Dobrý den, při pátku Vás všechny zdravím. Nejdřív jsem si myslela, že budu psát o blbci. Za svůj život jsem se už s nějakými setkala a některá setkání byla opravdu nepříjemná a tvrdá. Budu ale pro dnešek optimista a budu psat o "svém borci".

No on to ani tak není můj borec, jako borec všeobecný. Pro mě borec naše paní starostka Mgr. Marie Matušková.

Své vlády se ujala hned v prvních svobodných volbách, odešla ze školství a plně se již 20 let věnuje naší vesnici s 9 osadami a cca 1400 obyvateli. Letos odchází do důchodu a starostování již chce přenechat mladším. Zná snad osobně každého, mnohé z nás učila, s každým si ráda promluví, přijme ho a snaží se najít co nejlepší řešení. Doufám, že si vybereme zase tak dobře a nový starosta či starostka budou svou práci dělat aspoň tak dobře, jako ona.

Vychválit bych ji chtěla především za to, jak zvládla organizaci po ničivé povodni, která Višňovou postihla 7.8.2010 a následující dny. Někdo si možná řekne, Višňová, vždyť ta stále v televizi v souvislosti s povodněmi, ale to, co tu bylo letos, tu ještě nikdo nezažil.

A byli jsme z toho všichni pěkně vykulení. Přijelo spoustu hasičů z celé republiky, vojáci a dobrovolníci /další anonymní borci/.

A ty bylo třeba nějak koordinovat a to ona zvládla na jedničku s hvězdičkou. Všichni tu udělali kus práce, která byla a je vidět. Paní starostka se stále snaží získávat peníze na obnovu vesnice ale i poškozených a zaplavených domů. Vybírá ty nejpostiženější a předává jejich kontakty na různé nadace a organizace, které jsou ochotny pomoci. Ze začátku sice organizace pomoci trochu vázla, ale pak už šlo vše jako po drátku. 
V souvislosti s povodněmi vyvíjí svou aktivitu snad po celé období starostování. Vesnice leží v těsné blízkosti polských hranic, kde jsou doly a ráz krajiny se tam ukončenou těžbou výrazně změnil a ovlivnil tak srážky na tomto i našem území.

Někdy vesnici zaplaví po velkém dešti kaolín z Polska, který je velmi nepříjemný hlavně pro zahrádkáře. Musím říci, že paní starostka dosáhla v tomto směru velkých úspěchů. Jednání s polskou ale i německou stranou nejsou určitě lehká, přesto si prosadila svou a naše vesnice již není ze od sousedů tolik ohrožena, jako to bývalo.
Bude to trvat ještě několik let, než se naše vesnice vrátí do stavu před povodní, ale věřím tomu, že se tak stane. Paní starostka si bude moci v klidu užívat zaslouženého důchodu a jen z povzdálí sledovat práci nového starosty či starostky. Přeji tedy svému BORCI Mgr. Marii Matuškové - starostce obce Višňové - šťastné a ve zdraví prožité důchodové období.

Dal-jak

Pozn. red.: Text nebyl redakčně upraven.


A my se jak jinak než přidáváme. Víc takových lidí! M.

Pište mi dnes o vašich vlastních srážkách s blbci i milých setkáních s jejich opaky na redakce@zena-in.cz. Moc se těším, že si při pátku uděláme humornou atmosféru a do víkendu vstoupíme s úsměvem.

Reklama