Celosvětové průzkumy ukazují, že ačkoliv jsme bohatší, než byly předchozí generace, nejsme šťastnější. Tak například ve Velké Británie se před 50 lety cítilo šťastnými přes 50 % lidí, nyní se tak cítí zhruba jedna třetina, přestože bohatství se za tu dobu ztrojnásobilo. V USA je nyní podíl depresí desetkrát vyšší než byl v roce 1960 a průměrný věk nástupu deprese je nyní 14,5 roku v porovnání s rokem 1960, kdy to bylo 29 let. Co nás učiní šťastnějšími, když to není bohatství, prestiž, společenský statut? Své rady předkládá „profesor štěstí“ Tal Ben-Shahar z Harvardské univerzity. V současné době vyučuje kurzy Pozitivní psychologie a Psychologie vůdcovství, které navštěvuje více než 1400 studentů.

Čtyři kroky ke  štěstí
1. Dovolte si být člověkem
2. Zjednodušte si život
3. Cvičte pravidelně
4. Soustřeďte se na to pozitivní


1. Dovolte si být člověkem
Mnoho z nás věří, že když prožíváme takové emoce, jako je smutek, vztek, obavy, nejsme v pořádku, ačkoliv opak je pravdou. Jsou jen dva druhy lidí, kteří takové emoce nezažívají: psychopati a mrtví. Když si tyto emoce zakážeme, tak si vlastně nedovolíme být lidmi a platíme pak za to vysokou cenu. Bolestné emoce zintenzivní a my se pak cítíme ještě hůře.

2. Zjednodušte si život
Nobelovou cenou oceněný psycholog Daniel Kahneman s kolegy provedl výzkum, který ukázal, co to znamená, když je něčeho hodně. Ženy popsaly své činnosti z minulého dne a jak se při nich cítily. Jídlo, nakupování, domácí práce, péče o děti, práce… Nečekaně vyplynulo, že většinu žen moc netěšil společně strávený čas se svými dětmi. Přestože matky milují své děti, možná nejvíce ze všeho na světě, tak protože  mají toho tolik na práci, nemohou si užívat čas strávený s nimi. Je to stejné, jako kdybyste se snažili poslouchat své nejoblíbenější dvě skladby současně – vznikne chaos a neužijete si to. Můžete současně zažívat mnoho dobrých věcí, ale když chcete prožít štěstí, méně je někdy více. Jsme všichni tak zaměstnaní, snažící se stíhat stále více činností za kratší dobu. A pak si nemůže  užít ty zdroje štěstí, které mohou být všude kolem nás – ať je to naše práce, hudba, příroda, partneři a naše děti.

3. Cvičte pravidelně
Více a více studií ukazuje, že naše mentální zdraví zlepšuje fyzické cvičení. Michael Babyak a jeho kolegové z Duke University prokázali například, že cvičení 3x týdně po 30 minutách pomohlo pacientů s depresemi jako užívání léků.
Všichni máme potřebu pohybu, a když ji nenaplníme, zaplatíme za to. Nebyli jsme stvořeni proto, abychom seděli celý den před počítačem. Byli jsme stvořeni, abychom chytili antilopu k obědu, nebo abychom utíkali před lvem, abychom se nestali jeho obědem.
John Ratey, harvardský profesor psychiatrie, říká: „Fyzické cvičení je vysněnou léčbou psychiatrů. Pomáhá při strachu, panické úzkosti a stresu obecně, které mají velmi blízko k depresi.“ Současně cvičení posílí sebedůvěru, prodlouží život, zlepší spánek a sex a posílí imunitní systém. 

4. Soustřeďte se na to pozitivní
Štěstí nezáleží jenom na událostech našeho života, ale také na jejich interpretaci. Naše úroveň štěstí není jenom závislá na tom, co máme, ale také zda oceňujeme to, co máme. Málokdy oceňujeme, že jsme zdraví, že máme přátelé, jídlo na stole. Až teprve když se nám přihodí něco zlého, jako je ztráta nebo nemoc – tak teprve oceníme, jak šťastni jsme byli před tím. Otázka je, zda potřebujeme, aby se nám život zhoršil, abychom uznali, jak nádherný byl před tím? Potřebujeme nejdříve tragédii, abychom ocenili život? Odpověď je NE, pokud jsme schopni ocenit život takový, jaký je. Protože být vděční je opakem považování všeho za samozřejmé. V jednom experimentu byli lidé požádáni, aby každý večer napsali přinejmenším pět věcí, za které jsou vděčni. Za krátkou dobu se začali cítit daleko smířenější se svým životem, mnohem optimističtěji, měli mnohem méně fyzických potíží, snadněji dosahovali svých cílů a více pomáhali ostatním. Zkuste si to také, každý večer před spaním se soustředit na pár minut na sebe, na vše, za co jste vděční, a zapsat si to. Důležité však je, abyste si plně tyto pocity prožili, a nedělali jste toto cvičení automaticky. Můžete to vyzkoušet  současně se svým partnerem nebo dětmi. Doporučujeme toto krátké cvičení provádět alespoň jeden měsíc, abyste si tento zvyk osvojili. 

A co Vy, cítíte se šťastnější?
Co potřebujete k tomu, abyste zažívali pocity štěstí?

Zdroj: Guardian Unlimited

Reklama