Máte zdravotní problémy? Necítíte se dobře? Odběr krve je jedním z prvních vyšetření, které lékaři při podezření na nějakou nemoc provádějí.

Každý z nás to mnohokrát zažil. Zaťal pěst, zacvičil se zaškrcenou paží, pak mírné bodnutí – a krev pro laboratorní rozbor už vtéká do zkumavky. Tato kapalná tkáň je totiž velmi cenným zdrojem vypovídajícím o zdravotním stavu našeho organismu. Zhruba polovinu tvoří krevní buňky a polovinu plazma. Ta je složena z vody (90 %), bílkovin (7 %), minerálních látek, aminokyselin, tuků, cukrů a jiných pro tělo důležitých látek.

Pokud lékař určí, že se provede malý krevní obraz, znamená to, že nechal prověřit červené a bílé krvinky a krevní destičky. Mají-li totiž tyto krevní buňky dokonale plnit předurčené úkoly, musí být v předem přesně určeném poměru. Je-li v krvi příliš mnoho jednoho druhu buněk, může jít o důležitou informaci, že je v těle něco v nepořádku, či dokonce že propuká nemoc.

Zásobování i obrana
Červené krvinky (erytrocyty) obsahují mimojité červené barvivo – hemoglobin, jehož hlavní funkcí je rozvádění kyslíku. Velmi nízká hladina erytrocytů a hemoglobinu signalizuje chudokrevnost (anémii). Většinou to díky špatnému složení stravy způsobuje nedostatek železa. Nadprůměrné hodnoty červených krvinek zase potvrzují polyglobulii neboli snížený přísun kyslíku. Její příčinou může být krevní onemocnění nebo plicní či srdeční choroba.

Úkolem bílých krvinek (leukocytů) je bojovat proti infekčním mikroorganismům pronikajícím do těla zvenčí. Nejčastější příčinou jejich vysokých hodnot bývají záněty. Následuje onemocnění kostní dřeně (leukémie, srdeční infarkt, otravy, stres). Nízké hodnoty leukocytů způsobují virová onemocnění (chřipka, spalničky, zarděnky), užívání některých léků, chemoterapie nebo ozařování při léčbě rakoviny.

Krevní destičky (trombocyty) zase ovlivňují srážlivost. Pokud by se krev nesrážela, mohli bychom při sebemenším poranění vykrvácet. Trombocyty se přichytí k okraji rány a cévu utěsní. Čím je destiček v krvi méně, tím vyšší je riziko vykrvácení.

Kdo jsme podle krevních skupin
Skupina A – lidé s touto skupinou se dobře adaptují, změny stravy i prostředí jim nedělají problémy. Jejich imunitní systém však není dokonalý. Ke zdravotním rizikům patří onemocnění srdce, rakovina a cukrovka.
Skupina B – její nositelé naopak mívají silný imunitní systém, pevné nervy a snadno se vyrovnávají s jakýmikoliv změnami. Často však trpí cukrovkou, chronickým únavovým syndromem, kožními nemocemi, roztroušenou sklerózou.
Skupina AB – odolnost jejích nositelů je vysoká, zároveň však mají velmi citlivý trávicí trakt. Ohrožuje je především srdeční choroby, rakovina a anémie.
Skupina 0 – patří silným lidem s přirozenou ochranou proti infekcím a s účinným metabolismem. Hrozí jim poruchy srážlivosti krve, štítné žlázy, alergie a artritida.

Krev nad zlato
Právem je krev označována za nejcennější tekutinu. Nelze ji totiž jen tak nahradit. Dělení krve do skupin A, B, AB a 0 e všeobecně známé. Ale hematologové rozlišují i řadu podskupin podle povrchových znaků červených krvinek. Právě proti nim, pokud nejsou krvi vlastní, si totiž organismus utváří protilátky. Obrana organismu před cizí krví se může navenek projevit teplotami, zimnicí, zvracením.

A tak se současná medicína co nejvíc snaží využívat tzv. autotransfuze (předem odebrané vlastní krve). U chronicky nemocných pacientů, kterým musí lékaři měnit krev za zdravou, nebo při akutních úrazech jsou však samozřejmě tyto metody nepoužitelné. Proto lékaři neustále hledají tekutinu, která by dokázala krev nahradit.

Jako krátkodobé řešení v krizové situaci lékaři používají roztoky, fyziologické nebo koloidní, případně plazmu nebo albuminum. Ty sice nepřenášejí kyslík, ale dokáží udržet potřebný objem cirkulující krevní tekutiny. Krev dostane pacient až po stabilizaci a ošetření ran. Často se ztráta krve řeší podáváním železa. Organismus si sám vyrobí nové červené krvinky, takže vzniklá anémie se úplně obejde bez transfuze.

Nejefektivnější se jeví metoda zvaná izovolumická hemodiluce. Před operací se pacientovi odebere 1,5 litru krve. Ta se v transfuzních vacích uloží do lednice, zatímco pacient dostane stejné množství fyziologického roztoku. Složitá operace je pak méně nebezpečná, protože díky naředění se při krvácení neztrácí tolik červených krvinek. Krev vrátí lékaři pacientovi po skončení zásahu.

Znáte svou krevní skupinu? Už jste někdy darovala krev nebo kostní dřeň? Darovala byste příbuznému některý orgán? Proč ano, proč ne?

Reklama