Už se vám někdy stalo, že se podíváte na hodinky a pokaždé, nebo hodně často je právě třeba 11.11 nebo 22.22? Nebo jedete a stále na SPZ jiných aut vidíte řadu pětek? Esoterika má vysvětlení. Jsou to prý vzkazy od Andělů...

angel

Zastávám názor, že pokud něco nejde vysvětlit vědecky, což není nikdy od věci, pokud tak věda nečiní „za každou cenu“, pak je vysvětlení asi nevědecké, tedy možná z kategorie „Mezi nebem a zemí“.

A proč ne?

Svět je plný zázraků, nevysvětlitelných jevů, náhod, co nejsou nehodami, a lidské podvědomí je pole dosud jen málo zorané. Nikdo z nás neví, zda mezi námi není cosi, co sice nelze vidět, ale lze to cítit. Přijímat jinými kanály než těmi osahatelnými a pojmenovanými. Mám teď na mysli našich pět smyslů.

Ale máme i šestý, byť jsme ho jako sirotečka nechali vzadu.

Vytrvale a věrně stále kráčí za námi v naději, že se na něho zase rozvzpomeneme, že ho přijmeme mezi ty ostatní a on se nám za to odvděčí. Intuicí, předvídáním věcí, schopností komunikovat i beze slov, schopností vycítit nebezpeční, pojmout pocit někoho druhého i vzdáleného a schopností přijímat vzkazy od Universa, které jak známo verbálně nehovoří, ale informace, které jsou tam k dispozici, nelze nikde vyčíst. A že jich tam je!

Osobně mám řadu zkušeností, které vědecky vysvětlit nelze, přesto je mám a musela jsem přijmout vysvětlení, že rozhodně nemají nic společného s tím, čemu říkáme RACIONÁLNÍ. A nevadí mi to. Právě naopak. Ráda budu součástí světa podstatně bohatšího, barevnějšího, a tím i krásnějšího než světa matematických tabulek a přísných mantinelů, postavených z MOŽNÉHO A NEMOŽNÉHO.

Hranice mezi možným a nemožným už byla tolikrát posunuta, že je z mého pohledu zbytečné stavět je z něčeho, co by se nedalo v závislosti na zkušenosti a duchovním růstu každého člověka, a tím vlastně celého lidstva, snadno posunout. V opačném případě se vystavujeme životu v jistotě, leč poněkud černobílé. A já jsem pro široké pole barev a hranice neuznávám. Alespoň je nestavím v sobě.

Jsou s námi Andělé?

Nevím, co to je, rádi tomu říkáme Andělé, ale může to být naprosto cokoli. V každém případě TO komunikuje a často se člověk dozví věci, ke kterým by jinak nepřišel.

Pokaždé, když jsem hledala odpověď na nějakou otázku – dostala jsem odpověď. Často ze zdroje, který neumím pojmenovat. Například číselné řady na mě osobně fungují a mám je ráda už jen pro ten pocit.

Tady jsou, třeba se i vám budou hodit.

Přinejmenším je to možnost. Možnost, jak si vysvětlit, že týden za sebou člověk potkává jednu a tutéž řadu čísel, při čemž je nijak nevyhledává. Navíc je to moc hezké vysvětlení. Nevím, kdo to sestavil, a je mi to jedno. Člověk je rád, když má pro něco nějaké vysvětlení.

Tak proč nepřijmout to hezké?

 
  • 111 - pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako jasné světlo blesku, kterým vás fotograf na okamžik oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je.
  • 222 - vaše čerstvě zasazené nápady začínají prorůstat do skutečnosti. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat, a ony brzy vyrazí na světlo, takže uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy - nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, tak jen nepolevujte! Nadále si pěstujte pozitivní myšlenky a pokračujte ve vizualizování.
  • 333 - jsou vám na blízku nanebevzetí mistři, a ti chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště když okolo sebe vidíte kombinace čísla 3. mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.
  • 444 - jste obklopeni anděly, kteří vás ujišťují o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je na blízku.
  • 555 - držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako pozitivní nebo negativní, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujete vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.
  • 666 - Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Šestky vás nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny.
  • 777 - andělé vám aplaudují - gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skutečností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.
  • 888 - Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že „úroda dozrála, nečekejte se sklizní a užijte si ji“. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce.
  • 999 - Toto je konec důležité fáze vašeho života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejícím se na léčení země, který znamená: „Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje.“
  • 000 - připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Znamená to taky, že určitá situace oběhla plný kruh.

 

Například ty pětky na mě fungují zcela bezpečně a s nimi potkávám vždycky předtím, než se něco změní, i jiné symboly. Z toho lze vyvodit, jaký pocit budu ze změn mít. Jakmile je potkám třikrát za sebou v krátké době, říkám si „Ááá, to jsem zvědavá, co to zase bude“.

U trojek říkám „Ahoj Ježíšku, také Tě mám ráda“. U sedmiček zdravím andělíčky, u dvojek požádám o splnění přání a poděkuji za ochranu a tak dále.

Magor? Dobře, ale šťastný. Kolik lidí to v dnešní době může říci? :-)

Moje dcera u čtyřek vždy pozdraví svého strážného Anděla, kterého si představuje, jak sedí někde blízko, má klobouk, kouří doutník a mává.

Pavlína také zamává a praví „Čauky příteli, dík, že jsi se mnou.“

Přijde mi vtipné, že si dvaadvacetiletá holka představuje Anděla s doutníkem, ale proč ne? Jsou takoví, jakou podobu jim dáme, protože ve skutečnosti jde pouze o VĚDOMÍ, a to hmotné není.

A mně se ten její líbí.

Reklama