Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které se nacházejí v každém živém organizmu. Řídí a zrychlují biochemické reakce, které v organizmu probíhají – proto jsou nazývány biokatalyzátory.

 

V současné době známe v lidském těle na tři tisíce enzymů, ale tento počet není konečný. Obecně platí, že různé enzymy ovlivňují různé typy reakcí v organizmu. Každý enzym tedy působí na něco jiného.

 

Enzymy se mimo jiné podílejí:

        na všech procesech látkové přeměny

        na odstraňování zestárlých a opotřebovaných buněk i na jejich náhradě buňkami novými

        na zneškodňování odpadních látek

        na nervové činnosti, myšlení a pohybu

        na obraně těla proti mikrobům i jiným škodlivinám

        na hojení všech druhů zánětů

 

 

Léčebné využití enzymů

 

Již v dávnověku lidé používali k léčení různých ran a vředů dužinu a šťávu z ovoce bohatého na enzymy (fíky, papáju, ananas) nebo čerstvé části některých obětních zvířat rovněž s vysokým obsahem enzymů. Moderní medicína využívá určité enzymy pro léčbu řady onemocnění – některé podává na podporu trávení, jiné používá k místní léčbě špatně se hojících ran a další k rozpouštění krevních sraženin v cévách životně důležitých orgánů, např. při léčbě akutního infarktu.

 

V posledních desetiletích se rozvíjí a je stále více využívána nová léčebná metoda – systémová enzymoterapie. Využívá působení cíleně sestavených směsí rostlinných a živočišných enzymů v rozsahu celého organizmu.

Aby tyto enzymy nebyly v žaludku poškozeny kyselými trávicími šťávami, jsou v tabletách chráněny speciálním obalem. Rozpouštějí se až v příznivém prostředí tenkého střeva, kde také probíhá vstřebávání části enzymů do krevního oběhu. V organizmu se pak uplatňují zejména tam, kde se vyskytuje zánět. Základním lékem systémové enzymoterapie vyráběným společností MUCOS Pharma je Wobenzym.

 

 

 

Bližší informace získáte na internetové adrese www.mucos.cz

 

Chcete vyhrát balíček s přípravkem Prevenzym a CD muzikálu Elixír života? Zapojte se do naší soutěže 

Reklama