O týraných dětech a ještě častěji o týraných partnerech všichni víme. Ale role se někdy mohou prohodit, zvlášť když sil už není nazbyt… Počet případů týraných prarodičů se dá jen odhadovat. Známe totiž jen pouhou špičku ledovce.

Občas proběhne zpráva o tom, jak jsou staří lidé šikanovaní a někdy přímo týraní svými vnoučaty. Kolik je takových případů, se dá odhadnout jen stěží, neboť senioři se většinou stydí o svém trápení promluvit, na někoho se obrátit o pomoc, anebo jim v tom dokonce mladí brání a snaží se je doma izolovat.

Typický je následující scénář: Mladistvý má vážné spory s rodiči, nemůže najít vhodnou práci, chytí se nějaké party a zvykne si na náročný životní styl a nezřídka i na alkohol. Chlapci a dívky pak často odcházejí z domu bydlet k prarodičům. „Vetřelci“ požadují po staroušcích veškerý servis včetně jídla a placení nájmu a vytahují z nich i zbytek peněz na svou zábavu.

Prarodiče zpočátku „slouží“ vnoučatům ochotně, ale jak se nároky mladých zvyšují, může vše skončit i případy domácího násilí a pobytem v nemocnici. Okolí většinou o těchto smutných osudech nic neví. Mladiství totiž dokáží zákeřně zneužívat například snížené pohyblivosti seniorů či psychických problémů souvisejících s věkem k jejich citovému vydírání a zastrašování.

I když se nějaký takový případ prokáže, prarodiče většinou odmítnou podat žalobu, anebo ji později stáhnou. Zákon je bezmocný a teror pokračuje vesele dál. Dá se s tím vůbec něco dělat? Jen velmi obtížně. Násilníci bývají agresivní i vůči ostatním lidem, neváhají se mstít třeba i na dětech těch, kdo chtějí jejich prarodičům pomoci. Nikomu se navíc nechce „míchat do cizích rodinných záležitostí“.

Nejlepší cestou je si s takovým postiženým člověkem promluvit, vyslechnout ho, zvážit situaci a doporučit mu kontaktovat linku bezpečí, případně tam zavolat sám a nechat vše na odbornících.


Kam volat: Linka bezpečí – Senior telefon: 222 221 771 NONSTOP!

Reklama