V příspěvku čtenářky Ahoi se dozvíte, v čem podle ní spočívá feminismus a proč jsou čeští muži „zaostalejší“ v pohledu na ženu, něž je běžné v Evropě.

Další příspěvek do našeho feministického tématu zaslala čtenářka Ahoi. Sama není radikální feministkou, přesto jí jsou některé feministické názory blízké...


Dobrý den muži a ženy-in,

vyhlášení dnešního tématu pro některé z nás může být takovým malým bodnutím do vosího hnízda. Úvodem bych ráda zmínila, že dle vlastních měřítek nejsem radikání faministkou. Prosím o shovívavost a projev tolerance, pokud některá z vás čtenářek nebude naprosto souhlasit s mou úvahou.

Feministmus obecně zkoumá nerovnosti mezi mužem a ženou. Dle mého názoru jsou tyto rozdíly v novodobých dějinách i současnosti tak zřetelné, že je použití pojmu feminismus nepatřičné. Nesouhlasím s označením ženy, která se hlásí o svá práva, jako feministky, což dělá s oblibou mužská část populace. To, že jsem se narodila jako žena jsem vždy chápala jako smůlu, jako něco, co je tou horší a méně výhodnou možností k životu.

Můžu diskutovat o pracovních příložitostech, sexuálním zneužívání, domácím násilí, můžu protestovat proti pojetí ženy jakožto kusu masa, který v afrických a arabských zemích nemá nárok na špetku individuality. V Evropě už se naštěstí pomalu upouští od idei, že každá žena musí mít do 30 dítě a starat se o domácnost a svého muže. Bohužel čeští mužští mi připadají v rovině žena vs. muž „zaostalejší“ a postoj můj a některých dalších nechápou.

Odmítám bojovat pro ženská práva formou protestů a jiných anabází, ale vždycky budu zastávat názor, že žena má komplikovanější a obtížnější žití nežli muž. Ať jsem feministka, ale nebudu luxovat pod partnerem zatímco se dívá na fotbal, rodit tucet dětí ani nepřestanu chodit na metalový koncerty jen proto, že jsem ženská. A neznamená to, že jsem líná nebo nezodpovědná, ale že i já mám nárok sednout si a psát na ženu-in, když přítel myje nádobí :-)

Hezký den všem.

Čtenářka Ahoi

Pozn. red.: Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 7. prosince 2011: Já a feministky

  • Jaký je váš názor na feministky?

I když se zdá tahle otázka položená mužem v ženském magazínu trochu odvážná, nemyslím si, že je od věci. Extrémní názory vyvolávají v lidech reakce. Stejně, jako máme každý, napříč věkem, pohlavím i rasou svůj názor třeba na židovství, tak máme názor i na feminismus. A mě zajímá ten váš, milé čtenářky! Posílejte mi ho na e-mail uvedený níže jako příspěvek k tématu a nezapomeňte, že pokud chcete mít šanci na získání krásného dárku, který se hodí pro každého chlapa a feministku, totiž hry POKER deluxe od Albi, musí váš text být dlouhý alespoň jako tento odstavec.

Chcete-li mít šanci na zveřejnění, posílějte své príspěvky nejpozději 7. 12. 2011 ve 14.30 hodin.

poker

Hrajte ŠŤASTNOU VÁNOČNÍ SOUTĚŽ o ceny v hodnotě 30.000 KORUN! Více zde...

Reklama