kluk

Nedávno jsem měl možnost navštívit předávání asi padesáti renovovaných mobilních telefonů od společnosti Asekol nadačnímu fondu Lejly Abbasové Asante Kenya. Telefony, které by středoevropan považoval za zastaralé a nemoderní, právě v těchto dnech putují s Leylou do Keni. Je to trochu jako byste tamním chudým přivezli Mercedes.

Společnost Asekol se zabývá odběrem a renovací starých elektrozařízení. Jinými slovy, co jde z vašich starých elektrospotřebičů použít, použije, ostatní ekologicky zlikviduje. Díky této aktivitě vzniká množství zánovních přístrojů, které Asekol poskytuje charitativním organizacím. A tak putují renovované mobilní telefony nejen do Keni, ale dělají radost například i dětem v dětských domovech.

Popovídal jsem si s Hanou Ansorgovou ze společnosti Asekol, abych zjistil o jejich aktivitách více...


Mohla byste mi říct trochu podrobněji, čím přesně se Asekol zabývá?
Asekol se věnuje zpětnému odběru a recyklaci elektrozařízení. Součástí toho není jen sběr a recyklace samotná, ale je to i osvěta. Právě pro zvyšování povědomí, připravujeme různé akce. Jedna z těch akcí se jmenuje „Věnuj mobil". Ten se soustřeďuje na vysloužilé mobilní telefony, ať už funkční, nebo nefunkční, které si lidé schovávají v šuplících doma, ale fakticky jim už nikdy neposlouží. Odhaduje se, že v současné době leží takto v zásuvkách asi osm milionů mobilních telefonů.

To je obrovské číslo...
To ano. Ty telefony buď mohou někde sloužit dál, anebo by se měly dostat k druhotné recyklaci tak, abychom z nich mohli vytěžit použitelné suroviny.

Kdo to všechno platí?
Základem naší práce je plnit povinnosti výrobců a dovozců vůči zákonu. V roce 2005 vyšla novela zákonu o odpadech, která výrobcům nakazuje likvidaci starých elektrospotřebičů. A tak bylo výrobci založeno několik kolektivních systému, do kterých spadá i Asekol.

Máte zjištěno, kolik mobilních telefonů, které získáte, se dá znovu použít a dát potřebným?
Vychází to zatím tak, že asi deset procent mobilních telefonů, které se nám vrátí, jsme schopni odevzdat k dalšímu použití.

Kdy jste vlastně nastartovali projekt „Věnuj mobil“?
Úplně první sběr probíhal v roce 2008. Spolupracovali jsme na něm se Středočeským krajem a také s nadací Život dětem, se kterou spolupracujeme dodnes. Tenkrát nám přišlo asi dva tisíce osm set telefonů. Oslovili jsme samozřejmě daleko více lidí, návratnost byla okolo tří a půl procenta, což není u podobných akcí vůbec špatné číslo. Ale pro nás je důležité i to, že si lidé informaci jen přečtou a někde v paměti uloží. Ze směsného odpadu už mobilní telefon nikdo nevytřídí.

Kde vás najdu - jinými slovy, kam mohu svůj použitý telefon odnést?
Nemusíte ho nikam nosit. Stačí, když na stránkách www.venujmobil.cz kliknete na button, který nabízí objednání obálky, napíšete, kam chcete, abychom obálku zaslali, my vám ji zašleme, a až ji vyndáte ze schránky, vložíte do ní mobilní telefon a zase ji do nejbližší poštovní schránky vhodíte. Snažili jsme se, aby to jednotlivé spotřebitele stálo co nejmenší úsilí. Další možností jsou sběrné dvory, prodejny elektro a v malých obcích pořádáme svozy. Postupně také budujeme síť červených stacionárních kontejnerů na malé elektrospotřebiče.

lupa

Reklama