Reklama pro veřejnost

pneu

 

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je bakterie, která vyvolává celou řadu závažných onemocnění. Tato onemocnění mohou představovat riziko zejména pro malé děti do dvou let věku.

 

Víte, co je pneumokokové onemocnění?

Ve větší míře jsou to méně nebezpečná, zato velmi častá a nepříjemná onemocnění jako jsou záněty středního ucha, záněty dutin, záněty průdušek nebo zápal plic.

Nejčastěji se pak setkáváme u malých dětí se zánětem středního ucha. Zánět je doprovázen zalehnutím ucha s následnou tepavou bolestí v uchu a horečkou, která může dosáhnout až 40 °C. Roční počet případů v České republice je v desítkách tisíc.

Pneumokokové infekce mohou také způsobit těžké formy zápalu plic, zánět mozkových blan nebo otravu krve.

Existuje několik desítek typů pneumokoku, skutečně závažná onemocnění však způsobují jen některé z nich.

Koho mohou ohrozit?

Pneumokoky se v populaci vyskytují poměrně běžně. Infekce se šíří kapénkami z dýchacích cest při kašlání, kýchání nebo mluvení. Pneumokokům se velice dobře daří tam, kde viry nejdříve oslabí imunitní systém a poškodí sliznice.

Řada lidí má tuto bakterii ve svém těle, ale nemusí to vůbec pocítit.  Tito tzv. nosiči, jsou  ale  zároveň nejčastější původci běžných zánětů nosohltanu. Podobná onemocnění jsou nepříjemná jak pro děti, které jsou často plačtivé a většinou odmítají jídlo i pití, tak i pro Vás rodiče, které péče o děti v tomto období značně vyčerpává. Nejtěžší formou pneumokokového onemocnění je bezesporu zánět mozkových blan neboli meningitida. Ta bohužel může zanechat na zdraví dítěte trvalé následky, nejčastěji se jedná o hluchotu s celkovým narušením psychomotorického vývoje. Závažných případů těchto onemocnění ale naštěstí díky očkování v posledních letech výrazně ubylo.

Ochrana a prevence

K ochraně svých dětí můžete přispět například zakrýváním úst při kýchání nebo kašli, častým mytím rukou, kojením a vyhýbáním se zakouřenému prostředí.

Další účinou ochranu proti nejzávažnějším formám onemocnění představuje očkování. Zdravotní pojišťovny hradí očkování proti pneumokokovým nákazám v plé výši, pokud jsou 3 dávky základního očkování podány do sedmého měsíce věku dítěte. Vakcinace proti pneumokoku jsou nepovinné, záleží pouze na rodičích, zda nechají své děti očkovat, a který typ vakcíny zvolí. Nepodceňujte ochranu svých dětí a informujte se u svého praktického lékaře o možnostech očkování.

Podobně jako ostatní vakcíny ani vakcína SynflorixTM nebude chránit 100 % očkovaných osob.

Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz

Vakcína Synflorix™ je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis, je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou 3 dávky vakcíny aplikovány do sedmého měsíce věku. Vakcína pomáhá chránit proti vybraným častým a nebezpečným typům pneumokoku. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže).

Aplikace vakcíny muže být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku.

Zeptejte se svého dětského lékaře. Případné nežádoucí účinky prosím nahlaste na cz.safety@gsk.com

Vakcinační akce MZDR77496/2015-8/OVZ pro vakcínu Synflorix™ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Článek vznikl za finanční podpory společnosti  GlaxoSmithKline,  s.r.o., Hvězdova 1734/2c,  140 00 Praha 4, Česká republika, tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444; e-mail.: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz

CZ/SYN/0035/16

Schváleno 10/2016        

gsk                                  

Reklama