Vyšší rozvodovost a velký nárůst jednorodičovských rodin, to jsou jen některé z mnoha věcí, jež podle socioložky Sylvie Porubänové trápí současné rodiny. Pohlédněte na změny rodiny od roku 1989 očima odbornice.

fam

Sylvie Porubänová, ředitelka slovenského Institutu pro výzkum práce a rodiny, byla jednou z přednášejících při představení nového projektu Zlaté chvíle, který si klade za cíl zmapovat pomocí odborníků i široké veřejnosti, jaké změny nastaly v rodinách a vnímání rodiny jako takové za posledních několik let.  

Přečtěte si, co podle Sylvie Porubänové trápí současné rodiny.

Fenomény nové doby

To, jací jsme a jak společně trávíme čas, je do značné míry poznamenáno naším osobním pocitem, že čas je jakoby zrychlený. Vyplývá to z nových fenoménů současné doby, které jsme před rokem 1989 nepoznali. Je to například nezaměstnanost, úplná chudoba, sociální vyloučení atd. Zároveň však některé problémy, které mají vliv na naše vnímání, jsou pro nás zcela nové, protože se o nich před rokem 1989 nemohlo mluvit nebo se nesměly zkoumat.

Od začátku devadesátých let všechny výzkumy potvrzovaly, že za osobně pociťované důsledky společenských změn se považuje nedostatek času, peněz, hodně stresu, násilí, závislost na alkoholu a jiné. Jejich efekt je navíc řetězový. Začíná to ztrátou zaměstnání a financí, přidají se problémy se zdravím, ztráta pohody v rodině atd. Je však třeba říci, že Českou a Slovenskou republiku lze považovat za země vitální, dynamické, které mají velký potenciál nejen v trávení volného času, ale i v jiných aktivitách.

Rodiny před rokem 1989 a po něm

ČSR byla zemí s nejnižší sňatečností v Evropě. Průměrný věk u žen byl 21 let, u mužů 24 let a z toho 55 % žen bylo při uzavírání sňatku těhotných. Na jedné straně to bylo způsobeno nedostatkem antikoncepce na druhé se předpokládalo, že žena po ukončení střední školy uzavře manželství a otěhotní.

Společenské změny, které nastaly po roce 1989, měly poté velký vliv i na porodnost a potratovost. Potratovost oproti roku 1989 výrazně klesla. Ale stoupla rozvodovost. Další změnou je také stárnutí populace, která je daná menším počtem dětí.  Některé problémy, které vyvstaly v posledních 20 letech, se před rokem 1989 navíc ani neřešily a začíná se o nich diskutovat až dnes. Mezi ně patří například domácí násilí. Je to problém, který se vine celou historií, o kterém se však dříve nediskutovalo.

Dítě má mnohem větší hodnotu

Došlo k velkému nárůstu jednorodičovských rodin, což bývá z 90 % většinou rozvedená matka s dítětem. Toto však není volba samotné ženy, že by chtěla žít sama, nýbrž toho, že si s manželem nerozuměli a rozvedli se.  Dítě má v dnešní době daleko větší hodnotu, než tomu bylo dříve. Je to především proto, že je dětí méně, a proto je jejich přítomnost více ceněna.

Katolicky zaměření lidé říkají, že v dnešní době je rodina v krizi a že je to její konec. Je to ale jinak. Rodina se neustále vyvíjí a mění, hlavně její charakter. Hodnota rodičovství přetrvává. Jde jen o to tyto změny akceptovat a dokázat si udělat čas i ve chvíli, kdy jej máme málo.

Reklama