Neplánované těhotenství není ničím příjemným. A pokud je přímo nechtěné, bývá rozhodnutí nasnadě. Žijeme v době, která považuje potrat za drobný medicínský zákrok – často méně závažný, než je vytržení bolavého zubu. Přesto se i dnes rozumné ženy podobné „příhodě“ raději vyhnou. A protože, na druhou stranu, nejsou mnohé z nás zvyklé se příliš omezovat – a to ani v sexu – žijeme zároveň v době antikoncepce. Nebylo tomu tak vždy...

O antikoncepci v pravěku a starověku čtěte zde.

 

 

 

 

 

 

Středověká církev se stavěla zásadně proti antikoncepci – římskokatolická církev tak ostatně činí doposud – a tak se antikoncepce rozvíjela spíše v islámském světě, kde nebyla církevním právem zakazována. Zachovala v sobě mnohé z řeckých poznatků, mnohem více je však prosytila nejrůznějšími magickými praktikami – amulety, zaříkáními a kouzelnými lektvary či speciálními postupy.

Železná struska a hovězí žluč
Propagátorem „lékařského“ přístupu byl například teheránský učenec z první poloviny desátého století Abu Bakr Muhammed ibn Zakariya AI-Rází. Kladl důraz především na přerušovanou soulož a zároveň zastával myšlenku, že žena nemá otěhotnět, pokud by těhotenství nebo porod ohrožovaly její život. Doporučoval také nejrůznější čípky někdy z poněkud pochybných materiálů, jako je železná struska, tamarišková guma, smůla, kapusta, hovězí žluč, sloní trus nebo maz z uší zvířat. Některé z těchto látek skutečně měly lehce spermicidní účinky a v podstatě všechny sloužily jako mechanická zábrana.

Dehet nebo kamenec?
Peršan Aií ibn Abbas al Majúsí zase doporučoval zavést do pochvy před souloží kamennou sůl a květy nebo semena kapusty. Pro větší bezpečnost si pak měl muž natřít penis dehtem. Slavný Avicenna doporučoval pro změnu sloní trus s pepřem, mandragoru nebo kolokvintu, ale na dehet také nedal dopustit. Později se arabští lékaři sjednotili na nezastupitelnosti kamence – buď ke vkládání do pochvy nebo k potírání penisu. Při častém užívání však tento antikoncepční prostředek mohl způsobit trvalou neplodnost.

Plivněte žábě do tlamy!
V Orientu i v Evropě se však největší popularitě těšily především praktiky magického rázu. Otěhotnění mělo například zabránit semeno šťovíku, nošené ve vlněné látce pod levým ramenem, močení na vlčí moč, amulety z dětských zubů, trojnásobné plivnutí žábě do tlamy, pití zaječí moči, ovčí krve či vody, ve které si kovář chladil kleště. Antikoncepční účinek mělo mít i pojídání včel.

Vyskákejte se z toho!
Když veškerá antikoncepce selhala a sperma proniklo ženě do dělohy, měla se ho dotyčná pokusit vypudit. Například tak, že vstala a začala hlasitě křičet a kýchat. Dalším doporučovaným cvikem bylo stoupnout si na špičky, tisknout a mnout si oblast kolem pupku, čichat přitom k něčemu odporně zapáchajícímu a vykuřovat si pochvu dýmem z bylin. V Evropě populární technikou bylo poskočit po styku sedmkrát dozadu.

Potrat ano nebo ne?
Pokud selhala nejen antikoncepce, ale i vypuzování semene, povoloval islám potrat, protože přejal židovskou tradici, podle níž se plod stává člověkem až v okamžiku prvního nádechu. Později se ovšem tento předpis zpřísnil a za „člověka“ byl považován plod jakmile nabyl lidské podoby – obvykle kolem třetího měsíce. Křesťané se drželi tvrzení Tomáše Akvinského, podle nějž mužský plod získává duši čtyřicátý den po početí a ženský plod až den osmdesátý. Církev sice zakazovala potraty obecně, ale „zničení“ neoduševnělého embrya bylo považováno za mnohem menší hřích než „zavraždění“ již duši vlastnícího plodu.

Jak správně potratit
Návody, jak dosáhnout potratu, byly ovšem leckdy také patřičně kuriózní. Žena si měla do dělohy zavést kořen slézu nebo svitek papíru napuštěný zázvorem, druhý konec přivázat ke stehnu a vydržet tak dvacet čtyři hodin. Poté mělo nastat krvácení a vyčištění dělohy. Potrat také podporovaly masáže břicha a divoká soulož – to vše bez vyjmutí kořene či papíru. Z lektvarů byly oblíbeny různé odvary z kopretiny vratiče nebo z jalovce.

Nástup moderní antikoncepce
První kondomy pochází pravděpodobně z Japonska. Vyráběly se z rybích a zvířecích střívek, ale například také ze želvoviny. Evropským receptem k zachycení spermií byla pro změnu půlka vymačkaného citrónu, umístěná na konec pochvy. S vynálezem gumy nastoupila éra kondomů a pesarů – o vznik a rozvoj druhých jmenovaných se zasloužil německý lékař W. Mensinga. Na počátku šedesátých let pak přebrala prim hormonální antikoncepce, která se od té doby bouřlivě vyvíjí.

Byla jste už těhotná? Otěhotněla jste úmyslně, nebo náhodou? Vzpomenete si, při jaké příležitosti to bylo? Znáte nějaké babské recepty, jak neotěhotnět nebo potratit?

Reklama