Ve středu nová vláda Petra Nečase dala zelenou státním maturitám. Studenty posledních ročníků, kteří po prázninách nastoupí do školy, tak čeká dvojitá zkouška dospělosti. Státní, kterou budou skládat všichni společně a profilová, kterou si stanoví škola. Jak se ke státním maturitám staví veřejnost? Většina je pro.

Ačkoli je široká veřejnost v otázce zavedení státní maturity rozdělena na dvě co do velikosti téměř identické názorově protichůdné skupiny, ve výzkumu společnosti SANEP těsně převažují hlasy podporující zavedení statní maturity již v příštím roce. Více dotázaných se rovněž domnívá, že by se zavedení státní maturity, která již přišla státní kasu na více jak jednu miliardu korun, nemělo dále odkládat či rušit a zároveň nesouhlasí s názorem, že státní maturity jsou „zatěžováním učitelů a buzerací studentů“.

Souhlasný názor na zavedení státní maturity v roce 2011, jak požaduje ministr školství Josef Dobeš a jak rozhodla vláda v minulých dnech, sdílí v souhrnu 44,8% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR. Opačného názoru je však 40,1%.   

V souhrnu pak považuje státní maturitu za nutnou 45,8% respondentů a za zbytečnou ji považuje 42,7% dotázaných.

A co vy? Jste pro, nebo proti?

lupa

Reklama