Bulvár

Co je úlohou křesťanství?

Poznámka redakce úvodem:
Rozhovor, který uvádíme níže, není v žádném případě snahou o hromadné šíření náboženské víry (jakékoli!) prostřednictvím našeho magazínu. 
Tím, že článek nacházíte v rubrice Společnost, naznačujeme, že společnost kolem nás je různorodá, a tedy i s různými ideály. Katolíků a katoliček žije kolem nás spousta, ale není naše škoda, že se o jakoukoli nauku začínáme zajímat, až když se nás bezprostředně dotkne? (třeba, jak jsme již naznačili budoucí okruh tohoto tématu, právě v okamžiku, že narazíme na problém s partnerem, do kterého jsme zamilované a on - pro nás nepochopitelně- trvá na jistých pravidlech).
Katolická církev je u nás velmi rozšířená, ale co o ní vůbec víme? Chcete-li si rozšířit obzory, přečtěte si rozhovor Ludmily Hamplové (naší externí redaktorky) s Mgr.Opatrným na téma: Co je podstatou křesťanství?

Mgr. Michal Opatrný se narodil v roce 1978 v Praze. Od roku 1995 vedl skupinu ministrantů. V roce 1997 začal studovat obor teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během studia se věnoval práci s mládeží a dětmi spolu s dalším i studenty TF se Salesiánským střediskem. Na Teologické fakultě působil v akademickém senátu a jako koordinátor dobrovolné pastorační skupiny „Svatí mniši z Piaráku„, která se věnuje pastoraci studentů. Od roku 2000 spolupracoval na Katedře praktické teologie na návrhu dokumentu o pastoračních asistentech pro ČBK. Fakultu absolvoval v roce 2002; diplomová práce na téma „Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí v pastoraci„ . Nyní připravuje svou disertační práci na téma „Laici v sociální pastoraci„ na Institutu pro charitní vědu při Katolické teologické univerzitě v Linci. Je svobodný.

 

Co je tedy podstatou křesťanství?

Každé skutečné náboženství (židovství, islám, hinduismus, buddhismus) vychází z toho, že realita je ve skutečnosti jiná, než se nám v každodenním životě zdá.
Proto se například film Matrix chápe jako „náboženský film“. Na rozdíl od Matrixu je ale podle každého náboženství skutečná realita lepší, než každodenní život.

Podstatou křesťanství - tedy tou skutečnou realitou – je vztah Boha k lidem.
Tedy zejména to, že Bůh člověka stvořil tak aby byl Bohu podobný, ale také to, že Bůh má ke každému člověku na celé zemi a v celých dějinách zcela vlastní a originální vztah.
To, že tento vztah je ze strany Boha pozitivní, odvozují křesťané z toho, že Boží Syn – Ježíš Kristus, zemřel proto, aby dokázal, jak mnoho Bůh lidi miluje. Jinak řečeno – že ji vydal i vlastního syna napospas.

Základní myšlenkou křesťanství ale je, že tento Boží Syn – Ježíš Kristus vstal z mrtvých – byl vzkříšen. A to proto, že láska mezi Bohem a Božím Synem je silnější než smrt.

Křesťané věří, že takovou láskou miluje Bůh nejen svého syna, ale i každého člověka na této planetě, a snaží se mu alespoň trochu podobně odpovědět. Jaký je rozdíl mezi vírou a církví? Víra je, jak už jsem asi v předchozí odpovědi naznačil, vztah člověka k Bohu.
Když se mluví o vztazích mezi lidmi, také se říká, že ve vztahu je důležitá důvěra. Víra je tedy vlastně takový vztah, ve kterém je důležitá důvěra v Boha.
Jak jsem už taky naznačil výše, ke křesťanské víře patří, že každý člověk je obrazem Boha. To také znamená, že se křesťané podle toho mají chovat, pokud sami o sobě věří, že jsou také obrazem Boha. Proto logicky musí existovat i církev, nebo církve – tedy komunita nebo řekněme společenství nebo spolek lidí, kteří věří, že ti kolem nich jsou také obrazem Boha, a že se proto na ně nemůžou vykašlat, když chci mít vztah s Bohem.
Bez vztahu k lidem, nemůže být v křesťanství ani vztah k Bohu.

Církev je tedy společenství těch, kteří si to uvědomují: jejich vzájemné vztahy jim pomáhají hledat Boha a mít k němu vztah, a jejich osobní vztah k Bohu jim zase umožňuje, mít dobré vztahy s ostatními lidmi.

Jak se člověk může stát katolíkem? Stačí křest, který podstoupí jako malé dítě?

Vezmeme-li to čistě právnicky, pak stačí křest, ale ve skutečnosti je to trošku složitější. Třeba u toho křtu malého dítěte, musí rodiče chtít opravdu křest, a ne nějakou folklórní slavnost, aby byl křest platný. Křest je totiž rozhodnutím se pro vztah s Bohem – u dospělého. U dětí je to rozhodnutí rodičů.
Ale křesťanem se člověk stává tzv. iniciací, křest je jakési nutné minimum. K té iniciaci (uvedení) patří ještě svátost biřmování, která je vlastně rozhodnutím, že jsem od Boha připravený přijmout sílu pro to, abych s ním dokázal mít vztah. A pak svátost eucharistie (svaté přijímání), které má být každou neděli posilou pro vztah s Bohem. Svaté přijímání se poprvé přijímá nejdříve v 7 letech, a biřmování nejdříve v 15 letech, tedy v době, kdy už je člověk schopen sám o tom rozhodnout. U dospělého se ale všechny tři svátosti přijímají při jedné slavnosti.

K tomu aby se člověk stal katolíkem ale jen svátosti nestačí. Ty jsou jen nějaké viditelné mety na cestě vztahu s Bohem. K tomu, aby se člověk stal katolíkem je především potřeba, aby měl s Bohem takový vztah jako ostatní katolíci.

Existuje nějaký ideál katolické ženy?

Nikdy jsem o něčem takovém neslyšel. Možná si někdo nějaký vytvořil, možná to i někdo někam napsal, ale oficiální ideál katolické ženy neexistuje.
Co se týká Panny Marie, tak ta je ideálem církve, resp. vztahu církve k Bohu, ale nejde tuto Biblickou postavu jednoduše zúžit na ideál ženy. V Bibli se píše i o jiných ženách, královnami počínaje a prostitutkami konče. Co je na Panně Marii zvláštní, je to, že je jakýsi antropologický ideál, tedy vzor pravého člověka, protože byla Bohem absolutně obdarována pro to, aby se mohla stát matkou Božího Syna. A křesťané věří, že takové obdarování může dostat i jiný člověk, nebo i každý člověk.

Co všechno může dělat v církvi žena?

Katolická církev má tak říkajíc také svou dobrovolnou a profesionální část. Všichni kdo nejsou profesionálové (kněží ap.), by měli být aktivní dobrovolníci. Život v církvi není o tom, že se zajde v neděli na hodinu do kostela, ale je mnohem bohatší. Proto se také očekává, že by členky a členové církve měli být aktivní. K takovým aktivitám patří například práce s dětmi ve farnosti, vzdělávací nebo modlitební kroužky pro dospělé, práce ve farní Charitě, organizační pomoc při různých příležitostech, a při bohoslužbách vedení pěveckého sboru při bohoslužbách nebo z Bible při bohoslužbách. To je jen pár příkladů, možností je mnohem víc, záleží na tom, kde která farnost je, kolik je v ní lidí, atp.
Profesionálně mohou ženy pracovat jednak jako učitelky náboženství na všech stupních škol, a jako teoložky na teologických fakultách. Podobně mohou pracovat na církevních úřadech, jakými jsou například biskupství.

Takový úřad se podobá krajskému úřadu nebo magistrátu velkého města, jen je o hodně menší. Najdeme tam například různé odbory, jako na státních úřadech: vnitřní, ekonomický, právní, stavební, správy majetku, pro práci s mládeží, pro vyučování náboženství, ap.
Ženy zde mohou dělat všechno to, co muži-nekněží.
Jedině šéfa tohoto celého úřadu musí dělat kněz, který je zároveň zástupcem biskupa.
To znamená, že ženy zde mohou pracovat od sekretářek po vedoucí jednotlivých odborů. A za třetí, ženy mohou pracovat také v pastoraci, tedy podobně jako kněží.

V pastorační práci jsou ale jen duchovními na nejnižším stupni, kteří se nazývají pastorační asistenti. Další stupeň - jáhenství, který je už svátostný, je vyhrazen jen mužům, i když ženatým.
Pak přichází teprve stupeň kněžský a po něm stupeň biskupský.

Jako pastorační asistentky pracují ženy nejen ve farnostech, ale také ve věznicích nebo nemocnicích.

Nemají emancipované ženy v "mužské" církvi spíše problémy?

Co se tou emancipací myslí?
Samozřejmě, že některé emancipované ženy v církvi problémy mají, ale ty mají zrovna tak i emancipovaní muži, jedno zda jsou kněží nebo ne. A naopak, je mnoho žen i mužů, které a kteří se dokázali v církvi emancipovat naprosto bez problémů.

Skutečně dokáže církev naplňovat potřeby různých lidí?

Slovo „katolická“ není nějaký opak ke slovům „pravoslavná“ nebo „evangelická“. Slovo katolická znamená „všeobecná“. Je tedy snahou katolické církve, aby tu dokázala být pro všechny lidi. Ale není tu od naplňování jejich potřeb – to vás, slečno redaktorko, musím opravit.
Být v církvi, neznamená jen uspokojovat si náboženskou potřebu, kterou má asi každý člověk, a kterou si ledaskdo dnes dokáže uspokojit třeba před televizí. Uspokojení náboženské potřeby není cílem církve ani křesťanství, je to absolutní minimum. Cílem je vztah s Bohem, církev tomuto vztah může posloužit, může ho podpořit, ale nemůže ho nahradit.
Čím víc na to budou křesťané dbát, tím víc bude pro lidi křesťanství zajímavější.

   
30.05.2003 - Společnost - autor: Ludmila Hamplová

Komentáře:

 1. avatar
  [45] Jindriska8 [*]

  Každý má svůj názor.Sml22

  superkarma: 0 25.09.2012, 19:51:57
 2. avatar
  [44] tajnostii [*]

  Nic pro měSml23

  superkarma: 0 25.09.2012, 07:07:10
 3. avatar
  [39] emma [*]

  já nevim, vadí mi u katolíků to, že nadřazují svou víru všem ostatním - jak píše Anonym-Susina. třeba v arabském světě skoro nepřipustitelné přiznat, že jsem ateista, ale když člověk řekne, že je katolík, protestant nebo nevimco (možná Žid by jim vadil, ale to je jiná kapitola - kvůli Palestině a Izraeli, a to neni až tak o náboženství jako o politice), nechají ho být a tolerujou jeho víru. vždyť přece Bůh, Alláh, Jehova, příroda, všehomírno, vesmír atd. - není to jedna a tatáž substance???

  superkarma: 0 03.06.2003, 11:42:42
 4. avatar
  [38] Susina [*]

  Alenko, zapomněla jsem se před psaním přihlásit, takže 37. je ode mě...

  superkarma: 0 03.06.2003, 10:05:42
 5. avatar
  [35] Susina [*]

  Eses: naprostý souhlas...

  superkarma: 0 02.06.2003, 17:46:16
 6. avatar
  [32] Susina [*]

  Jovka: ahoj, máš pravdu, že výchovu k víře je dobré začít od mala - jenže z mé vlastní zkušenosti vím (učila jsem děti v sobotní škole), že malé děti, tříleté, čtyřleté, pětileté celkem víra jako taková moc nezajímala - zajímaly je obrázky, omalovánky, maximálně tak ještě nějaký příběh... pro tyhle děti je, podle mě, mnohem důležitější příklad rodičů, který dětičky nasávají, aniž my sami to vnímáme. Proto si myslím, že dítě, které byť chodí do kostela, sboru, nebo jak to nazveme, a doma u svých rodičů vidí, že se hádají (vím, o čem mluvím), moc víry pro sebe samé nepochytí.. Náš malej ví, že babi chodí do sboru, i my jsme tam s ním párkrát byli, byl tam sice hodný, ale nezajímalo ho to. Až povyroste, věřím, že to bude jiné (ne, že začne dychtivě chodit do sboru, ale vzhledem k jeho neuvěřitelné zvídavosti a lásce k diskusím o čemkoli, byť tématech neodpovídajících věku), pak se k tomu třeba dopracujem. A když ne - i jako ateista může být dobrý člověk...

  superkarma: 0 02.06.2003, 15:17:33
 7. avatar
  [31] Susina [*]

  Eses: ahoj, nepřipadá mi, že dělím lidi na katolíky a ostatní. Já znám spoustu katolíků, kteří jsou naprosto skvělí (v normálním životě, pokud nedojde na otázky víry - pak je to horší).Stejně tak znám spoustu lidí - ať již katolíků, protestantů, adventistů, atd., kteří mi někdy připadají horší než atelisté. Připadá mi ale divné, když mi katolička(jedna moje kamarádka) řekne, že ona by normálně s negativním přístupem katolické církve k potratům nesouhlasila, ale prostě patří ke katolické církvi, tak s tím souhlasit musí.. to je děs, kde má člověk vlastní mozek??

  superkarma: 0 02.06.2003, 15:11:38
 8. [26] Jovka [*]

  top Susina "az bude velky a bude tyhle věci chápat, pak o tom můžeme diskutovat a a´t se rozhodne (já pak jen můžu doufat, že se nerozhodne pro extremisty typu jehovistů..)"

  No, ja myslim zacit co nejdriv mluvit a diskutovat. Nebo kdy podle tebe bude dost velky? Az bude pozde o tom diskutovat? Mluvit se da prece o vsem- krestanstvi neni prece nic "nenormalniho"- nebo jo?

  superkarma: 0 31.05.2003, 14:26:01
 9. [25] Jovka [*]

  Kdyz chcete slyset "odbornika, prijdte v nedeli od 10,oo hod na bohosluzbu do dejvickeho bohosloveckeho seminare...Myslim,ze tam p. Opatrny jeste slouzi:))

  superkarma: 0 31.05.2003, 14:23:52
 10. avatar
  [24] emma [*]

  Lidka : to o těch Otčenáších bylo pro Susinu, která si tu posteskla. a holeň byla pro srandu
  kdyby se ti ale podařilo ho sehnat nebo byl ochotný nám odpovídat, bylo by to fakt super

  superkarma: 0 30.05.2003, 16:15:39
 11. avatar
  [22] emma [*]

  Susina: taky souhlasim, že by se nemělo křesťanství spojovat s katolicismem. moc o tom nevim a takhle jsem se teda o tom rozdílu vůbec nepoučila.
  a taky jsem nikdy nepochopila, jak může 10x odemletý Otčenáš pomoci, aby mi bylo odpuštěno, že jsem někoho kopla do holeně...
  Lidka: já to neberu jako agitaci (to by byla dost ubohá agitace, chtít nalákat ženy-in tím, že se bavíte hlavně o tom, jak je žena v církevní hierarchii podřízená muži!). nejsi nějak moc háklivá na naše diskuse??

  škoda, že do diskuse nepřijde Mgr. Opatrný. nejlepší je totiž zeptat se člověka přímo "od fochu".

  superkarma: 0 30.05.2003, 15:44:10
 12. avatar
  [20] pajda [*]

  Asi se to autorce nebude moc líbit, ale článků na podobné téma jsou plné servery...čekala bych to jinde, ale připadá mi, že je té víry už trošku hodně.

  Susina: souhlas...

  superkarma: 0 30.05.2003, 14:55:35
 13. avatar
  [19] Susina [*]

  Lidka: jen nesmíš zaměňovat křesťanství a katolictví, to není totéž, i když katolící by byli rádi, kdyby tomu tak bylo... aby to bylo vyvážené, tak by bylo dobré (pokud o to ostatní budou mít zájem, samozřejmě), udělat rozhovor se zástupci jiných křesťanských církvi - třeba evangelíků, husitů, adventistů, starokatolíků...

  superkarma: 0 30.05.2003, 14:28:37
 14. avatar
  [18] Susina [*]

  mirrea: ahoj, dík, asi to bude tím, že se mi odmalička vnucované vysedávání v kostele a na katechismu (tajně, aby nebyly problémy ve škole a naši v zaměstnání) protivilo od mala, takže jsem byla dost kritická... pak jsem poznala jinou (protestantskou) církev, ze které jsem byla naprosto v šoku, protože to bylo něco tak diametrálně odlišného, než katolíci, že jsem to nějakou dobu nemohla strávit - tam prostě je normální, že lidé mají svůj názor, třeba hodně odlišný, ale nikdo je za to nemlátí po hlavě, prostě jsi svobodný člověk, je to tvůj názor a máš na něj právo...ne, že bych byla moc aktivní, spíš dřív jsem v církvi učila děti, teď moc nechodím, ale to je jedno, spíš ten můj postoj vychází z vlastních zkušeností - to,ž e je člověk věřící, z něj nedělá automaticky svatého - i v církvích jsem poznala pěkné hajzlíky, kteří se mezi svými souvěrci tvářili svatě, ale v "normálním" životě bych se od nich držela hodně daleko, na druhou stranu znám hodně ateistů, kteří jsou naprosto fantastičtí lidé a je úplně jedno, že věřící nejsou.. to, jaký člověk je, nemá až tak moc společného s vírou v Boha.. Pokud člověk je skutečně věřící, určitě to pozitivně ovlivní jeho život, ale pokud je víra jen něco, za co se lidé schovají, aby vypadali líp a ospravedlnili si svoje jednání, tak to neberu. Proto je mi úplně jedno, že můj manžel není věřící a ani syna ve víře nijak nevychovávám... až bude velký a bude tyhle věci chápat, pak o tom můžeme diskutovat a a´t se rozhodne (já pak jen můžu doufat, že se nerozhodne pro extremisty typu jehovistů..)

  superkarma: 0 30.05.2003, 14:24:02
 15. avatar
  [15] emma [*]

  Kocicka: prosím rozveď, nějak to nedává smysl.
  Mili: uf, obdivuju tě, já bych s takovym kolegou nemohla dělat, musela bys se s nim dohadovat celou pracovní dobu o ubohosti jeho myšlení. vono se to kecá, když ví, že otěhotnět nemůže, ale chtěla bych ho vidět, kdyby ho někdo znásilnil....!

  superkarma: 0 30.05.2003, 13:22:55
 16. avatar
  [14] Kocicka [*]

  Když se podívám kam chodí moji přátelé celý týden, zjištuji že můj program je mnohem bohatší právě o různá setkání kde si odpočinu a duchovně zaměstnám a hlavně o ten pocit užitečnosti vůči druhému(aliaz služba)

  superkarma: 0 30.05.2003, 12:32:30
 17. avatar
  [13] mirrea [*]

  Susina: díky, Biblí jsem jen listovala, jsem neznaboh, ale tvije argumenty se mi zdají mnohem přijatelnější než ty v tom článku

  superkarma: 0 30.05.2003, 12:28:43
 18. avatar
  [12] Susina [*]

  mirrea: jen tě trošku upravím (promiň, prosím) - Bůh (teď záměrně píšu s velkým B) není policajt, který diriguje lidi jak loutky... nevím, jestli jsi někdy četla Bibli - ale celou Biblí prochází myšlenka (kterou ovšem katolíci moc neberou, tam se klade důraz na poslušnost), že člověk má svobodnou vůli a podle ní jedná - no a jednou se z toho bude zodpovídat... problém právě je, pokud si někdo "ve jménu víry" (jakékoliv) myslí, že má právo kohokoliv na svou víru obracet třeba násilím a ve jménu víry vést války, to je pak tragédie - pochopitelně nejvíc to odnesou ti naprosto nevinní...

  superkarma: 0 30.05.2003, 12:18:38
 19. avatar
  [11] mirrea [*]

  Naprosto nesouhlasím s výrokem, že Bůh má ke každému člověku na celé Zemi zcela vlastní a originální vztah, který je z jeho strany pozitivní!!! Stačí se jen dívat na zprávy a číst noviny...
  Bože, kde jsi???
  Myslím, že svého boha (malé b je správně, nemyslím toho katolického) má každý sám v sobě...

  superkarma: 0 30.05.2003, 12:04:35
 20. avatar
  [10] Susina [*]

  Mili: Mili, jako agitku to neberu, je to prostě jejich názor, který my nemusíme brát - a taky nebereme, žejo.. Jinak naprostý souhlas, ten jejich patent na pravdu a neomylnost papeže, který už, chudák senilní, má problémy sám se sebou, natož s nějakou funkcí - působí spíš politováníhodně, než jako hlasatel víry (ať už jakékoliv..)

  superkarma: 0 30.05.2003, 11:54:08
 21. avatar
  [7] emma [*]

  jo tak to sorry, ona to asi neni reklama, ona je to fotka k tomu článku vlastně!! - ??

  superkarma: 0 30.05.2003, 10:08:03
 22. avatar
  [6] emma [*]

  mě se líbí, že je u toho reklama na MATRIX!!!

  superkarma: 0 30.05.2003, 10:05:14
 23. avatar
  [5] Susina [*]

  mně se vůbec nelíbí křest malých dětí, ke křtu by měl jít člověk, až se k tomu sám rozhodne, stejně tak se mi nelíbí zpověď - byla jsem vychovávaná jako katolička a zpověď jsem už jako dítě naprosto nesnášela - jak mi může někdo, kdo o mně nemá ani ponětí, dávat nějaké rozhřešení a navíc ukládat jako trest modlitbu?? Prostě jsme to s bráchou nechápali a vůbec se nám to nelíbilo. Modlitba má být něco, co já vnitřně prožívám, a ne, že mi kněz jako pokání uloží oddeklamovat desetkrát zdrávas.. Odešla jsem z katolické církve, je ze mně protestantka, i když nijak horlivá, ale celé prožívání víry je mi mnohem, mnohem bližší...
  Navíc se mi nelíbí vyznění článku, ze kterého téměř plyne, že křesťanství=katolictví, což samozřejmě není pravda...

  superkarma: 0 30.05.2003, 09:43:46
 24. avatar
  [4] Mersi [*]

  Ja hovorím, len dovolte sa katolickým farárom ženiť a hneď budete mať viac katolíkov. A aspoň nebudu trepať sprostosti na kázňach a budú mať väčšie pochopenie pre rodinu,výchovu a veci s tým súvisiace, lebo nebudú len teoretický vzdelaný, ale sami si to budú môcť odskúšať.

  superkarma: 0 30.05.2003, 09:41:19
 25. avatar
  [3] emma [*]

  emancipovat se žena může tak, že bude dělat asistentku nebo učitelku zpěvu. ach, jaký pokrok!

  superkarma: 0 30.05.2003, 08:46:10
 26. avatar
  [1] kosmokosmo [*]

  .........ach jo, tento zpusob osvety o krestanstvi......zda se mi ponekud nestastnym

  superkarma: 0 30.05.2003, 00:12:48

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme