V hektické internetové době se můžete setkat s různými neřády. Pokud třeba vlastníte blog a dáváte na něj své fotografie, měly byste své autorství fotek chránit. Právní ochranu vám poskytne celosvětově uznávaný systém Creative Commons.

cc

Všimla jste si na některých fotkách na internetu malého kolečka s dvěma „céčky“, případně několika dalších koleček s panáčkem, cihličkami a dalšími obrázky? Potom jste narazila na fotku chráněnou licencemi Creative Commons (CC) – co to konkrétně znamená?

Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: Autor jejich prostřednictvím uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje za dodržení konkrétních podmínek dílo bezplatně šířit. Poskytuje tedy některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons při tom nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, vycházejí totiž z autorského zákona,  který je upravuje jako licenční smlouvy  v § 46  až 55.

Proč opatřovat fotky a další díla licencemi Creative Commons?

Důvodů je hned několik.

  • První důvod je ten, že cokoli najdete na internetu, je vytvořené člověkem. Tomu člověku to dalo nějakou práci a tudíž je slušné, jeho práci respektovat a „nekrást“. Díky licencím CC snadno zjistíte, za jakých podmínek si autor přeje, aby jeho výtvor byl dále šířen, a tedy za jakých podmínek ho můžete někde uveřejnit (třeba na svém webu).
  • Důvod druhý je vlastní autorství – pokud nechcete, aby se vaše fotky, koláže, písničky a další díla jen tak šířila po internetu, ale přejete si být například alespoň uvedena jako autorka, tak je tu CC. Pokud nechcete, aby kdejaký internetový pisálek vzal vaši fotku a rozřezal ji na kousky, načež z ní použil jen část, je tu opět CC (více níže u jednotlivých značek).
  • Důvod třetí je univerzálnost, a to celosvětová. Licence CC si získávají svou oblibu právě pro svou celosvětovou srozumitelnost.
  • Důvod čtvrtý je vlastní ochrana. Na internetu se pohybuje mnoho neřádů, kteří se snaží na druhých lidech nepoctivě vydělat. Mohou vás například nařknout, že fotografie je jejich a vy jim za její použití na svém blogu musíte zaplatit. A přitom jste ji vy vyfotila! Jenže jak to zpětně dokážete? I od toho je tu CC.

Co konkrétně licence Creative Commons říkají?

Každá licence Creativ Commons má jiný piktogram (značku) a ten určuje autorův přístup k dílu. Jednotlivé piktogramy a podmínky užití jsou tyto…

SharePrávo dílo šířit (z angl. Share). Tento symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Vyjadřuje, že licencovaného dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis,  sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál.

Dílo upravovatPrávo dílo upravovat (z anglického Remix). Licence s tímto symbolem opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.

Prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat:

Uveďte autoraUveďte autora (z angl. Attribution). Opět společný prvek pro všechny licence. Kdykoliv licencovaného dílo nebo jeho úpravu šíříte, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký autor stanovil. Pokud autor způsob uvádění těchto údajů nespecifikoval, je nutné minimálně uvést jeho jméno (nebo pseudonym, pokud pod ním vystupuje), název díla a odkaz na původní licenci Creative Commons. Pokud šíříte upravené dílo,  je třeba také uvést způsob jakým jste dílo upravili.

Zachovejte licenciZachovejte licenci (z angl. Share Alike). Pokud licencované dílo jakkoliv upravíte, máte povinnost výsledek své práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Pokud tedy například upravíte fotku, která je vystavena pod licencí CC-BY-SA (viz typy licencí), je nutno pro tuto upravenou fotku použít stejný typ licence CC-BY-SA.

Neužívejte dílo komerčněNeužívejte dílo komerčně (z angl. Noncommercial) Tento prvek umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely. Tím se rozumí,  že při šírení díla vám nesmí plynout žádný finanční zisk. Za nekomerční využití se považuje výměna díla za jiné (např. prostřednictvím výměnných sítí).

Nezasahujte do dílaNezasahujte do díla (z angl. No Derivatives). Tento prvek Vám zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo ho jako celé či jeho část zpracovat s dílem jiným). Jedná se o licenčního prvku “právo dílo upravovat”,   který naopak úpravy díla povoluje.  Proto se v žádné licenci CC neobjevují tyto dva prvky společně.

Jak licence kombinovat?

Síla CC je v jejich kombinacích. Rozumnou kombinací vzniká celkem šest typů CC licencí. Licence se vzájemně liší dle různě odstupňovaných převedených a vyhrazených práv autora k jeho dílu. Níže jsou licence seřazeny od nejliberálnějších k nejvíce restriktivním…

Označení licence Práva Povinnosti Název licence
BY share3 remix1 by1     Uveďte autora
BY-SA share3 remix2 by3 sa1   Uveďte autora – Zachovejte licenci
BY-ND share2   by3 No Derivatives   Uveďte autora – Nezasahujte do díla
BY-NC share2 remix1 by3 Noncommercial   Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně
BY-NC-SA share2 remix2 by3 Noncommercial sa1 Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND share2   by3 Noncommercial No Derivatives Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla

Všechny CC licence mají společné tyto charakteristiky:

  • licence dovolují dílo šířit (i když za různých podmínek)
  • licence vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod..)
  • při šíření díla je nutno připojit url odkaz na CC licenci
  • licence jsou neodvolatelné (držitel autorských práv má sice právo licenci odvolat, nicméně nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence)
  • licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele

Zdroje

Čtěte také...

Reklama