Rodina

Co Česku doporučil Výbor pro práva dítěte OSN?

Seriál s Nadací Terezy Maxové dětem pokračuje. Tentokrát si můžete přečíst úryvek z dokumentu, ve kterém OSN doporučuje České republice například zrušení programu „Babybox“.

Z doporučení Výboru pro práva dítěte OSN České republice

Nadace Terezy MaxovéVybrané citované body se týkají doporučení v oblasti rodinného prostředí a alternativní péče, která Výbor pro práva dítěte OSN formuloval na svém 57. zasedání, konaném 30. 5. až 17. 6. 2011.

Rodinné prostředí

43. Zatímco Výbor vítá novelu (Zákon č. 427/2010) Zákona o pobytu cizinců (Zákona č. 326/1999), jež umožňuje sjednocování rodin cizinců, kterým byl udělen azyl nebo subsidiární forma ochrany, a zatímco bere na vědomí jako pozitivní zvýšení pomoci poskytované rodinám ze zranitelných socioekonomických skupin od přijetí novely (Zákon č. 134/2006) Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb.), zůstává znepokojen tím, že úroveň socioekonomické podpory pro rodiny je nízká, a tím, že pomoc poskytovaná rodinám ze zvláště zranitelných skupin je nedostatečná. Zatímco Výbor oceňuje úsilí vynakládané Státem na zajištění rozvoje raného vztahu mezi matkou a dítětem poskytováním dlouhodobé mateřské dovolené v délce trvání maximálně čtyři roky, vyjadřuje své znepokojení nad nedostatečnou přípravou na rodičovství a službami poskytovanými rodinám s malými dětmi.

44. Výbor doporučuje Státu, aby provedl opatření, která zajistí, že rodinám ze zranitelných socioekonomických skupin budou poskytovány nezbytné finanční zdroje a sociální podpora, aby všichni rodiče mohli realizovat svou primární odpovědnost za své děti a aby všechny děti mohly v co nejvyšší míře požívat naplnění svých práv. Výbor rovněž doporučuje Státu, aby zajistil nezbytné služby pro rodiče a malé děti, zvláště ze znevýhodněných skupin, aby bylo zamezeno vývojovému opoždění dětí ze znevýhodněných/zranitelných skupin.

V této souvislosti Výbor upozorňuje Stát na Sdělení Evropské komise o vzdělávání a péči v raném dětství: Zajištění co nejlepšího startu do života pro všechny naše děti (COM (2011) 66).

Děti nežijící v rodinném prostředí

45. Výbor vítá novelu Zákona o sociálně-právní ochraně, jež vstoupí v platnost v roce 2012 a upřednostní používání evropského financování pro deinstitucionalizaci dětí a zvýšení počtu případů pěstounské péče, jež je zajišťována namísto ústavní péče. Výbor rovněž bere na vědomí jako pozitivní další zamýšlená opatření, například zlepšení školení pro sociální pracovníky (case managery) a povinné navrhování hodnocení případů a individuálních strategií pro každou rodinu. Avšak Výbor je znepokojen rozšířeným akceptováním ústavní péče jako základní alternativy rodinného prostředí. Kromě toho je Výbor znepokojen tím, že:

 • (a) existují nedostatečné preventivní služby a kritéria přijetí do ústavní péče, což vede k tomu, že velké množství dětí, zvláště dětí se zdravotním postižením anebo romského původu, je umisťováno do péče mimo domov, zvláště do ústavní péče, přičemž ve většině těchto případů je hlavním důvodem jejich umístění materiální a finanční situace rodiny;
 • (b) existuje nedostatek komunitních služeb rodinného typu a pěstounské péče, aby bylo vyloučeno umisťování dětí do ústavů;
 • (c) neexistuje centrální mechanismus: (i) regulující poskytovatele ústavní péče, nebo (ii) koordinující programy a poskytování ústavní péče, což vede k nedůsledným standardům poskytované péče;
 • (d) existuje nízký standard zařízení, jakož i nízký počet a úroveň školení personálu mnoha poskytovatelů ústavní péče;
 • (e) děti zůstávají dlouhou dobu v ústavní péči, přičemž většina těchto dětí opouští ústavní péči teprve po dosažení zletilosti;
 • (f) bylo vyvinuto nedostatečné úsilí, aby děti mohly udržovat kontakty se svými rodiči, za účelem jejich reintegrace do jejich rodiny;
 • (g) přepokládané plány zlepšení systému alternativní péče mají realizační časové rámce, jež vedou k tomu, že mnoho změn vstoupí v platnost nejdříve v roce 2012 nebo 2013.

46. Výbor upozorňuje na Směrnici o alternativní péči o děti, obsaženou v usnesení Valného shromáždění č. 64/142 přijatém dne 20. listopadu 2009, a vyzývá Stát, aby urychleně formuloval komplexní národní politiku deinstitucionalizace, zvláště:

 • (a) aby vytvořil komplexní hodnocení rodinné situace, preventivní služby, kritéria přijetí a strategie snížení počtu dětí žijících v ústavní péči, a aby zajistil, že umisťování dětí do ústavů bude používáno pouze jako poslední možnost a v případech jeho použití bude pravidelně monitorováno a přezkoumáváno;
 • (b) aby rozvíjel komunitní služby rodinného typu a pěstounskou péči, za účelem vyloučení umisťování dětí do ústavů.
 • (c) aby urychleně provedl nezbytné změny Nařízení o ústavní výchově, za účelem realizace požadavku povinné registrace zařízení pro péči o dítě a postihování provozování těchto zařízení bez licence, a za účelem stanovení jednotného souboru norem pro veřejné a soukromé ústavy a dobrovolné domovy a systému jejich pravidelného monitoringu;
 • (d) aby urychleně zlepšil vybavení zařízení pro péči o dítě a přidělil nezbytné zdroje pro efektivní fungování a monitoring těchto zařízení; a aby přijal opatření za účelem zvýšení počtu disponibilních sociálních pracovníků a stanovil kritéria pro výběr pracovníků péče o dítě, a rovněž aby zajistil jejich dostatečné proškolení;
 • (e) aby zajistil včasné vytvoření plánů individuální péče o dítě od doby, kdy vstoupí do ústavu, a aby posílil politiky a metody inkluzivního vzdělávání, a v této souvislosti aby usnadnil urychlený návrat dítěte do prostředí rodinného typu;
 • (f) aby podporoval a umožňoval kontakt mezi dítětem v ústavní péči a jeho rodinou, jakož i zavedl mechanismy rozšíření a stimulace reintegrace dětí do jejich rodin;
 • (g) aby zajistil, že navrhovaná zlepšení systému ústavní péče se budou řídit jasným časovým harmonogramem s konkrétními termíny realizace, jež budou účinně monitorovány v pravidelných intervalech.

Adopce

47. Zatímco Výbor bere na vědomí Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, je znepokojen absencí jasného, konzistentního a objektivně určeného souboru kritérií hodnocení vhodnosti dítěte k adopci.

48. Výbor doporučuje Státu, aby vytvořil a realizoval soubor pokynů, zpracovaných po konzultaci s odborníky a občanskou společností zabývajícími se péčí o dítě, pro důsledné a objektivní hodnocení vhodnosti dětí k adopci na celém jeho území.

Zneužívání a zanedbávání

49. Výbor je vážně znepokojen programem Státu zvaným „Babybox“, který je mj. porušením článků 6, 7, 8, 9 a 19 Úmluvy.

50. Výbor důrazně vyzývá Stát, aby co nejdříve přijal veškerá opatření nezbytná pro ukončení programu „Babybox“, a urychleně posílil a podpořil alternativy, s přihlédnutím k povinnosti zcela dodržovat veškerá ustanovení Úmluvy. Dále Výbor vyzývá Stát, aby zvýšil své úsilí o řešení základních příčin, jež vedou k opouštění novorozenců, včetně zajištění plánovaného rodičovství a přiměřeného poradenství a sociální podpory pro neplánovaná těhotenství a prevenci rizikových těhotenství.

<< předchozí díl SLEDUJTE TENTO SERIÁL následující díl >>

Převzato z publikace Otvíráme, kterou vydává Nadace Terezy Maxové dětem. Příště (9. 3. 2012) uveřejníme rozhovor s Miloslavem Macelou, ředitelem odboru rodiny a dávkových systému Ministerstva práce a sociálních věcí. Miloslav Macela chystá v péči o dítě velké změny...

Čtěte také...

   
08.03.2012 - Děti - autor: Jakub D. Kočí

Komentáře:

 1. avatar
  [27] pecci91 [*]

  chjo kde to žijeme:(

  superkarma: 0 13.03.2012, 11:55:58
 2. [26] Rikina [*]

  Myslela jsem, že babyboxy jsou soukromá iniciativa pana Hesse a jeho občanského sdružení, do které se stát neangažuje, naopak spíš pozoruje zpovzdálí, protože není tak úplně jasný právní rámec této činnosti a funguje to na principu "co není výslovně zakázáno, je povoleno". Sml57 Výbor by si měl napřed zjistit, o čem vlastně hovoří. BTW celé to výše mi přijde jako dost divný překlad z jiného jazyka. Sml80 Kdo ví, co je vlastně obsahem původního dokumentu...

  superkarma: 0 11.03.2012, 14:52:31
 3. [25] Trefa [*]

  Trefa:babyboxy se u nas osvedcili,nechte je v provozu.zachranili mo deti.

  superkarma: 0 08.03.2012, 20:59:42
 4. avatar
  [24] tajnostii [*]

  To tomu zase daliSml23

  superkarma: 0 08.03.2012, 20:44:28
 5. [23] Jala [*]

  Tak to se zase vyznamenali!

  superkarma: 0 08.03.2012, 20:00:08
 6. avatar
  [22] kristagg [*]

  Jsem vším znechucena. I přes babyboxy je stále dost vražd miminek. Kdyby BB měl zachránit jeden jediný život mimča, tak je to super.

  Též si nedovedu představit pěstounskou péči, kdy budu mít třeba dva roky děcko a pak mi ho seberou. Na to musí mít člověk povahu - a je to ta správná povaha? Nevím.

  superkarma: 0 08.03.2012, 19:32:06
 7. [21] free [*]

  Jsem taky pro zachování babyboxů

  superkarma: 0 08.03.2012, 18:47:51
 8. avatar
  [20] Jindriska8 [*]

  Babybox se u nás osvědčil a pomohl hodně rodinám,které po dítěti toužili ,ať to nechají jak to je.Sml22

  superkarma: 0 08.03.2012, 17:51:08
 9. [19] doginka [*]

  jithule — #18 Přeně to si myslím taky

  superkarma: 0 08.03.2012, 16:46:16
 10. [18] jithule [*]

  co bude dalšího_

  1. na komentář reaguje doginka — #19
  superkarma: 0 08.03.2012, 16:13:40
 11. avatar
  [17] ladouch [*]

  Proč se nám s...u do  věcí, které fungují dobře a nestarají se sami o sebe debilové.Sml31

  superkarma: 0 08.03.2012, 15:53:20
 12. avatar
  [16] wich [*]

  Včera Rada Evropy, dneska OSN, a nedají pokoj a nedají...

  superkarma: 0 08.03.2012, 14:53:00
 13. avatar
  [15] ToraToraTora [*]

  Lukáš Čejka — #14 Sml67 To si píšu. Sml30

  superkarma: 0 08.03.2012, 14:39:53
 14. avatar
  [14] Lukáš Čejka [*]

  ToraToraTora — #13 Nekdo moudry rekl zhruba toto: jsou situace, kdy je spravne uzit vulgarismu, nebot neuzit ho by znamenalo lhat. Sml16

  1. na komentář reaguje ToraToraTora — #15
  superkarma: 0 08.03.2012, 12:54:11
 15. avatar
  [13] ToraToraTora [*]

  Lukáš Čejka — #10 Ono je jednodušší se asi vrtat tam, kde toho moc na přerytí není. Ale já si opravdu nemyslím, že by někomu pomohl víc pěkně vybavený azylák víc než zdravá rodina, kde azyláku není potřeba.

  femme to v 11. řekla výstižně. já si nechtěla po ránu vyplachovat ústa takovým orgánem,ale napadl mne ten výraz také.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #14
  superkarma: 0 08.03.2012, 12:42:17
 16. avatar
  [12] femme [*]

  Lukáš Čejka — #10  přesně tak Sml22 Sml67

  superkarma: 0 08.03.2012, 11:07:28
 17. avatar
  [11] femme [*]

  tohle mohl vyplodit jen ten největší evropskej č....k, ať jde o další rvaní peněz cikánům, a nebo o babyboxy Sml31 Sml45 

  superkarma: 0 08.03.2012, 11:06:26
 18. avatar
  [10] Lukáš Čejka [*]

  ToraToraTora — #2 ja chapu, ze v jednotlivych pripadech to nektere deti u nas nemaji ruzove, ale preci jen myslim, ze by si OSN mela delat starosti spis o deti z casti sveta jako je Asie, Afrika, JIzni Amerika apod. , protoze tam maji zjevne onacejsi problemy.

  1. na komentář reaguje femme — #12
  2. na komentář reaguje ToraToraTora — #13
  superkarma: 0 08.03.2012, 11:02:16
 19. [9] evamagdalena [*]

  Pokud by baby-box zachránil i jedno jediné děťátko, má smysl. Bez ohledu na nařízení nebo doporučení někoho z Výboru pro práva dítěte.

  superkarma: 0 08.03.2012, 10:34:10
 20. avatar
  [8] saruz [*]

  Výbor OSN nám doporučil...ono na papíře to vypadá krásně,otázkou však zůstává,co je v naších podmínkách uskutečnitelné a co se nakonec opravdu zrealizuje?

  superkarma: 0 08.03.2012, 10:19:55
 21. [7] magic11 [*]

  Jen víc a houšť BB bez ohledu na rýpavce ze všech možných výborů Sml67Sml22

  superkarma: 0 08.03.2012, 09:58:09
 22. avatar
  [6] Hanula [*]

  Sml16díky za baby-boxy

  superkarma: 0 08.03.2012, 09:30:23
 23. avatar
  [5] OlgaMarie [*]

  Děti z babyboxu jsou právně volné a mají větší šanci dostat se co nejdříve do rodiny, která ho bude milovat. Pokud BB zachrání dítě před tragickým osudem, pak jen houšť!

  superkarma: 1 08.03.2012, 08:41:01
 24. avatar
  [4] ekleinovka [*]

  Ty babyboxy mne štvou,myslím v dobrém - nerušila bych,spíš přidala,život dítěte je přece to jejcennější

  superkarma: 0 08.03.2012, 07:42:56
 25. [3] lidicka [*]

  Různé zahraniční výbory a organizace nám furt něco doporučují či dokonce nařizujíSml31

  superkarma: 0 08.03.2012, 07:38:07
 26. avatar
  [2] ToraToraTora [*]

  Jsem ráda, že už na světě není nic horšího a tragičtějšího a tudíž se může výbor tímto způsobem rýpat v nose.

  Ještě jsem neviděla, že by nějaké nařízení, opatření nebo vyšší úroveň penězsypání dokázala obnovit nefungující primární principy rodiny a lidského soužití.

  1. na komentář reaguje Lukáš Čejka — #10
  superkarma: 1 08.03.2012, 07:21:31
 27. avatar
  [1] LudPa [*]

  Nechci dělat chytrou, ale na Babyboxech nevidím nic špatného.Kdyby zachránily jen jedno děťátko, tak mají význam.

  superkarma: 3 08.03.2012, 06:21:28

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme