Čtenářka pateta se před 50 lety provdala na vesnici a zabodovala tím, že uměla podojit kozu. A jako paní učitelka poznala celou vesnici.

Bydlím na vesnici skoro 50let, kdy jsme po svatbě bydleli u manželových rodičů a později si na zahradě postavili dům o 2 byt. jednotkách.

Na vsi se všichni až dopodrobna znají, ale docela jsem si zvykla dík rozvětvenému příbuzenstvu.Jeden soused mi tenkrát řekl, že člověk si zvykne i na šibenici.

Po čase jsem už rozlišovala i přezdívky, které spousta Hofmanů a Hejduků měli. Ač 23letá,byla jsem nějaký čas cizí. Mělo ti i výhodu, když jsem začala učit v místní malotřídce, nebyla jsem pro rodiče „ta holka,co znali od mládí“, ale p.uč.

Humorné bylo, když mě tak někdy později ve škole oslovovala i moje dcera. Učila jsem i rozvětvené příbuzenstvo, což byl leckdy problém, ale teta jsem byla až doma.

Tchyně tenkrát pracovala na poli a u ženských jsem „vyrostla“, když se ona zmínila, že já, holka z města UMÍM podojit kozu !!! Kdybych měla několik titulů před jménem i za jménem, nebylo by to nic proti této dovednosti, kterou jsem se v dětství vlastně z lumpárničky naučila na prázdninách s bratránkem.

 Dnes je u vsi postavená zbrusu nová část většinou z „naplavenin“, snad si taky zvyknou.jsem tedy já ještě naplavenina?

Zcela jiné to měl můj zemřelý manžel.Zde se narodil a zde také zemřel. Byl veliký patriot a nikdy nechtěl bydlet jinde, i když možnosti byly a raději celý život jezdil do práce 6 km na kole v  létě v zimě. Na pohřbu se sešla celá vesnice.
pateta

text nebyl redakčně upraven


Díky pateto, odběhnu od tématu, ale pamatuji se, jak jsem jako desetiletý capart přemýšlel, co budu dělat, až mi bude 20 let, co budu dělat, až mi bude 30 let, a když jsem tak četl váš příspěvek, napadlo mne, co já vlastně budu dělat až mi bude 50, 60, 70…

Kolik bydlišť mne ještě čeká? Nebo už zůstanu tady, kde žiji teď natrvalo?

No, je již pozdě a blíží se konec dnešní editace. A malá Klárka čeká, zda již konečně rozhodnu o tom, kdo získá čokoládu. Tak ji nenechme dlouho čekat. Chuť na kokosovou Tatianu ji stále nepřešla...


Dnešním tématem dne bylo: jste tam, kde žijete, „naplaveniny“, nebo starousedlice.

Jedna z vás bude za příspěvek  odměněna třemi výbornými čokoládovými bonboniérami. Klasickou, čokoládovou i kokosovou Tatianou od Figara

coko

Za chvíli již vyhlášení té, kterou odměním, ale před tím ještě poslední příspěvek z redakční pošty…

Reklama