Vyjdete ven, a než stačíte natáhnout rukavice, šup a už jste na zemi. Uklouzla vám noha na zamrzlém chodníku. V lepším případě se oprášíte a jdete dál, v tom horším musíte shánět svědky a volat záchranku.

street

Za sypání chodníků a odklízení sněhu a ledu z nich jsou odpovědní majitelé pozemků, na kterých jsou chodníky postavené, což jsou většinou města a obce. Některá z nich jsou pro případ těchto úrazů pojištěna prostřednictvím pojištění odpovědnosti za škodu.
Ne každý pád na chodníku však automaticky znamená vznik odpovědnosti za škodu a tím pádem nárok na odškodné.

Zákon a novela

Bydlím na městské části Praha 2, a protože sebou každou chvíli „švihnu“, zajímalo mě, jak mám v případě, že nepůjde pouze o oprášení sněhu, ale třeba o zlomeninu nebo naraženinu, postupovat.
Z odboru dopravy městské části Praha 2 mi přišlo toto vyjádření:
Ne každý pád či uklouznutí na chodníku automaticky znamená vznik odpovědnosti za škodu a tím pádem nárok na odškodné. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými právními předpisy, konkrétně Zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění Zákona č. 97/2009 Sb. Podle této novely za škodu vzniklou závadou ve schůdnosti chodníku odpovídá nově majitel chodníku, a nikoli vlastník přilehlé nemovitosti.
Pokud není pojištění uzavřeno, město nebo obec posuzuje jednotlivé  případy a v případě uznání své odpovědnosti pak plnění poškozenému vyplácí ze svých prostředků.
V obou případech by poškozený neměl zapomenout pokusit se co nejobjektivněji zdokumentovat vznik a průběh škodné události.

Naše městská část Praha 2 odsouhlasila systém zimního úklidu pěších komunikací na území Prahy 2. Zajišťujeme úklid vybraných chodníků, které jsou nařízením hl. m. Prahy zařazeny i do neudržovaných. Seznam ulic, kde provádíme zimní údržbu chodníků, je uveřejněn na našich internetových stránkách.

Laicky řečeno

Za úklid chodníků odpovídá obec či část obce, ve které žijete. Pokud však není pojištěna za vznik odpovědnosti za škodu, může vám proces nároku na odškodnění trvat pěkně dlouho.
Ale za pokus to stojí.

Jak postupovat při pádu nebo uklouznutí

 • Pokud vám to zdravotní stav dovolí, co nejpřesněji zdokumentujte, jak ke zranění došlo
  (například nafocení mobilním telefonem).
 • Sežeňte si svědky, někoho, kdo šel kolem a může vám pád dosvědčit
 • Nezapomeňte na záznam od policie a záchranky, kterou ihned volejte
 • Informujte majitele komunikace, tedy město nebo obec

Pro pojišťovnu nebo obec budete potřebovat

 • Popis přesného vzniku škodné události (včetně data a času)
 • Fotodokumentaci
 • Kontakt na svědky
 • Záznamy od policie a záchranky
 • Posudek o bolestném
 • Potvrzení o ztrátě výdělku

Ale pozor

Pokud uklouznete a už máte na jazyku peprné nadávky, měli byste vědět, že zákon o pozemních komunikacích neukládá přímo majitelům chodníků, aby je stále průběžně uklízeli. Přenáší na ně pouze odpovědnost z případné škody, ale jen v případě, „pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jejich možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“
Zákon ani nestanovuje lhůty, dokdy mají majitelé chodníky uklidit.

Takže on je to vlastně takový běh na dlouhou trať.
Nejlepší by bylo, pokud je venku příliš kluzko, vůbec nevycházet, nebo si pořídit protiskluzové, samolepicí pásky na boty (nesmeky), nebo prostě zahodit nějakou tu hrdost a pohodlí a jít si ten chodník posypat sám. Vždyť jde o naše zdraví, a to za trochu toho posypu stojí.

Čtěte také:

Reklama