Elektřina je bezesporu pro moderní civilizace nezbytná. V Česku je největší podíl získané energie spojen s těžbou uhlí a využitím uranu. Do popředí se ale stále víc dere provozování fotovoltaických a větrných elektráren...

elektřina

Energetická soběstačnost je vysoko na seznamu priorit každého státu. Ono, kdyby to nedejbože „bouchlo“ a ve světě se stal nějaký zásadní průšvih (a když se podíváme do nedávné historie hospodářských krizí, zjistíme, že po nich vždycky následovala nějaká katastrofa), budeme rádi za každý kilowatt, který si sami vyrobíme.

V Česku je největší podíl získané energie spojen s těžbou uhlí a využitím uranu, vedle něj se však věnuje velké úsilí rozvoji ekologických zdrojů - fotovoltaických a větrných elektráren. Jejich podíl na produkci naší elektřiny stále roste, i když už jsme přišli i na nevýhody.

Jedna z nevýhod

Například taková sluneční elektrárna ne a nechce dodávat proud v noci. Vyrábí prostě elektřinu jenom, když nastanou vhodné podmínky - když zrovna svítí sluníčko. Na rozdíl od uhelných nebo jaderných elektráren se pak taková nárazová elektřina z obnovitelných zdrojů obtížněji řídí v  elektrické soustavě. V ní musí být v každém okamžiku dodržena rovnováha mezi výrobou a spotřebou elektřiny, jinak by mohlo dojít k poruše. Aby taková situace nenastala, hlídá celou přenosovou soustavu dispečink ČEPS, který má nástroje pro její řízení.

To je tedy nevýhoda obnovitelných zdrojů energie. Investovat do nich se ale také mělo, protože mají i četné výhody.

A co ty výhody?

Jak už bylo řečeno, jde o zdroje obnovitelné, tedy ekologicky šetrné. Sluneční, větrné, bioplynové a další elektrárny tedy stojí za to podpořit. Rozhodně mají vedle těch stávajících uhelných a jaderných místo. Mezi další výhody obnovitelných zdrojů v delší budoucnosti patří i velký potenciál na poli vědy a výzkumu.

Je tedy patrné, že ačkoli Česká republika dokáže sama vyrobit dostatek elektřiny pro tuzemský průmysl a domácnosti, jsou modernizace a pokrok nezbytné. Abychom časem neztratili dech! V naší zemi sice máme poměrně masivní a kvalitní energetické sítě, jenže ty v současné době musí reagovat na změny v energetice a potřebují modernizaci. Tomu odpovídá i plán akciové společnosti ČEPS.

ČEPS

Mezi výrobci elektřiny a lokálními distribučními společnostmi, které lidem posílají vyúčtování, leží jeden důležitý mezičlánek. Ten sice elektřinu sám ani nevyrábí, ani ji nedistribuuje mezi jednotlivé spotřebitele, na jeho bezchybném fungování přesto závisí, zda si doma rozsvítíme či ne. Jde o páteřní síť, nebo chcete-li elektroenergetickou přenosovou soustavu. Tu v České republice tvoří více než pět tisíc kilometrů drátů elektrického vedení a desítky transformátorů a rozvoden, na jejichž bezchybný provoz dohlíží dispečink. Výhradním provozovatelem české přenosové soustavy je akciová společnost ČEPS, která zajišťuje přenos elektřiny a potřebnou rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie 24 hodin denně po celý rok.

Co je tedy v plánu?

Jak nás informovala společnost ČEPS, v roce 2011 investovala do obnovy a rozvoje přenosové soustavy více než 4,5 miliardy korun. Dlouhodobý plán počítá se stejnou výší investic každý rok, přičemž do roku 2023 se plánuje proinvestovat více než 60 miliard korun. Součástí těchto investic je přechod rozvoden na dálkové ovládání, vybudování ochranného systému fyzického zabezpečení objektů, včetně modernizace dispečerských pracovišť. Dále samozřejmě výstavba nových vedení a posílení některých vedení stávajících.

Nic není jen mávnutím kouzelného proutku. Zrealizovat stavbu nového zařízení přenosové soustavy je velmi složité. Každý projekt po pečlivém zvážení proveditelnosti a efektivity putuje do mnohaletého schvalovacího řízení na lokálních i celostátních úřadech. Průměrná doba realizace celého projektu kvůli tomu vychází na 10 let.

I přes zdlouhavý proces výstavby nových vedení nás modernizace elektroenergetické přenosové soustavy nemine. Podle plánů ČEPS se zvýší její přenosová kapacita, jež by měla být dostatečná i pro připojování nových (obnovitelných) zdrojů do budoucna. Otevře se prostor pro hlubší elektroenergetickou mezinárodní spolupráci. Zároveň se zvýší i bezpečnost zásobování spotřebitelů elektrickou energií.

Takže odpověď na otázku položenou v titulku článku zní: změny v energetice, obnovitelné zdroje energie a potřebná modernizace a rozvoj elektrických sítí.

Kdo to zaplatí?

Vás ale teď jistě zajímá, jak moc se nám kvůli podobným investicím elektřina prodraží? A tady pro vás máme dobrou zprávu - investice jsou rozloženy v relativně dlouhé době, a pokud se vůbec na celkových cenách elektřiny projeví, tak v řádu jednoho procenta.

  • Článek vznikl ve spolupráci s: ČEPS, a.s. (www.ceps.cz)

čeps

Kam dál?

Reklama