Jak řešit problém hyperaktivního měchýře?

  • Posilování svalů dna pánevního.
  • Úprava životního stylu: močit ve stejný čas, omezit kávu, alkohol, snížit tělesnou hmotnost.
  • Léky ovlivňující kontrolu hyperaktivního močového měchýře.
  • Operativní řešení v případě, že ostatní metody léčby nejsou dostačující. Chirurgický zákrok je vyhrazen pouze pro stresový typ inkontinence.
  • Užívání protetických pomůcek: absorpční pleny, vložky apod.
  • Trénink močového měchýře.
  • Pesaroterapie u žen, u kterých nelze provést operační zákrok, či nechtějí podstoupit jinou léčbu.
  • Elektrostimulace pudendálního nervu nízkofrekvenčními impulzy.
     

Doporučené cviky:


Leh na břiše. Ruce pokrčené v lokti a opřené o čelo. Palce opřené o podložku. Mírně zvednout nohy nad podložku. Zatnout hýžďové svaly společně se svaly konečníku a pochvy. Chvíli vydržet. Povolit svaly a koleny se opřít o podložku.

 
Leh na zádech, ruce podél těla, nohy natažené. Kolena, stehna a hýždě společně tlačit do podložky. Zatnout svaly břicha, konečníku, pochvy a močové trubice. Chvíle držet zatnuté. Poté povolit.

 
Leh na zádech, pokrčit nohy, chodidla zůstávají opřená o podložku. Kolena, stehna a hýždě tlačit do podložky. Zatnout svaly břicha, konečníku, pochvy a močové trubice. Chvíli držet zatnuté. Poté povolit.

 
Leh na zádech, pokrčit kolena. Chodidla zůstávají na podložce. Tahem nadzvednout pánev. Zatnout svaly břicha, konečníku, pochvy a močové trubice. Chvíli vydržet. Pak povolit.

 
Leh na zádech. Ruce podél těla, nohy natažené. Stáhnout svaly konečníku ve třech fázích:
1. fáze – mírné zatažení svalů,
2. fáze – intenzivnější zatažení,
3. fáze – nejintenzivnější zatažení svalů.

Pak uvolnit.

 
Leh na zádech, ruce podél těla. Nohy pokrčené v kolenou, chodidla zůstávají na podlaze. Nadzvednout pánev a hýždě. Stáhnout svaly břicha, konečníku a pochvy. Pánví pohybujeme nahoru a dolů (třikrát). Pak povolit.

 
Leh na zádech, ruce podél těla. Nohy jsou natažené, nadzvednuté a mírně od sebe. Stehna tlačit do podložky. Zatnout svaly konečníku, pochvy a močové trubice. Nohy držet nadzvednuté a kroužit po směru hodinových ručiček.

 
Kleknout na všechny čtyři. Záda vyhrbit do oblouku. Bradu přitáhnout k hrudi. Zatnout břicho a hýždě, svaly konečníku, pochvy a močové trubice. Chvíli vydržet. Prohnout se v zádech, hlavu zaklonit a povolit. Relax.
 
Každý cvik by měl být prováděn stejně dlouho. Důležitá je správná technika dýchání.

Co je hyperaktivní močový měchýř?

Hyperaktivní močový měchýř (OAB - overactive bladder) je podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS - International Continence Society) definován jako soubor příznaků dysfunkce dolních močových cest.
Měchýř funguje jako svalový vak, který u zdravých jedinců pojme až 600 ml moči. Jeho vyprazdňování je řízeno z centrální nervové soustavy. Obvykle se nucení na močení dostaví tehdy, když se močový měchýř naplní. Většina lidí dokáže na určitou dobu překonat pocit nucení na močení, dokud není k vyprázdnění měchýře vhodná příležitost.
Svaly v hyperaktivním měchýři se však stahují, i když močový měchýř není plný, a bez předchozího varovného signálu. Následuje náhlý a velmi urgentní pocit – nutkání na močení, které může někdy vést i k úniku moči.

Hlavní příznaky

·         Náhlá a nutkavá potřeba močit, kterou nelze překonat. Nazývá se urgence a je klíčovým příznakem hyperaktivního měchýře.
·         Časté močení, minimálně osmkrát denně (frekvence – pollakisurie).
·         Únik moči kvůli nedostatku času dojít na toaletu (urgentní inkontinence).
·         Potřeba močit v noci – nykturie.

Syndrom hyperaktivního měchýře je třeba odlišit od příznaků jiných onemocnění, jako jsou například stresová inkontinence u žen a zvětšení prostaty u mužů, které se mohou projevovat podobně.

Pokud vás trápí problém s inkontinencí nebo s hyperaktivním měchýřem, navštivte stránky www.musimcasto.cz.

Čtěte také:

Reklama