Novinky

Denní soutěž: Poznáte, na co je to recept?

Denní soutěž: Poznáte, na co je to recept? Dnes jsem si připravil jednoduchou soutěž. Do jedné zvláštní abecedy jsem převedl recept na jednu výbornou laskominu. Poznáte, o kterou se jedná?

Vím, že mne asi nebudete mít úplně rády, ale kdo chce hrát, musí se trošku snažit. Je to jednoduché. Níže máte recept, včetně seznamu ingrediencí, na úžasné jídlo. Rozluštěte ten recept a do tabulky vložte název toho jídla a máte vyhráno. Přeji příjemnou zábavu!

.---- / .-.-.-. /// .-. / --- / --.. / . / .... / .-. / . / .--- / - / . // - / .-. / --- / ..- / -... / ..- // -. / .- // .---- / ----. / ----- / --..-- // .... / --- / .-. / -.- / --- / ...- / --.. / -.. / ..- / ... / -. / --- / ..- // -. / .- // .---- / --... / ----- // ... / - / ..- / .--. / -. / ..- / .-.-.-. /// ... / . / ... / - // ..-. / --- / .-. / -- / .. / -.-. / . / -.- // --- // --- / -... / .--- / . / -- / ..- // ..--- / ----- / ----- / / / ---.. / ..--- / ----- / .---- / -.-.-. / -- / .-.. // ...- / -.-- / -- / .- / ... / - / . / - / . // -- / .- / ... / .-.. / . / -- // .- // ...- / -.-- / ... / -.-- / .--. / - / . // -.. / .-. / -.-. / . / -. / -.-- / -- / .. // -- / .- / -. / -.. / .-.. / . / -- / .. / .-.-.-. /// / / / / ..--- / .-.-.-. /// -.. / --- // -- / .. / ... / -.-- // -. / .- / .-.. / .- / -- / . / .--- / - / . // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / ..- // .- // --.. / .- / .-.. / .. / .--- / - / . // .--- / .. // -.- / .- / ...- / --- / ..- // -. / . / -... / --- // .-.. / .. / -.- / . / .-. / . / -- / .-.-.-. /// -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / ..- // .-. / --- / --.. / - / .- / ...- / - / . // ...- / . // ...- / --- / -.. / -. / .. // .-.. / .- / --.. / -. / .. // -. / . / -... / --- // ...- // -- / .. / -.- / .-. / --- / ...- / .-.. / -. / -.-. / . // --... / -.. / ...- / . // .- / --.. // -.. / ...- / . // .- // .--. / ..- / .-.. // -- / .. / -. / ..- / - / -.-- // -. / .- // ... / - / .-. / . / -.. / -. / .. // ...- / -.-- / -.- / --- / -. / -.--.- / -.-.-. // .--. / .-. / --- / -- / .. / ---- / . / .--- / - / . / --..-- // .- / -... / -.-- // ...- / --.. / -. / .. / -.- / .-.. / .- // .... / .-.. / .- / -.. / -.- / .- // .- // .-.. / . / ... / -.- / .-.. / .- // .... / -- / --- / - / .- / .-.-.-. /// -. / . / ---- / - / . // .--- / .. // - / .-. / --- / ---- / ..- // ...- / -.-- / ---- / .-.. / .- / -.. / -. / --- / ..- / - / .-.-.-. /// / / / / ...-- / .-.-.-. /// -.. / --- // .-. / --- / --.. / .--. / ..- / ... / - / . / -. / . // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / -.-- // --.. / .- / -- / .. / ---- / . / .--- / - / . // -- / --- / ..- / -.- / ..- / --..-- // .--. / --- / .-.. / --- / ...- / .. / -. / ..- // -.-. / ..- / -.- / .-. / ..- // .- // --.. / .-.. / --- / ..- / - / -.- / -.-- / .-.-.-. /// --.. // -... / .. / .-.. / -.- / ..- // ..- / ... / .-.. / . / .... / . / .--- / - / . // .... / ..- / ... / - / -.-- // ... / -. / .. / .... // .- // .--. / --- / ... / - / ..- / .--. / -. / . // -.. / --- // -. / . / .--- // --.. / .- / .--. / .-. / .- / -.-. / ..- / .--- / - / . // --.. / -... / -.-- / .-.. / -.-- // -.-. / ..- / -.- / .-. / --..-- // .- / -... / -.-- // ...- / --.. / -. / .. / -.- / .-.. / --- // .-.. / . / ... / -.- / .-.. / . // ... / -. / . / .... / --- / ...- / . // - / . / ... / - / --- / .-.-.-. /// - / --- // .--. / .- / -.- // --.. / .- / -- / .. / ---- / . / .--- / - / . // -.. / --- // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / --- / ...- / . // ... / -- / . / ... / .. // // -. / . / .--- / .-.. / . / .--. / . // .--. / --- // -. / . / -.- / --- / .-.. / .. / -.- / .- // -.. / .- / ...- / -.- / .- / ---- // .- // ...- / . / .-.. / -- / .. // --- / .--. / .- / - / .-. / -. / . / --..-- // .- / -... / -.-- / ... / - / . // -.-. / --- // -. / . / .--- / ...- / .. / -.-. // --.. / .- / ---- / --- / ...- / .- / .-.. / .. // -.. / .-. / .- / .... / --- / -.-. / . / -. / -. / --- / ..- // .-.. / . / .... / -.- / --- / ... / - / .-.-.-. /// / / / / / ....- / .-.-.-. /// .-. / --- / --.. / -.. / . / .-.. / - / . // ... / -- / . / ... // -.. / --- // ..-. / --- / .-. / -- / .. / -.-. / . / -.- // -. / . / -... / --- // .... / .-. / -. / . / -.-. / -.- / ..- / .-.-.-. /// ...- / .-.. / --- / --.. / - / . // -.. / --- // - / .-. / --- / ..- / -... / -.-- // .- // .--. / . / -.-. / - / . // .--. / .- / - / -. / .- / -.-. / - // .- / --.. // -.. / ...- / .- / -.-. / . / - // -- / .. / -. / ..- / - / --..-- // .- / -... / -.-- // -- / .- / .-.. / . // -. / .- / -.- / -.-- / .--. / -.-- // ... / .--. / .-. / .- / ...- / -. / . // ...- / -.-- / -... / . / .... / .-.. / -.-- // .- // -- / . / .-.. / -.-- // -. / .- // --- / -- / .- / -.- // .--. / . / ...- / -. / --- / ..- // -.- / ..- / .-. / -.- / ..- / .-.-.-. /// .--. / --- / -.- / ..- / -.. // .--- / . // .--. / --- // - / . / .... / .-.. / . // -.. / --- / -... / . // .--. / --- / ...- / .-. / ---- // .--- / . / ... / - / . // -- / . / -.- / -.- / -.-- / --..-- // ...- / .-. / .- / - / - / . // -.. / . / --.. / . / .-. / - / -.-- // -. / .- // .--. / . / - // -- / .. / -. / ..- / - // -.. / --- // - / .-. / --- / ..- / -... / -.-- / .-.-.-. /// / / / / ..... / .-.-.-. /// -- / . / --.. / .. / - / .. / -- // .--. / .-. / .. / .--. / .-. / .- / ...- / - / . // .--. / --- / .-.. / . / ...- / ..- / .-.-.-. /// -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / ..- // .-. / --- / --.. / .-.. / .- / -- / . / .--- / - / . // -. / . / -... / --- // -. / .- / ... / . / -.- / . / .--- / - / . / --..-- // -.. / --- // -- / . / -. / ... / .. / .... / --- // .-. / . / -. / -.. / .-.. / .. / -.- / ..- // -. / .- / .-.. / .. / .--- / - / . // ... / -- / . / - / .- / -. / ..- // .- // -. / . / ---- / - / . // .--- / .. // -.. / --- / .--- / .. / - // -.- // ...- / .- / .-. / ..- / .-.-.-. /// / / / / -.... / .-.-.-. /// ... / - / .- / .... / -. / . / - / . // .--. / .-.. / .- / -- / . / -. // .- // -.. / --- // .... / --- / .-. / -.- / . // ... / -- / . / - / .- / -. / -.-- // .--. / .-. / .. / -.. / . / .--- / - / . // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / ..- / .-.-.-. /// -- / .. / ---- / . / .--- / - / . / --..-- // -.. / --- / -.- / ..- / -.. // -. / . / ...- / --.. / -. / .. / -.- / -. / . // .... / .-.. / .- / -.. / -.- / .- // ... / -- / . / ... / .-.-.-. /// -. / .- / -.- / --- / -. / . / -.-. // .--. / .-. / .. / .-.. / .. / .--- / - / . // -.- / .- / ...- / ..- // -. / . / -... / --- // -. / . / -.- / - / . / .-. / -.-- // --.. // .-.. / .. / -.- / . / .-. / ..- // .- // ..- / --.. // -.. / .- / .-.. / . // -. / . / ...- / .- / .-. / - / . / .-.-.-. /// / / / / --... / .-.-.-. /// .--. / .-. / .. // .--. / --- / -.. / .- / ...- / .- / -. / .. // -- / ..- / --.. / . / - / . // ...- / .-. / ... / . / -.- // .-. / --- / --.. / .-.. / --- / -- / .. / - // .- // -.. / --- // .--. / ..- / -.- / .-.. / .. / -. / -.-- // ...- / .--. / .-. / .- / ...- / .. / - // .-.. / --.. / .. / -.-. / .. // --.. / -- / .-. / --.. / .-.. / .. / -. / -.-- // .- // .--. / .-. / . / .-.. / .. / - // .--- / .. // - / .-. / --- / ---- / --- / ..- // .... / --- / .-. / -.- / . // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / --- / ...- / . // .--. / --- / .-.. / . / ...- / -.-- / .-.-.-. /// / / .. / -. / --. / .-. / . / -.. / .. / . / -. / -.-. / . / / / / / ..--- // .-.. / --.. / .. / -.-. / . // -- / .-.. / . / - / -.-- / ---- // -- / .- / -. / -.. / .-.. / .. / / / / / .---- / ..... / ----- / / / ---.. / ..--- / ----- / .---- / -.-.-. / --. // -.- / ...- / .- / .-.. / .. / - / -. / .. // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / -.-- // -. / .- // ...- / .- / .-. / . / -. / .. // / / / / ....- // .-.. / --.. / .. / -.-. / . // ... / .. / .-.. / -. / . // -.-. / . / .-. / -. / . // -.- / .- / ...- / -.-- // -. / . / -... / --- // / / / / -.- / .- / ...- / --- / ...- / . / .... / --- // .-.. / .. / -.- / . / .-. / ..- // / / / / ..--- // .-.. / --.. / .. / -.-. / -.- / -.-- // .... / .-.. / .- / -.. / -.- / . // -- / --- / ..- / -.- / -.-- / / / / / .---- / ----- / ----- / / / ---.. / ..--- / ----- / .---- / -.-.-. / --. // -.- / .-. / ..- / .--. / .. / -.-. / --- / ...- / . / .... / --- // -.-. / ..- / -.- / .-. / ..- // / / / / ....- // ...- / . / .--- / -.-. / . / --..-- // --.. / .-.. / --- / ..- / - / -.- / -.-- // .- // -... / .. / .-.. / -.- / -.-- // --- / -.. / -.. / . / .-.. / . / -. / . // / / / / - / .-. / --- / ---- / ..- // -- / .- / ... / .-.. / .- // -. / .- // ...- / -.-- / -- / .- / --.. / .- / -. / .. // ..-. / --- / .-. / -- / .. / -.-. / . / -.- / / / / / -. / .- // .--. / --- / .-.. / . / ...- / ..- / ---... / / / / / .---- / ----- / ----- / / / ---.. / ..--- / ----- / .---- / -.-.-. / --. // -.- / ...- / .- / .-.. / .. / - / -. / .. // -.-. / --- / -.- / --- / .-.. / .- / -.. / -.-- // -. / .- // ...- / .- / .-. / . / -. / .. // / / / / .---- / ..... / ----- / / / ---.. / ..--- / ----- / .---- / -.-.-. / -- / .-.. // ... / -- / . / - / .- / -. / -.-- // -.- / . // ... / .-.. / . / .... / .- / -. / .. / / / / / ..--- // .-.. / --.. / .. / -.-. / . // ... / .. / .-.. / -. / . // -.-. / . / .-. / -. / . // -.- / .- / ...- / -.-- // -. / . / -... / --- // / / / / -.- / .- / ...- / --- / ...- / . / .... / --- // .-.. / .. / -.- / . / .-. / ..- / / / / / -.- / ...- / .- / .-.. / .. / - / -. / .. // ...- / .- / -. / .. / .-.. / -.- / --- / ...- / --- / ..- // --.. / -- / .-. / --.. / .-.. / .. / -. / ..- // -.- // .--. / --- / -.. / .- / ...- / .- / -. / .. /

Tak hurá do toho a půl je hotovo. Název jídla, který jste právě uvařila, vložte

sem do odpovědního boxu soutěže.

Odpovědi v žádném případě nevkládejte do diskuze pod tímto článkem.

Odpovídat na tuto hádanku můžete od 27. 3. 2012, 8.00 hodin, do 28. 3. 2012, 8.00 hodin.

Správnou odpověď se dozvíte v pátek 28. 3. 2012 v dopoledních novinkách.


Co můžete vyhrát?

Hraje se o dvě ceny - dva balíčky přírodní bylinné kosmetiky RYOR...

   
27.03.2012 - Čtenářské příspěvky - autor: Radek Kříž

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [97] tajnostii [*]

  pozděSml80

  superkarma: 0 08.04.2012, 16:08:45
 2. [96] MichaelaPol1 [*]

  Bohužel, to je nad moje síly

  superkarma: 0 06.04.2012, 09:31:36
 3. [95] aksuram [*]

  tak bohužel toto rozluštit je pro mě hádanka

  superkarma: 0 04.04.2012, 08:40:40
 4. avatar
  [94] Dessy [*]

  Mufiny?

  superkarma: 0 02.04.2012, 14:01:33
 5. [93] dtcalounictvi [*]

  MSml31oc pěkný recept ale pro nás  je toho málo.s toho ty moje hladový krky nenakrmím

  superkarma: 0 30.03.2012, 11:45:08
 6. avatar
  [92] LidusP [*]

  Tak jsem ten stejný recept našla a nevypadá dost lákavě a žravě. Musela bych toho udělat asi tak čtyřnásobek, abych ty své dva mlsouny uspokojila a zalepila jim alespoň na chvíly pusy.

  superkarma: 0 28.03.2012, 07:28:39
 7. avatar
  [91] hubajda [*]

  tak jsem to zkusila recept jsem celkem prelouskala ale nazev jsem jen tipla tak uvidim zitra

  superkarma: 0 27.03.2012, 22:21:52

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [90] ondrasek74 [*]

  No já jsem zvědavá, jaké všemožné názvy budou uznané. On tomu taky každý říká jinak. Ale našla jsem přímo ten recept, tak jsem opsala jeho název i když tomu doma říkáme jinak. Tak uvidíme zítra Sml16

  superkarma: 0 27.03.2012, 22:03:54
 2. avatar
  [89] littleturtle [*]

  Tak jsem to taky zkusila. Sml16

  superkarma: 0 27.03.2012, 20:02:13
 3. avatar
  [88] arminka [*]

  uff hotovo ,odeslánoSml16

  superkarma: 0 27.03.2012, 20:00:47
 4. avatar
  [87] ekleinovka [*]

  Přeloženo,ale co to doopravdy je,tipla jsem si podle postupu a ingrediencí,bez záruky

  superkarma: 0 27.03.2012, 19:33:37
 5. [86] musilovahana [*]

  Recept mám přeložený, ale nevím, co to je.

  superkarma: 0 27.03.2012, 19:19:11
 6. avatar
  [85] black.bird.third [*]

  Taky mi to šlo rychle přeložit. Ale co to je, to netuším. Tedy tuším, ale jelikož jsem to nikdy nedělala, tak budu typovat.

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:50:58
 7. avatar
  [84] LudPa [*]

  Recept nebylo těžké přeložit, ale správný název si nejsem jistá. Tohle jsem ještě nedělala.

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:18:14
 8. avatar
  [83] Radek Kříž [*]

  Mischelle3 — #82 ve čtvrtek bude šifra...

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:12:35
 9. avatar
  [82] Mischelle3 [*]

  Dneska to bylo jednoduché i rychlé, šifry mám raději :)

  1. na komentář reaguje Radek Kříž — #83
  superkarma: 0 27.03.2012, 15:39:30
 10. avatar
  [81] carmi [*]

  carmi — #79 To bych neřekla, že se to dá najít na netu, no jo gůgl je chytrej!

  superkarma: 0 27.03.2012, 15:16:14
 11. [80] Jala [*]

  I když ty skautsko-pionýrské šifry a záhady nemusím, dnes se to daloSml16.

  superkarma: 0 27.03.2012, 15:12:03
 12. avatar
  [79] carmi [*]

  Dobrý, jo tak jsem to přeložila, ale neznám a netuším, jak se to jmenuje. Já tyhle věci nejím.

  1. na komentář reaguje carmi — #81
  superkarma: 0 27.03.2012, 15:05:48
 13. avatar
  [78] denkas [*]

  tetička25 — #70 secret — #69 to teda jeSml22

  superkarma: 0 27.03.2012, 14:29:48
 14. [77] huja [*]

  Ještě bych to mohla zvládnout, ale co na to můj čas...?! Sml80

  superkarma: 0 27.03.2012, 13:45:04
 15. avatar
  [76] Makynka [*]

  Sml30

  superkarma: 0 27.03.2012, 13:44:38
 16. avatar
  [75] řinka [*]

  secret — #69 tetička25 — #70 velkáSml30

  superkarma: 0 27.03.2012, 12:55:07
 17. avatar
  [74] kobližka [*]

  tečka,tečka,tečka čááárka....jako Přednosta stanice Sml57

  superkarma: 0 27.03.2012, 12:28:44
 18. [73] jerenika [*]

  RosaGloriaDei — #68 jj, a to jsem si myslela, že to nedám Sml30

  ..děti jsou už v pelíšku a tak jsem teď kupodivu našla rychle i ten název a je to Sml24

  ...no a taky jsem se lekla, že budu někde pak venku s nimi luštit morseovku Sml52

  superkarma: 0 27.03.2012, 12:28:35
 19. [72] jija [*]

  Tak, taky hotovo a odesílám název ňamky Sml22

  superkarma: 0 27.03.2012, 12:23:19
 20. avatar
  [71] logos [*]

  Dnes mám hotovo, celkem rychlé. ...Sml59

  superkarma: 0 27.03.2012, 12:13:18
 21. [70] tetička25 [*]

  secret — #69

  - / --- // - / . / -.. / .- // .--- / . /

  1. na komentář reaguje řinka — #75
  2. na komentář reaguje denkas — #78
  superkarma: 0 27.03.2012, 12:04:00
 22. [69] murat [*]

  - / --- // .--- / . // .--. / .- / -.- / .- / .-. / -. / .- / Sml54

  1. na komentář reaguje tetička25 — #70
  2. na komentář reaguje řinka — #75
  3. na komentář reaguje denkas — #78
  superkarma: 0 27.03.2012, 11:55:52
 23. avatar
  [68] RosaGloriaDei [*]

  jerenika — #66 tak jsem na to také sedla a kupodivu jsem se ani nezapotila :-)

  1. na komentář reaguje jerenika — #73
  superkarma: 0 27.03.2012, 11:45:47
 24. [67] magic11 [*]

  no jéje, tak ani nevím, jestli se do toho pustím Sml80

  superkarma: 0 27.03.2012, 11:40:19
 25. [66] jerenika [*]

  Radek Kříž — #13 ..taky už jsem na to přišla, že není nutné si namáhat s morseovkou hlavičku Sml67 ..to teď jen ten název, dohledat... Sml26

  1. na komentář reaguje RosaGloriaDei — #68
  superkarma: 0 27.03.2012, 11:38:39
 26. avatar
  [65] marde [*]

  Tak hotovo, odesláno. Dokonce jsem ten recept našla na netu.Sml67Sml67Sml67

  superkarma: 0 27.03.2012, 11:27:36
 27. avatar
  [64] zsuzsika [*]

  je mi to jasnéSml30je to recept na takový ten tentononcSml30

  superkarma: 0 27.03.2012, 11:18:33
 28. [63] lmajka [*]

  teda tady si dal někdo dneska práci Sml16

  superkarma: 0 27.03.2012, 11:04:13
 29. avatar
  [62] Ivásek [*]

  RosaGloriaDei — #61 co bychom taky od Radka mohly čekat - původně jsem taky měla podezření, že to nějak zakamufloval Sml58

  superkarma: 1 27.03.2012, 10:42:52
 30. avatar
  [61] RosaGloriaDei [*]

  Ivásek — #28 abecedu znám dost dobře, na ostatní znaky jsem našla pomocníka (ty totiž pro změnu neznám vůbec), ale právě zrovna toto tam nebylo...nevadí, až budu mít chvíli klidu, hodím to na papír, snad mi těch znaků neuteče tolik, abych se nedobrala k nějakému výsledku :-) přiznám se, že na první pohled jsem v tom hledala i nějakou šifru

  1. na komentář reaguje Ivásek — #62
  superkarma: 0 27.03.2012, 10:37:21

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Anketa na téma osteoporóza
Anketa na téma: Zubní zdraví

Náš tip

Doporučujeme