Domácnost

Deportace dětí do ciziny nekončí

 

Případ známý z médií. Jak to bylo a co si o tom myslíte vy, vážené čtenářky?

Nyní šestiletá Maruška se narodila v Čechách a prožila tu celý svůj dosavadní život. Její otec je Čech, matka Španělka. V listopadu 2004 se s ní matka odstěhovala ke svému příteli. Po třech týdnech se s otcem dohodla na střídavé péči na území ČR, kterou posléze stvrdil i soud. V srpnu 2005 však s Maruškou bez dohody a bez rozloučení odjela do Španělska. Otec se se žádostí o pomoc obrátil na brněnský Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí. Úřad případ vyhodnotil jako únos podle Haagské úmluvy, ale žádnou naději na rychlý návrat dítěte do ČR otci neposkytl.

Po téměř třech měsících konečně matka sdělila otci svou adresu, protože jí slíbil součinnost při rozvodovém řízení. Otec tedy do Španělska ihned vycestoval a Marušku si 26. 10. 2005 odvezl zpět. Jednak proto, že holčička chtěla zpátky do Čech, jednak proto, že už dávno ji měl mít ve střídavé péči on. Matka se vzápětí také vrátila do ČR. Již 1. 11. 2005 spolu s dalším mužem násilím vnikla do bytu rodičů otce a Marušku se snažila odvést. Od té doby se Maruška matky a jejího marockého přítele bála a nechtěla se s matkou stýkat o samotě. Na žádost matky proto probíhal asistovaný styk ve Fondu ohrožených dětí. Pokusu odvést Marušku násilím proti její vůli se matka dopustila ještě dvakrát, čímž Maruščina důvěra v matku utrpěla velkou trhlinu. Ještě horší následek na její psychiku muselo mít napadení Marušky a jejích prarodičů větším počtem osob marocké a španělské národnosti před jejich domem. Dědeček utrpěl tříštivou zlomeninu pravé ruky, Maruška pohmoždění pravé poloviny obličeje. Věc vyšetřuje policie, ale pro nepřítomnost podezřelých není řízení ukončeno.

Kromě toho se matka domáhala vydání dcery i u našich soudů. Ti jí jsou velmi nakloněni. V červnu 2006 donutila samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 otce po několikahodinovém jednání k uzavření dohody, podle které bude Maruška ve střídavé péči obou rodičů – v lichém měsíci s otcem v Čechách, v sudém s matkou ve Španělsku. Dítě si mají předávat bez přítomnosti třetí osoby před domem druhého rodiče. A jak že ho k takové dohodě a vzdaní se práva odvolání donutila? Jednoduše – hrozbou umístění holčičky do dětského domova, pokud se rodiče nedohodnou.

Termín předání dítěte matce se blížil, ale Maruška o tom nechtěla ani slyšet. S matkou stále odmítala odejít.

Otec se tedy obrátil na řadu odborníků se žádostí o pomoc – ale ani oni s holčičkou nic nesvedli. Všichni navíc střídavou výchovu v různých státech považovali za nevhodnou a jednoznačně doporučovali svěření Marušky do péče otce. Ze všech posudků a zpráv vyznívá, že Maruška je nadprůměrně intelektově i sociálně vyspělá, otcem není manipulovaná a s matkou odmítá jít, protože nechce ztratit prostředí v České republice, na které je velmi silně fixována. Nechce ztratit své kamarádky ani české příbuzné. Ve Španělsku se jí nelíbí a necítí se tam jako doma.

Paní soudkyně je ale nezávislá, a tak se žádnými doporučeními nenechala ovlivnit. Dne 2. 8. 2006 nařídila výkon rozhodnutí – odnětí nezletilé otci a předání matce. Exekuce byla provedena ve dvě hodiny v noci. Do domu vtrhla policie, sociální pracovník a vykonavatelka, Marušku vytáhli z postele a zoufale plačící ji v pyžamu odvedli pryč. Ještě předtím ale v průběhu exekuce telefonovala vykonavatelka soudkyni, zda nemá vzhledem k reakci dítěte a noční době výkon rozhodnutí přerušit, jak požadoval otec i zástupce orgánu péče o dítě. Paní soudkyně však trvala neoblomně na svém.

Ministerstvo spravedlnosti ČR ve svém stanovisku ze dne 27. 6. 2006 k našim legislativním návrhům uvedlo, že „...dle poznatků z praxe a našeho názoru není nutné přijímat zvláštní právní úpravu, která by umožňovala zastavení nebo nenařízení výkonu rozhodnutí, neboť vykonavatel má možnost ve výkonu nepokračovat, dojde-li k psychické traumatizaci dítěte.” Této možnosti (bohužel však nikoli povinnosti) paní vykonavatelka nevyužila.

Po měsíci matka Marušku vrátila zpět k otci. Holčička byla stresovaná a z další cesty do Španělska projevovala velkou hrůzu. Otec s ní proto znovu vyhledal odborníky a na doporučení soudního znalce nechal vypracovat ústavní znalecký posudek. Všechny závěry vyzněly jednoznačně pro ponechání Marušky v České republice. Paní soudkyně ale přesto zamítla návrh otce a naopak vyhověla návrhu matky. Předběžným opatřením jí dceru svěřila do výlučné péče bez stanovení kontaktu s otcem a ještě téhož dne znovu provedla násilnou exekuci.

Úmluva o právech dítěte stanoví, že předním hlediskem při jakémkoli rozhodování musí být zájem a blaho dítěte. I psychické týrání je trestným činem. Noční exekuce a ignorování odborných zpráv s následkem znemožnění kontaktu nezletilé s otcem a dalšími blízkými osobami, na které je citově vázána, je podle našeho názoru psychickým týráním. Z toho důvodu Fond ohrožených dětí podal na paní soudkyni podnět ke kárnému řízení a trestní oznámení.

   
06.02.2007 - Dům a byt - autor: Markéta Breníková

Komentáře:

 1. avatar
  [35] pajda [*]

  *Kotě*: ovšem žila šest let v Čechách - to znamená, že kromě matky celé její okolí a všichni její ostatní příbuzní mluvili česky. Pokud jsem pochopila, tak matka si našla přítele, žijícího v jiné zemi a mluvícího jiným jazykem a teď chce dítě vytrhnout z prostředí, kde bylo zvyklé. Chápu, že vdát se do cizí země je trauma, ale nechápu, proč by totéž trauma měla prožívat i malá Maruška.

  superkarma: 0 07.02.2007, 18:47:24
 2. avatar
  [34] sweety77 [*]

  Lituju tu malou, co si všechno musí prožít

  superkarma: 0 06.02.2007, 19:36:05
 3. avatar
  [33] fialinka [*]

  na soudě pracuju a už jen díky subjektivní zkušenosti v kombinaci s vyzněním tohoto článku je mi jasné, že to všechno nebude tak černobílé, jak to pisatelka vidí.

  superkarma: 0 06.02.2007, 18:19:28
 4. avatar
  [28] paníliška [*]

  mistr: Docela by mě zajímalo, co by k tomu řekl právní zástupce tatínka.

  superkarma: 0 06.02.2007, 17:17:31
 5. avatar
  [27] Vivian [*]

  Dospělí se neumějí dohodnout a chudák malá si to bude do smrti pamatovat...

  superkarma: 0 06.02.2007, 17:14:38
 6. [26] Tobbi [*]

  opravdový muž: Prýýýýý se tomu říká láááááááááskáááááááááá....

  superkarma: 0 06.02.2007, 16:49:30
 7. avatar
  [25] *Kotě* [*]

  pajda: nikde jsem tu nečetla, že by "úředním" jazykem Marušky byla španělština, ty ano? V příspěvku 9 (mistr) se píše, že španělština je jejím MATEŘSKÝM jazykem, což je vzhledem k tomu, že její matka je Španělka a holčička s ní nejméně do čtyř let vyrůstala, nepochybně pravda.

  superkarma: 0 06.02.2007, 15:04:25
 8. avatar
  [24] Modré z nebe [*]

  Chudáčci děti!!! Když vidím, jak těžce nese náš syn, když na sebe s manželem jen zvýšíme hlas ... těžko si představit, co pro dětskou citlivou dušičku znamená rozchod, strkanice, nebo nedejbože únosy ... když vidím reportáže ohledně přetahování se o dítě, je mi fakt smutno. Těm lidem snad ani nejde o dítě jako takové, ale o to, ublížit expartnerovi!!!!

  superkarma: 0 06.02.2007, 13:27:40
 9. [23] gentiana [*]

  Nojo, lidi se obvykle nerozcházejí z velké lásky a kvůli dokonalé shodě a velmi často se dá těžko rozsoudit, kdo za to doopravdy může.
  Nicméně, souhlasím s Kuřetem, že dítě není hračka pro dospělé, ale samostatná osobnost - jenomže děcko je docela dlouho naprosto bezbranné, čemuž nahrává taky přesvědčení mnoha dospělých, že "tomuhle děcko nerozumí". Nerozumí, proč se rodiče rozvádějí, ale to neznamená, že si toho nevšimne a že ho to nebude trápit. A tyhle tahanice to děcko můžou pěkně psychicky poznamenat, i když ho nikdo neodvleče o půlnoci z postele. Jenomže tady si dospělí, ať už jsou to rodiče (a nehodnotím, kdo je čímk vinen, přetahují se oba) nebo ouřady již tradičně neuvědomují, že děti nejsou panenky na hraní, které jde tahat po světě, jak komu zlíbí, když nám panenku nehcce někdo půjčit, tak mu ji odvlečeme násilím a koneckonců je to jenom děcko, že.

  superkarma: 0 06.02.2007, 13:15:39
 10. avatar
  [22] beranek64@seznam.cz [*]

  Pomíjím celou historii vývoje vztahu mezi manželi a kdo má jakou pravdu. Samozřejmě každý svou. Oba dva mají jistý podíl podíl viny na stavu věci,tím se ale nechci zabývat. V první řadě je zde dítě a jeho práva a potřeby by měla na základě dobrozdání odborníků hájit justice. Pro mne je ale naprosto otřesné, že dítě v našem právním státě je považováno za věc v případě exekuce. Přála bych paní soudkyni aby ji nebo její dítě v noci tímto způsobem rozespalou vytáhl z lože. Proč nikdo neslyší na slova odborníků že takovéto traumatizující zákroky poznamenají dítě na celý život.

  superkarma: 0 06.02.2007, 12:45:09
 11. avatar
  [21] beranek64@seznam.cz [*]

  Pomíjím celou historii vývoje vztahu mezi manželi a kdo má jakou pravdu. Samozřejmě každý svou. Oba dva mají jistý podíl podíl viny na stavu věci,tím se ale nechci zabývat. V první řadě je zde dítě a jeho práva a potřeby by měla na základě dobrozdání odborníků hájit justice. Pro mne je ale naprosto otřesné, že dítě v našem právním státě je považováno za věc v případě exekuce. Přála bych paní soudkyni aby ji nebo její dítě v noci tímto způsobem rozespalou vytáhl z lože. Proč nikdo neslyší na slova odborníků že takovéto traumatizující zákroky poznamenají dítě na celý život.

  superkarma: 0 06.02.2007, 12:43:53
 12. avatar
  [20] Kuře [*]

  pajda: Existuje mezinárodní úmluva, že pokud dítě žije po určitou dobu v jedné zemi a považuje ji za svůj domov,tak už by tam mělo zůstat. A to bez ohledu na to, co si o tom myslí dospělí. Ale současně je povinost umožnit druhému rodiči dostatečný kontakt a pobyt i v druhé zemi. Nevím přesně, jak je ta doba definována, ale jde tam o to, že na prvním místě má být dítě a až pak práva dospěláků "na dítě". Není to tak dlouho, co jsem četla knížku o dětech, zavlečených do ciziny a tam se právě popisovalo i to, jak tahle dohoda vznikla. A jaké potíže s tím byly a jsou.
  U nás se skutečně na děti nehledí, hlavně jde o "práva na návštěvu" daných dospěláků. Nechci se přít o to, že Maruška měla, nebo neměla být vydána. Nevíme, jak to bylo doopravdy a oni ti tatínci taky umí být pěkní ha...íci. Ale naše soudy skutečně až směšně rychle vydávají děti.

  superkarma: 0 06.02.2007, 12:22:05
 13. avatar
  [19] kareta [*]

  opravdový muž: ale ne, to je kouzlo exotiky a jazykové bariéry- než se naučí člověk jazyk natolik dobře, aby se mohl pohádat, má 2 děti . Ačkoli- pochybuji, že by odešly do africké vesnice ke kozám.

  superkarma: 0 06.02.2007, 12:06:01
 14. avatar
  [18] opravdový muž [*]

  Když vidím zoufalé maminky, kterým byli děti odeslány do daleké i blízké ciziny, nemohu se ubránit otázce, co vede ženy k rozhodnutí uzavřít sňatek s průměrně vypadajícím a patrně o mnoho let starším cizincem, jak se mi v případě paní Krajníkové a Barao jeví. Mám pocit, že se za tím skrývá nějaký ekonomický prospěch. Že není jednoduché se adaptovat na život v cizí zemi, kde mnohdy žena znamená spíš služku pro celou rodinu, to si asi v okamžiku zamilovanosti žádná neuvědomuje. Bohužel, na tuto naivitu prostých českých žen doplácejí později jejich děti.

  superkarma: 0 06.02.2007, 12:00:09
 15. avatar
  [17] aiša [*]

  Mám vubec takovej pocit že naše úřady se hrozně moc a rádi zbavují českých dětí.Vím že v jinejch státech se snaží dítě dát otci,nebo matce hlavně aby zůstalo v česku.

  superkarma: 0 06.02.2007, 11:52:36
 16. avatar
  [16] pajda [*]

  ...že se dopustila křivého... část příspěvku se mi smazala, když mi kočka za zády shodila vázu z poličky a už jsem to nedopsala správně.

  superkarma: 0 06.02.2007, 11:39:24
 17. avatar
  [15] pajda [*]

  Kuře: myslela jsem to jinak. V několika případech předtím se dítě skutečně vracelo otci, ale podle mě to nesouviselo s tím, kde který rodič žije, ale s tím, jak se chová. Jestliže matka obviní otce z týrání, které nikde nikdo neprokáže, pak nechápu, proč by dítě mělo žít s psychicky nevyrovnanou osobou, u které je navíc předpoklad, že se bude dopustila křivému obvinění, pomluvy a podobně? Jen proto, že je otec za hranicemi, tak by matka měla mít možnost ho vydírat? To je dost zvláštní...stejně jako níže uvedené tvrzení, že "úředním jazykem Marušky je španělština" - možná právně ano, to nevím, ale pokud do šesti let mluvila česky a žila tady, tak je jejím rodným jazykem čeština, bez ohledu na to, co si kdo o tom namlouvá. Teď zrovna učím mládence, který mluvil 12 let anglicky a když je rozrušený nebo prostě jen unavený, tak česky jednoduše nevnímá - bez ohledu na to, že jeho "úředním jazykem" je čeština.

  superkarma: 0 06.02.2007, 11:38:25
 18. avatar
  [13] kareta [*]

  nic není černobílé- viz. vyjádření mistra, jinak, děti jsou chudáci, když se rodiče nedomluví. Sobečtí, nezralí...UF!!!!!!!!!

  superkarma: 0 06.02.2007, 10:40:30
 19. avatar
  [12] Kuře [*]

  pajda: mělo být "děti k otci"

  superkarma: 0 06.02.2007, 10:23:10
 20. avatar
  [11] Kuře [*]

  pajda: Bacha, není to tak dlouho, kdy poslali děti dítko k otci. A nedávno jsem o tom mluvila s holkou, která se taktéž rozvádí s cizincem. A její advokát jí na rovinu řekl, že u nás se soudci držít hesla: "když je vydám, nebudu to muset vysvětlovat ambasádě." Prostě děti radši vydají, než by řešili námitky z ciziny.

  superkarma: 0 06.02.2007, 10:22:23
 21. avatar
  [8] pajda [*]

  Kuře: mám obavy, že to trošku zjednodušuješ. Většinou totiž soud posílá děti k matce - a to bez ohledu na jejich skutečnou situaci a potřebu...vezmi si jen bráchu. Tam se rozhodovalo stejně "objektivně". Tady mám konečně pocit, že ve FODu mají rozum, bohužel podle předchozích článků to asi bude spíš výjimka...

  superkarma: 0 06.02.2007, 10:08:54
 22. [7] prosty sekacek travy [*]

  zajimalo by mne oduvodneni predbezneho opatreni.

  superkarma: 0 06.02.2007, 09:27:43
 23. avatar
  [6] Kuře [*]

  Je hodně zvlášní, že si všechny státy svoje děti brání všemi prostředky, jenom ten náš je hbitě posílá pryč...

  superkarma: 0 06.02.2007, 09:21:35
 24. avatar
  [5] paníliška [*]

  Máme skvělé soudce, s důvěrou se na ně můžeme obracet.
  Člověk aby se v tomhle státě vážně začínal bát (tedy pokud není lotr).

  superkarma: 0 06.02.2007, 09:03:55
 25. avatar
  [4] man-mimo [*]

  Jestli je to pravda, nebudu podrobnosti hledat, tak konečně jednou FOD brečí správně.

  superkarma: 0 06.02.2007, 08:31:42
 26. avatar
  [3] Evikus [*]

  Beruška1: přesně to mě napadlo když tu holčičku pořád vrací matce - že jí podplatila. Hlavně je mi divný, že vždycky když čtu o takovým případu tak ten rodič co je cizinec a chce to dítě odvézt z ČR tak na něj má právo oproti Čechovi ať už je to otec nebo matka. To mi připadá dost na hlavu. Ještě že jsem si vzala čecha

  superkarma: 0 06.02.2007, 08:24:30
 27. avatar
  [2] Beruška1 [*]

  Dneska už soudy nejsou o spravedlnosti, ale o tom, kdo dá větší úplatek, tomu soudce vyhoví.

  superkarma: 0 06.02.2007, 08:21:59
 28. avatar
  [1] danca79 [*]

  brrr, z toho jde mraz po zadech!!!

  superkarma: 0 06.02.2007, 02:40:00

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme