Nadměrné ukládání tukových zásob ve formě tukové tkáně. Rozhodujícím kritériem tedy není tělesná hmotnost, ale relativní množství tukové tkáně v těle.

 

Příčiny obezity :

 

Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie

K tomuto nepoměru dochází při prostém přejídání se, tedy při soustavném nebo nárazovém příjmu velkého množství stravy, který není kompenzován nadnormálním výdejem energie. Zdrojem nadbytečné energie jsou především jídla tučná, v druhé řadě sladkosti. Významným zdrojem energie je také soustavný příjem alkoholických nápojů, především piva (litr desetistupňového piva má energetický obsah téměř 1500 KJ)

 

Genetické dispozice

Víme, že minimálně z 50 % je obezita podmíněna geneticky. Pokud jsou oba rodiče obézní, pravděpodobnost výskytu stejného problému u jejich potomka je 80 %. Tato nevýhoda se ale dá změnit zvýšeným úsilím při dodržování správných stravovacích návyků a dostatkem pohybové aktivity.

 

Hormonální vlivy

Přes rozšířený názor, že když je někdo obézní, je to kvůli nemoci, se při vzniku obezity uplatňují jen asi v 1 % případů. Je to především snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) a zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom).

 

Metabolické vlivy

Energetické nároky organismu určuje jeho tělesná hmotnost, pohlaví, stupeň fyzické aktivity. Přesto existují různé individuální, převážně geneticky kódované faktory (ale také individuální zkušenosti s dietami a výše základního metabolismu), které energetickou rovnováhu ovlivňují. To znamená, že se obezita může objevit i u osoby, která opravdu nekonzumuje více než ostatní lidé. Pravděpodobně se ale méně pohybuje a vzhledem k vrozeným dispozicím si musí dávat větší pozor na skladbu jídelníčku.

 

Léky

Některé léky mohou zvyšovat chuť k jídlu a přispívat tak k rozvoji nadváhy. Jsou to zejména některá antidepresiva, neuroleptika (psychofarmaka), tranqulizéry (léky na uklidnění), glukokortikoidy (hormonální léčba – hormony kůry nadledvin, které ovlivňují metabolismus), gestageny (hormonální léčba u žen).

 

Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti

U obézních osob je příjem potravy zvýšen v závislosti na zevních signálech a emoční situaci (reakce na osamělost, deprese, frustrace, napětí, dlouhá chvíle nebo stres). Tělesná hmotnost závisí značnou měrou na stravovacích zvyklostech. V rodině se člověk naučí nevhodné návyky, díky nimž pak bojuje s nadbytečnými kilogramy. Jak známo, stravovací zvyklosti se také liší v jednotlivých zemích.

 

Body Mass Index

 

Index tělesné hmotnosti neboli poměr složek těla je cenným podkladem ke stanovení stupně nadváhy nezávisle na tělesné výšce.

 

BMI = tělesná hmotnost v kg / (tělesná výška v m)²

 

Stupeň obezity :

Stupeň 0  – normální hmotnost ……………………..BMI < 25

Stupeň I   – mírná obezita …………………………..BMI     25-29,9

Stupeň II  – závažná otylost ………………………...BMI     30-39,9

Stupeň III – těžká, život ohrožující obezita ………….BMI  > 40

 

 

Rozložení zásobního tuku:

 

Rizika komplikací obezity nesouvisejí jen s množstvím tukových rezerv, ale i s jejich rozložením. Tzv. androidní (jablkovité) rozložení tuku se jeví jako rizikovější než forma gynoidní (hruškovitá), při které je tuk uložen převážně v oblasti hýždí a sthen. V praxi lze snadno zjistit, o který z obou typů rozložení tukových rezerv jde: měříme obvod břicha a kyčelní krajiny u stojící osoby; obvod břicha měříme v nejužším místě postavy, obvod kyčelní v jejím nejširším místě.

 

Poměr obvodu břicha k obvodu kyčlí (cm):

 

Muži > 1,0

Ženy > 0,8

 

Rizika obezity jsou často podceňována zejména u mužů. Již při lehké obezitě je její androidní forma spojena se zvýšeným rizikem poruch látkové přeměny a koronární srdeční příhody. V současné době je obezita u mužů častější a dochází k ní v nižším věku.

 

 

Komplikace obezity :

 

Tělesné: artrózy, bolesti v zádech, opruzení, cholelithiáza, námahová dušnost, diabetes mellitus II, hyperlipidémie, jaterní steatóza, hypertenze, kardiomegalie, hyperurikémie, vyšší výskyt rakoviny prsu a rakoviny dělohy, komplikace v těhotenství

 

Psychické: deprese, poruchy meziosobních vztahů, poruchy vnímání skutečného stavu těla

 

 

Léčba obezity

 

Určitě jste se již setkali s různými „zaručenými“ způsoby hubnutí, ať už to jsou různé typy diet, chutné koktejly, elektrické přístroje připínající se kolem pasu, ananasové pilulky, přípravky s chrómem a mnoho dalších. Většinou nabízejí rychlé a snadné řešení Vašeho problému a snaží se Vás přesvědčit, že po zakoupení takového prostředku již půjde všechno samo. Opak je ale pravdou. Jestliže jste opravdu přesvědčeni, že s nadváhou chcete bojovat, případně ji na celý život porazit, musíte to být právě Vy, kdo bude hnací silou celé léčby.

Ostatní Vám mohou být pouze nápomocni.

 

Pokud to ale myslíte vážně, požádejte o pomoc vašeho lékaře či nejbližšího odborníka přes výživu.  Právě oni dokáží posoudit, co je nejpravděpodobnější příčinou Vašeho problému. Léčba obezity by vždy měla být komplexní a zahrnovat celkovou změnu životního stylu a v případě potřeby i farmakoterapii.

 

Léčba obezity zahrnuje: tzv. kognitivně-behaviorální terapii, vhodné stravovací návyky a odpovídající pohybovou aktivitu.

Více informací Julie Zákostelecká, tel. 777-32-72-23, www.it-is.cz/terapeutka 

Reklama