Vztahy

Co je to bossing?

Mobbing nadřízeného – bossing

Až doposud jsme se zabývali situací, kdy pracovníci určitého kolektivu šikanují jednoho ze svých kolegů. Nicméně, šikanovat může i vedoucí svého podřízeného, a to je potom opravdu velmi zlé. Vedoucí je rozhodující osobnost pro každého pracovníka, má autoritu delegovanou vedením podniku a důvěru svých nadřízených. Vedoucí má jiné motivy pro šikanování podřízených a používá i jiné strategie. Jaké jsou motivy mobbingu ze strany vedoucího?

Hlavní příčinou mobbingu nadřízeného je strach o svoji vlastní pozici a žárlivost na schopného pracovníka. Podřízený, který je vzdělaný, inteligentní a tvůrčí, může představovat reálnou hrozbu pro svého nadřízeného. A mnoho nadřízených v podobné situaci se uchýlí k pokusům, jak udržet svoje postavení z pozice síly.

Strach ze schopného spolupracovníka není ovšem jediným strachem, s nímž se vedoucí mnohdy potýká. Noční můrou mnoha vedoucích je rovněž strach z celkové ztráty kontroly. Takový vedoucí má strach, že se proti němu vytvoří nějaká opozice, že se jeho podřízení proti němu spiknou. Nemá jistotu, že se v kolektivu nevyskytne nějaký našeptávač, který se pokusí podvrátit jeho autoritu a postavit kolektiv proti němu. Cítí se izolovaný a osamělý. V takové situaci a psychickém rozpoložení pak nevidí jinou možnost, než preventivně zaútočit a nastolit na pracovišti atmosféru strachu. Spoléhá na to, že v takové atmosféře se každý bude snažit zavděčit, příliš na sebe neupozorňovat, nepřivolávat na sebe pohromu pokusy o nějaké intrikování a nějak tuto těžkou dobu přežít. Nastolená atmosféra se pak může po psychologické stránce blížit atmosféře panující v Římě v dobách císaře Caliguly či v Sovětském svazu v době stalinských čistek. S výše uvedeným strachem souvisí i strach z nevyslovených myšlenek. Každý nadřízený se bojí myšlenek svých podřízených. Ano, jeho podřízení jej sice respektují a poslouchají jej, ale... Respektují jeho osobně, nebo jen pravomoc propůjčenou mu z titulu jeho funkce? Uznávají jeho odborné a lidské kvality, nebo se jen bojí, že by jim mohl zasolit, kdyby se mu něco nelíbilo a někdo znelíbil? Tyto otázky krouží v duši většiny vedoucích podobně jako hejno dravců v poušti krouží kolem zvířete, či člověka, jenž má své chvíle sečteny ... a odpovědi na ně mají tvar temných stínů postupně a nemilosrdně nabývajících stále zřetelnějších obrysů.

Strach není ovšem jediným motivem mobbingu ze strany nadřízeného. Jedním z velmi výrazných motivů je hněv na organizaci a tlak shora. Tento motiv je zvláště silný v obdobích chaosu a organizačních zmatků, jak jsme o tom mluvili dříve. Vedoucí pak přenáší svoje frustrace vyplývající ze špatného řízení či špatných osobních vztahů se svými vlastními nadřízenými na své podřízené, případně na jednoho podřízeného, z něhož si učiní obětního beránka.

A v neposlední řadě patří mezi tyto motivy i negativní osobní vlastnosti vedoucího, které dostanou příležitost se projevit v okamžiku, kdy dotyčný jedinec získá moc. Takže touha po moci nebo i jen touha po vyřízení osobních účtů s některým z podřízených dostávají silný impuls a podporu v podobě formálního postavení a pravomoci vedoucího.

Šikanující vedoucí má nejenom motivy, které se odlišují od motivů na kolegiální úrovni, takový vedoucí používá i odlišné strategie. Tyto strategie vyplývají z mocenské pozice vedoucího vůči postiženému podřízenému. Hlavní strategie mobbingu vedoucího – bossingu – jsou následující:

Přidělování sisyfovských úkolů. Vedoucí podřízenému přiděluje jednotvárnou práci a úkoly, které jsou buď zcela nesmyslné nebo o jejichž smyslu lze s úspěchem pochybovat.

Úmyslné přidělování nevhodných úkolů. Další strategií je zadávání úkolů, které sice mají svůj smysl, ale jsou hluboko pod kvalifikační úrovní i dovednostmi postiženého pracovníka. Zrcadlovou strategií je pak přidělení úkolu nadmíru obtížného, nezvládnutelného. Do této kategorie patří i přidělování takových úkolů, které jsou pro dotyčného pracovníka nestravitelné nebo traumatizující z osobních důvodů. A rovněž sem patří i přidělování úkolů, které mohou dotyčného pracovníka zdravotně poškodit, například je možné alergikovi zadat práci ve velmi zaprášeném prostředí.

Trvalá kontrola je jednou z nejrozšířenějších strategií mobbingu nadřízeného. Postižený pracovník je kontrolován nad rámec běžný na daném pracovišti. To se týká všeho, co nějakým způsobem souvisí s pracovním procesem. Vedoucí kontroluje i dílčí výsledky práce postiženého, jeho či její telefonní hovory a zejména přítomnost na pracovišti a přísné dodržování pracovní doby, včasných příchodů i odchodů, jakož i předepsaných přestávek. Strategie trvalé kontroly je mimořádně rozšířená a oblíbená strategie mobbingu mezi vedoucími po celém světě. Je velmi jednoduchá a nenáročná na provedení a vedoucí ji velice snadno zdůvodní jako plnění povinností vyplývajících z jeho funkce.

Další oblíbenou strategií je přichystání nečekaných překvapení. Zejména po delší nepřítomnosti na pracovišti, například po nemoci nebo dovolené, je pracovník po svém návratu zaskočen nějakým nepříjemným překvapením. Například byl jeho stůl přestěhován do jiné kanceláře, nebo mu na stole chybí počítač, tiskárna apod.

Mezi další strategie mobbingu vedoucích patří oklešťování kompetencí postiženého pracovníka. To se může projevovat například tím, že se pracovníkovi odeberou dlouhodobé náročnější úkoly, v nichž je dotyčný pracovník dobře zaběhnutý a s nimiž je spokojený, a předají se jinému pracovníkovi. Postiženému pracovníkovi pak začnou být přidělovány dílčí úkoly pod jeho odbornou úrovní (viz výše).

Pracovní izolace postiženého pracovníka patří rovněž mezi běžné metody mobbingu ze strany vedoucího. Pracovník není například zván na porady, není informován o důležitých rozhodnutích a celkově se mu dává najevo, že se s ním nepočítá.

A konečně mezi tvrdší, ale naštěstí méně frekventované strategie mobbingu patří zpochybňování psychického stavu oběti. Jakákoliv reakce se pak dá využít proti takto postiženému pracovníkovi. Energická nebo nervózní reakce se interpretuje jako patologická agresivita, reakce opačná se může interpretovat jako patologická pasivita. Platí zde v plné míře rčení „kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“.

V příštím díle si povíme něco o důsledcích mobbingu na psychické i fyzické zdraví oběti a rovněž něco o odolnosti proti mobbingu.

 

   
24.02.2004 - Láska a vztahy - autor: Václav Janoušek

Komentáře:

 1. [26] Jarkkka [*]

  Proti bossingu není moc možností obrany. Nejlépe začít hledat jiné místo..

  superkarma: 0 10.02.2013, 23:55:31
 2. [25] denisa777 [*]

  Hodně dobrej článek. Bohužel ho teď zrovna prožívám ve skutečné realitě. Šéf si na mě zased. Už půl roku je všechno, co udělám, naprosto špatně. Vymýšlí si důvody. Takže si od prosince hledám jiný místo. Jen mě štve, že člověk nemá obranu, žádnou. Ten pocit naprostý bezmocnosti je dost otravnej.

  superkarma: 0 04.01.2010, 17:46:54
 3. [19] Asdareel [*]

  Muflonka (18): Vskutku úchylné

  superkarma: 0 24.02.2004, 14:00:53
 4. avatar
  [18] muflonka [*]

  Asdareel: to néé, schovával práci , půlku pracovní doby kouká na hambaté obrázky, ale tím se netají

  superkarma: 0 24.02.2004, 13:56:34
 5. [17] Asdareel [*]

  Pajda (15): Nebo možná jen nechtěl, aby Muflonka viděla, kde surfuje

  superkarma: 0 24.02.2004, 13:53:34
 6. avatar
  [16] muflonka [*]

  pajda: je to blbé, ale je to tak. Už jednou prohlásil na adresu jiného kolegy (samozřejmě v jeho nepřítomnosti), že nemá zájem mu v něčem radit, něco ho učit a k něčemu většímu ho pouštět aby se tím nepřipravil o místo .

  superkarma: 0 24.02.2004, 13:50:57
 7. avatar
  [15] pajda [*]

  muflonka: to je pěkně blbý...to pak vážně nevím, co s tím. Asi se bojí, že se naučíš moc a on bude ten přebytečný.

  superkarma: 0 24.02.2004, 13:23:01
 8. avatar
  [13] muflonka [*]

  pajda: my většinu práce děláme přes PC a já mu pod ruce nekoukám, abych mu mohla vytrhnout klávesnici a udělat to sama a když po něm někdo něco chce telefonicky, tak si to taky udělá sám. On je celkově takový málomluvný, zakřiknutý kolikrát spolu celý den mlčíme v jednom kanclu . Ale ze začátku jsem mu taky lítala za zadkem ve snaze mu pomoct. On místo aby mě k něčemu pustil, tak si stoupnul tak, abych mu neviděla přes rameno a nebo si otočil monitor, málem si ho schoval pod svetr, abych něco nepochytila . Už jsem to vzdala , ale u nás je tak velká nezaměstnanost, že nemám dost odvahy dát výpověď

  superkarma: 0 24.02.2004, 12:37:48
 9. [12] Asdareel [*]

  Danca79 (6): Strategie obrany budou probírané v příštím, posledním díle.

  Marienka (10): Šikanováním se tebou zmíněné postupy stávají ve chvíli, kdy významně překročí úroveň běžnou na daném pracovišti.

  superkarma: 0 24.02.2004, 12:11:57
 10. avatar
  [11] pajda [*]

  muflonka: možná jenom není schopen práci delegovat - já to řešila tak, že jsem se u podobného šérfa neustále cpala k čemukoliv, co jsem byla schopná udělat - "počkej, nehoň se, já to zvládnu, já ti pomůžu...máš málo času, udělám to...co myslíš, když jsem to udělala takhle..."...trvalo to nějakou dobu, ale zvykl si.

  superkarma: 0 24.02.2004, 12:11:05
 11. avatar
  [9] muflonka [*]

  Hmm nepíšete náhodou o mojem šéfovi? Má strach o své místo a snaží se být nenahraditelný. Jsem pro něj konkurence, mám VŠ a on SŠ a kdyby náhodou někdo zjistil, že v pohodě zvládnu stejnou práci jako on, tak by ho třeba mohlo vedení postrádat...
  O pracovních problémech hovoří jenom při cigaretě, já jako nekuřák se k informacím nedostanu. Záměrně si dělá všechnu práci sám a když po něm chci, ať mi nějakou práci zadá, tak slyším pořád to samé - on mi nemá CO zadat. Potom všude roznáší řeči, že nic nedělám. Když jsem se ozvala u jeho nadřízeného, tak jsem se dozvěděla, že práci rozděluje můj přímý nadřízený a že mu do toho nechce zasahovat.
  Jak mám postupovat dál, to nemám ponětí. Asi budu žhavá kandidátka pro pracák

  superkarma: 0 24.02.2004, 10:40:59
 12. avatar
  [7] pajda [*]

  Osobně jsem se s tím setkala taky, i když v měnší míře. Prostě jsem sdělila, že takové chování nemusím a že tam nemusím být...a bylo po bossingu. Je ovšem parvda, že já bych se bát nemusela - pro mě by místo bylo vždycky a můj zaměstnavatel to moc dobře věděl...pokud to tak není, pak nevím...asi tam není jiné pomoci, než hledat a hledat...

  superkarma: 0 24.02.2004, 10:20:53
 13. avatar
  [6] danca79 [*]

  Hmmm, tak přesně s tímhle bojuje maminka I když takhle se nechová přímo šéf, ale jeho manželka, která je taková neoficiální šéfová. Už ji chtěli vyhodit, aleto by šel i její manžel a to podnik nechce...

  superkarma: 0 24.02.2004, 09:50:32
 14. avatar
  [4] Žábina [*]

  Je to ubohý - kdo zneužívá svojí moci aby potopil někoho,kdo je na něm závislý.... .

  superkarma: 0 24.02.2004, 09:12:30
 15. avatar
  [3] Léthé [*]

  Nechcete raději obnovit články o SM Byl o ně určitě větší zájem

  superkarma: 0 24.02.2004, 09:00:12

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme