úvoz 423/55, 602 00 Brno - Veveří
4. 11. čtvrtek od 15:00 Hudcova 81/35, 621 00 Brno - Medlánky
České Budějovice
1. 11. pondělí od 18:00 Matice školské 62/3, 370 07 České Budějovice-České Budějovice 7
Hradec Králové
2. 11. úterý od 16:30 Jiráskovo náměstí 1166/1, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí
Liberec
26. 10. úterý od 16:00 Barvířská 32/6, 46007 Liberec nečleněné město - Liberec III - Jeřáb
Plzeň
3. 11. středa od 16:30 Americká třída 30, 301 38 Plzeň
Praha
18. 10. pondělí od 16:30 Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
20. 10. středa od 15:30 Bílá 1784/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
21. 10. čtvrtek od 17:00 U Tyršovy školy 430/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Přednostka Dermatovenerologické kliniky UK 2. LF a FN Na Bulovce, předsedkyně České akademie dermatovenerologie a koordinátorka Evropského dne melanomu v ČR /místopředseda Euromelanoma Task Force Evropské akademie dermatovenerologie, člen výkonného výboru International Society of Dermatology, prezidentka evropského dermatologického kongresu EADV 2002 a světového kongresu ISD 2009

Informace o České akademii dermatovenerologie
Česká akademie dermatovenerologie (CADV) byla založena v roce 2002 s cílem pořádat vzdělávání a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti dermatovenerologie, integrovat tento základní medicínský obor do dermatovenerologie evropské a světové. Formami činnosti této neziskové organizace jsou zejména pořádání pracovních setkání, obhajob vědeckých prací, mezinárodních sympozií a kongresů, tiskových konferencí, vyhlašování grantových projektů a publikační činnost.

Tato oblast aktivit předurčuje CADV k organizaci dlouhodobé kampaně, která bude veřejnost seznamovat s problematikou kožních nemocí. Realizace dlouhodobé kampaně byla svěřena společnosti Focus Agency, s.r.o. na základě mandátní smlouvy opravňující poskytovat informace široké veřejnosti.

Reklama