Rodina

Dědictví trošku jinak podle nového Občanského zákoníku

Většina z nás za svůj život nashromáždí nějaký majetek, který chce přenechat svým potomkům. Někdo naopak nadělá dluhy, které po něm zbudou. Jak je to podle nového Občanského zákoníku s dědictvím? Na co má člověk právo? Máme pro vás důležité informace.

Hlavním rozdílem oproti starému Občanskému zákoníku je v otázce dědictví to, že má člověk více možností, jak naložit se svým majetkem. Může ho rozdělit už za svého života podle závěti, může před smrtí uzavřít také dědickou smlouvu a navíc může určit tzv. odkazovníka, který získá určitou věc z dědictví. Také práva dědiců jsou trošku jiná než dřív. O tom všem jsme si popovídali s advokátkou Mgr. Alexandrou Juráčkovou z OS Nedejte se.

Přečtěte si také:

Paní magistro, jak může člověk naložit se svým majetkem ještě za svého života? Jaké má možnosti?
Dědit lze na základě závěti, dědické smlouvy nebo ze zákona. Za života tedy může zůstavitel pořídit závěť nebo uzavřít dědickou smlouvu. Dědická smlouva musí být uzavřena formou veřejné listiny, což je notářský zápis. Smlouvu nelze uzavřít na celou pozůstalost - jedna čtvrtina musí zůstat volná. Pokud by chtěl zůstavitel přenechat dědici i tuto čtvrtinu, musí tak učinit závětí.

podpis

Co má přednost - závěť, nebo zákon?
Závěť má přednost před zákonem. Nově nemusí závěť obsahovat datum jako podstatnou náležitost. V dosavadní právní úpravě byla nedatovaná závěť neplatná. V závěti mohou být stanovené podmínky, které dědic musí splnit, aby mohl dědictví nabýt. Nepřihlíží se k podmínce o uzavření nebo neuzavření manželství.

Kdo může dědit?

Je tedy dobré napsat závěť, aby potomci zdědili majetek podle našeho přání. A kdo všechno vlastně může dědit? Ze zákona to jsou stále čtyři dědické skupiny?
Okruh dědiců ze zákona se rozšířil na 6 dědických skupin. Nově dědí také bratranci, sestřenice a prarodiče.

Jaká jsou neopominutelná práva zákonných dědiců, tedy dětí, je to jiné než dřív? Na jaký podíl z dědictví má tedy nárok nezletilé dítě a na jaký zletilé?
Neopomenutelnými dědici jsou pouze potomci zůstavitele. A to potomci první, druhé a třetí třídy. Děje se tak formou nástupnictví. Pokud nejsou dědici první třídy, tedy děti, teprve potom dědí vnuci a dále pravnuci. Nedědí tedy všechny třídy společně. Potomci jsou rozděleni na zletilé nebo nezletilé, neopomenutelný podíl je u nezletilých potomků tři čtvrtiny zákonného podílu u zletilých jedna polovina zákonného podílu.

juraAdvokátka Mgr. Alexandra Juráčková, OS Nedejte se

Kdy se dá uzavřít dědická smlouva?
Dědickou smlouvu lze uzavřít kdykoliv. Smluvní strany musí být svéprávné, což je nový terminus technicus, podle dosavadní právní úpravy se jednalo o způsobilost k právním úkonům. Plné svéprávnosti osoba nabývá dovršením 18. roku věku. Dědickou smlouvu, jak jsem již řekla, lze učinit pouze formou notářského zápisu. Pokud by chtěl zůstavitel tuto smlouvu měnit, musí k tomu dát druhá smluvní strana souhlas, a to rovněž formou notářského zápisu.

V případě, že člověk zemře, je dědická smlouva první právní listinou, podle které se dědictví dělí?
Pokud je smlouva uzavřena, dědí se podle smlouvy, samozřejmě s přihlédnutím k neopomenutelným dědicům. Pokud by zůstavitel uzavřel dědickou smlouvu a následně pořídil závěť, dědila by se závětí pouze volná jedna čtvrtina pozůstalosti.

Kdo je odkazovník?

Novinkou je institut tzv. odkazovníka. Co to znamená a jak to funguje?
Odkazovníkovi zůstavitel odkáže určitou věc. Odkazovník však není dědicem, nenabývá odkázanou věc přímo z dědictví, ale má pohledávku vůči dědicovi, který je odkazem vázán. Ten je povinen odkázanou věc odkazovníkovi vydat. Proti odkazované věci nelze započítávat pasiva dědictví.

Novinkou jsou také podmínky dědictví, které mohou být v závěti uvedené. Jaké to například mohou být?
Podmínky mohou být například dostudování školy, oprava zůstavitelova domu. Splnění podmínky posuzuje notář v rámci dědického řízení. U studia je to doklad o jeho řádném ukončení, např. maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. U opravy domu to může být kolaudační rozhodnutí. Pokud nebude splnění podmínky transparentně doloženo, bude o ní rozhodovat soud. K svévolným podmínkám se nepřihlíží. O svévolnosti podmínky, vyjma uzavření či neuzavření sňatku, bude rozhodovat soud.

A jak to teď bude se zřeknutím se dědictví, což dříve nebylo možné?
Dříve bylo možné pouze odmítnout dědictví v rámci dědického řízení. Podle nového Občanského zákoníku se lze dědictví i zřeknout, ještě za života zůstavitele. Lze tak učinit za úplatu nebo jiné protiplnění. Zřeknutí zejména připadá v úvahu, pokud je některý ze zákonných dědiců za života zůstavitele zvýhodněn, např. darem nemovitosti nebo jiné věci velké hodnoty.

Vydědění a dluhy

Je tu také otázka vydědění, jak se s novým Občanským zákoníkem změnila tahle skutečnost?
Vydědit lze dědice prohlášením o vydědění. Důvody vydědění jsou:

 • Neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi.
 • Neprojevení opravdového zájmu o zůstavitele, jaký by se projevovat měl.
 • Odsouzení dědice pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.
 • Trvalé vedení nezřízeného život.

O tom zda, byly podmínky k vydědění splněny, rozhoduje na základě žaloby vyděděného dědice soud.

A nakonec - jak je to se zděděnými dluhy? Ještě vloni se dědily dluhy do výše nabytého dědictví. Změnilo se to?
Podle nového Občanského zákoníku se dědí dluhy v jejich plné výši. Dluhy tedy dědic hradí z hodnoty dědictví, a pokud dluhy hodnotu dědictví převyšují, i ze svého majetku. Může se této povinnosti zprostit, pokud pořídí soupis pozůstalosti. Soupis pozůstalosti vyhotoví notář, nebo o něm uzavřou dědicové dohodu. V tomto případě pak za dluhy odpovídá pouze do výše nabytého dědictví. Postavení věřitele je však posíleno. Pokud by bylo prokázáno, že část majetku zůstavitele v soupisu dědictví není uvedena, odpovídá dědic za dluhy věřitele v plné výši. Věřitel své právo uplatňuje u soudu.

Další články v našem magazínu:

   
15.01.2014 - Finance a práce - autor: Lucie Paličková

Komentáře:

 1. avatar
  [20] Barbucháč [*]

  Suzanne — #14 Sml22 ono to tak určitě bude (optimista ve mně tedy doufáSml16) jen to ještě nikdo nikde v žádném článku pěkně polopaticky nevysvětlil

  není přece možný, aby každý dědic žil s vidinou nějakých uschovaných nevědomky zděděných dluhů prakticky nafurt

  superkarma: 0 15.01.2014, 17:22:37
 2. avatar
  [19] Barbucháč [*]

  v.poho — #18 ze zákona vyřizuje dědictví notář - přiděluje ho automaticky soud - jiným způsobem dědictví nevyřeší nikdo, ani právník, ani paní bez vzdělání, takže do kontaktu s ním se prostě dostane každý a nepředpokládám, že notáři jsou zmetci, kteří by úmyslně radili lidem tak, aby je poškodiliSml80

  superkarma: 0 15.01.2014, 17:20:22
 3. avatar
  [18] v.poho [*]

  Barbucháč — #11 OK, ale pořád jsme u toho, že to musíš vědět, zaplatit za dalšího právníka.... A pokud budeš paní se základním vzděláním, tak na to dost pravděpodobně dojedeš.

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #19
  superkarma: 0 15.01.2014, 17:15:26
 4. avatar
  [17] Pentlička [*]

  Lyoness — #15 Pokud nemáš děti, můžeš svůj majetek odkázat komu chceš. To, že má dědění ze závěti přednost před děděním ze zákona neznamená, že případné děti nic nedostanou, když jim v závěti nic neodkážeš, v takovém případě musí nezletilé dostat 3/4 podílu, který by dostaly, když by dědily ze zákona a zletilé děti 1/2. Pokud nechceš, aby děti dědily, můžeš je vydědit, ale pouze ze zákonem stanovených důvodů, které se v listině o vydědění musí náležitě odůvodnit. Děti se pak stejně můžou o neplatnost listiny o vydědění soudit a mnohdy jim soud vyhoví a listinu zruší.

  superkarma: 0 15.01.2014, 16:53:00
 5. [16] Lyoness [*]

  v.poho — #10 Barbucháč — #11 Myslim, ze jsem nekde cetla, ze podle NOZ dedis vsechny dluhy ikdyz jsou vyssi nez dedictvi - pak musis zaplatit ze sveho.

  Ale muzes si nechat vyhotovit soupis pozustalosti vcetne dluhu a to pak bud prijmout nebo odmitnout.

  A pokud by si pak nekdo dalsi treba za rok prihlasil pohledavku, mel by smulu...

  superkarma: 0 15.01.2014, 16:02:20
 6. [15] Lyoness [*]

  Pentlička — #12 No prave jsem to cetla... Deti jsou ze zakona neopominutelni dedicove. Jenze o kousek vyse se rika, ze dedictvi ze zaveti ma prednost nad dedictvim ze zakona...

  Uz jsem cetla nekolik clanku o nove uprave, ale tohle mi porad neni dost jasne...

  Navic, pokud nemam deti, jsou v dalsi dedicke skupine rodice a pak sourozenci.

  Takze - pokud bych si prala svuj majetek odkazat napr uplne cizim lidem, staci zavet, nebo musim vyslovne vydedit ze zakonych duvodu vsechny svoje pribuzne?

  Nebo v situaci, kdy mam deti a napisu zavet a vse odkazu sve sestre - bude to neplatne a deti musi dostat zakonny podil, kdyz dedeni ze zaveti ma prednost?

  1. na komentář reaguje Pentlička — #17
  superkarma: 0 15.01.2014, 16:00:02
 7. avatar
  [14] Suzanne [*]

  Barbucháč — #11 Můžeš prodat, ale bude to zase stát čas, peníze, úsilí. Podle mě by bylo rozumné určit datum, po kterém už bude zjištění dluhu irelevantní.

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #20
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:59:23
 8. avatar
  [13] Barbucháč [*]

  Pentlička — #12 Sml16 takže nejdřív odkázat někomu děti a pak už pořešit jen ten majetek Sml54

  superkarma: 0 15.01.2014, 15:48:51
 9. avatar
  [12] Pentlička [*]

  Lyoness — #8 Děti jsou neopomenutelní dědicové, ty můžeš leda vydědit. Pokud je jen neuvedeš v závěti a odkážeš majetek někomu jinému, tak je závěť v tomto neplatná.  Přžečti si článek, tam se to podrobně vysvětluje.Pokud děti nemáš, můžeš odkázat komukoliv cokoliv.

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #13
  2. na komentář reaguje Lyoness — #15
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:44:22
 10. avatar
  [11] Barbucháč [*]

  v.poho — #10 tak si přečti poslední část článku - lze pořídit notářský soupis pozůstalosti, a pak odpovídáš za dluhy do výše nabytého dědictví. Takže maximálně budeš muset tu získanou vilku prodatSml80

  Myslím, že v tomhle budou lidé hodně odkázaní na notáře vyřizující dědictví a na informace od nich.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #14
  2. na komentář reaguje Lyoness — #16
  3. na komentář reaguje v.poho — #18
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:41:50
 11. avatar
  [10] v.poho [*]

  Barbucháč — #9 Pokud o dluzích víš. Anebo pokud ti to myslí natolik, že jsi schopna domyslet následky.

  Vezmi si, že máš dědit po otci, s kterým se tvoje matka rozvedla před 30 lety a který se o tebe nezajímal. Zdědíš krásnou vilku a pak se někde ukáže směnka......Sml80

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #11
  2. na komentář reaguje Lyoness — #16
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:37:43
 12. avatar
  [9] Barbucháč [*]

  Lyoness — #7 no tak snad takové dědictví svéprávný člověk nepřijme ne?

  1. na komentář reaguje v.poho — #10
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:24:31
 13. [8] Lyoness [*]

  Me by zajimalo, pokud si sepisu zavet, nemusim nic odkazovat detem nebo jinym dedickym skupinam a muzu si svuj majetek odkazat komu chci, ze?

  1. na komentář reaguje Pentlička — #12
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:14:24
 14. [7] Lyoness [*]

  Barbucháč — #5 No to bylo prave postaru...

  Nove pokud prijmes dedictvi s dluhem presahujicim hodnotu majetku, platis dluh ze sveho...

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #9
  superkarma: 0 15.01.2014, 15:13:41
 15. avatar
  [6] Barbucháč [*]

  risina — #4 smlouvu uzavíráš s dědicem před notářem, proto tam píšou, že s případnou změnou musí souhlasit i ten dědic (protistrana dědické smlouvy);

  závěť sepisuje jen jedna strana a ti, kterých se to týká se k tomu nikterak nevyjadřují a neovlivní ani případné změny

  superkarma: 0 15.01.2014, 14:07:13
 16. avatar
  [5] Barbucháč [*]

  denkas — #3 dědictví přijmout nemusíš a tím pádem ani ty dluhy ne. Navíc dluhy platíš do výše nabytého majetku. Takže když zdědíš dům v hodně 5 mil. a dluh 10 mil. platíš jen 5 mil. a kdyby byl dluh "jen" 1 mil. platíš jen ten miliónek Sml32

  Je to na každém jak se rozhodne v rámci dědického řízení.

  1. na komentář reaguje Lyoness — #7
  superkarma: 0 15.01.2014, 14:04:45
 17. avatar
  [4] risina [*]

  Moc nechápu rozdíl mezi závětí a ddickou smlouvou Sml80.

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #6
  superkarma: 0 15.01.2014, 13:59:16
 18. avatar
  [3] denkas [*]

  Pentlička — #1 Tak to mě taky přesně napadloSml80asi si děcici vyberou závěť,která se jim nejvíc hodíSml30 a stěma dluhama,to se mě taky nelíbí.A ty taky můžu zdědit třeba po strýci? Takže člověk může žít celý život šetrně,nebrat si půjčky,vzorně platit všechny daně,...a pak zdědí dluhy po nezodpovědným příbuzným.Anebo platit zdlouhavý soudySml80No ještě,že sem už stará a už nemám po kom děditSml22

  1. na komentář reaguje Barbucháč — #5
  superkarma: 0 15.01.2014, 13:45:54
 19. avatar
  [2] Suzanne [*]

  Pentlička — #1 Taky mě to napadlo. Proč zrušili zrovna tohle? Je to podle nějaké logiky?

  I když jakmile vidím vyjadřování většiny právníků, napadá mě, že to žádnou logiku nemá.

  superkarma: 0 15.01.2014, 09:52:00
 20. avatar
  [1] Pentlička [*]

  Když nebude v závěti uvedeno datum, jak se určí, která závěť je dřívější a která pozdější? Nebo už neplatí, že závěť pozdější ruší závěť dřívější? Musím se podívat. Bože, to je zmatek!

  1. na komentář reaguje Suzanne — #2
  2. na komentář reaguje denkas — #3
  superkarma: 1 15.01.2014, 08:53:04

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme