Bulvár

Církevní sňatky aneb Manželství na věky: Ráj, nebo peklo?

svatba

„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Když zaslechnete tuhle větu, nejdříve si můžete myslet, že jste si právě pojistila své štěstí na celé věky. Později ale také může vyjít najevo, že jste si na sebe spíše upletla bič a postavila si do cesty jen těžko zdolatelnou překážku. Co jsou to církevní sňatky a dají se rozvést?

Dle zákona o rodině jsou církevní a civilní sňatky zrovnoprávněny. To znamená, že po právní stránce mají obě formy uzavření manželství stejnou váhu a závaznost. Abyste mohli sňatek uzavřít, musíte splnit pro obě formy sňatku stejné podmínky. Například – manželství nesmí uzavřít nezletilý, pokud k tomu nesvolí soud. Nesmí jej uzavřít ani ten, který již jeden sňatek uzavřel a tento nebyl dosud rozveden. A do třetice: manželství nesmí uzavřít osoba zbavená právní způsobilosti. A když platí stejná pravidla pro uzavření sňatku, měla by dle zákona platit i pro jeho rozvedení. Církev to ale vidí jinak.

Když se rozvádí sňatek civilní, jdou partneři na úřad v lepším případě s jasným odůvodněním, proč již nemohou ve svazku setrvat, a s vyřešeným majetkovým vyrovnáním. V tom horším ponechají tyto záležitosti na soudu. Přestože se rozvodové tahanice týkají možná i vás, proti „církevním rozvodům“ to pořád nic není. Sňatek uzavřený v kostele leckdy rozvést nelze. Úředně ano, církevně ne.

Takto uzavřené manželství je totiž bráno jako celoživotní slib. A tak, přestože váš rozvod již úřady potvrdily, v očích církve budete stále manželé, byť žijící odděleně. Z toho důvodu již nemůžete uzavřít další církevní sňatek.

Manželství nelze rozvést, ale…

Církevně platné, dokonané a svátostné manželství mezi dvěma pokřtěnými nelze nikdy rozvést. Církevní rozvody v pravém slova smyslu vlastně ani neexistují. Je možné pouze celé manželství prohlásit za neplatné. K tomu musejí být ve vztahu přítomny právem stanovené překážky. Tyto by měly existovat již v době uzavření svazku, jen byly zamlčeny. To znamená, že pokud si manžel na své ženě začne vybíjet své násilnické sklony až po letech, nemusí to být důvod k rozvodu. Slíbila jste totiž, že spolu zůstanete v dobrém i ve zlém.

Několik důvodů, pro něž může být manželství zrušeno:

 • Jeden z partnerů si absolutně nepřeje děti – podstata manželského svazku není naplněna.
 • Impotence – neschopnost vykonávat soulož (nikoli neplodnost)
 • Uzavření sňatku v minulosti
 • Pokrevní příbuzenství
 • Nevěra
 • Řeholní sliby
 • Zatajení vážného zdravotního nebo ekonomického stavu
 • Psychická neschopnost – do této kategorie spadá nejen neschopnost ujmout se manželských práv a povinností, chybějící zdravý rozum, ale také duševní a fyzické týrání, gamblerství, drogy, sobectví, hysterie, úchylky a podobně.

Rozhodne církevní soud

Nabude-li jeden z manželů přesvědčení, že byl splněn některý z důvodů pro uznání neplatnosti svazku, obrací se nejčastěji na církevního advokáta, který situaci zdarma prokonzultuje a popřípadě napíše žalobu na platnost manželství a podá ji soudu.

„Rozvody jsou v dnešní době skoro trendem. Církevní soudy jsou ale pořád konzervativní a snaží se stále se stejným zaujetím manželství udržet v platnosti. Ačkoli stát za to církev často kritizuje. Lidsky si myslím, že nemá smysl, aby zůstávaly ve svazku dvě osoby bez vzájemné lásky. Ale co míní církevní soud, je věc druhá,“ přiznává mladý farář Jan Otruba.

Rozvod církevního sňatku trvá déle než u sňatku úředního, průměrně dva roky. Tento proces probíhá neveřejně. Oba manželé i svědci jsou vyslýcháni odděleně a do spisů může nahlédnout jen advokát (proto je dobré ho mít). Soudce se v tomto řízení snaží hájit platnost svazku. V případě, že se shodně vyjádří dvě soudní zřízení, může být manželství prohlášeno za neplatné od samého začátku.

Více informací i seznam církevních advokátů naleznete na webu www.cirkevnirozvod.com

Jste pro církevní svatby? Myslíte, že by měla takto uzavřená manželství mít právo na rozvod jako ta úřední?

   
27.08.2009 - Společnost - autor: Eva Soukupová

Další příspěvky

Komentáře:

 1. avatar
  [38] OlgaMarie [*]

  Stes — #37 Historií lidstva provázelo už tolik bohů, že by bylo s podivem, kdyby žádný z nich neexistoval. Ve Starém zákoně zakázal Jehova lidem, aby ho zpodobňovali. Proč? Že by měl pravdu Daniken o návštěvách z kosmu a návštěvníci nechtěli, aby ti, kteří přiletí po nich věděli, kdo tu byl před nimi?Sml80

  superkarma: 0 29.08.2009, 07:16:37
 2. avatar
  [37] Stes [*]

  Ale mně nevadí církevní sňatky, ať si každý vdá/ožení kde se jim zlíbí, třeba doma v obýváku v teplácích, ale prostě mně vadí církev a fanatismus jako takový. Jakž takž to fungovalo díky tomu, že třeba ve středověku lidi neměli vzdělání, pak těmhle lidem mohli kněží namluvit cokoli. Vadí mi, že nejsou schopni to zmodernizovat a přizpůsobit to době (viz. antikoncepce, AIDS ....). Víra jako taková je skvělá, ale člověk to prostě zneužívá pro své potřeby a to je špatné.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #38
  superkarma: 0 28.08.2009, 22:08:18
 3. avatar
  [36] OlgaMarie [*]

  Stes — #35 Sml30A já přemýšlela, proč mě nazýváš alibistickým hajzlíkem.Sml30

  Světem občas proletí zpráva o pedofilním knězi a vypukne štvanice proti církvím, kostelům a vyhnout se jim obloukem. Pak je nějaká obdobná aféra o učiteli, táborovém vedoucím atd., ale nikoho ani nenapadne chtít, aby jejich dítě neučil svobodný, bezdětný učitel (co když je pedofil) a na tábory rodiče děti posílají také rádi. Myslím, že staletá špína proti církvím je vytahována  mediálně a cíleně, aby stát poštval lidi proti navracování církevního majetku.

  Vždyť i tento článek je hlavně o vyšklebování se těm, kteří uzavřeli církevní sňatek a chudinky nebohý se znovu v kostele nebudou moci vdát nebo ženit. A kdopak by se do nového církevního požehnání hnal, když mu to napoprvé nevyšlo? Ani Sofia Loren!Sml53 

  superkarma: 0 28.08.2009, 18:37:33
 4. avatar
  [35] Stes [*]

  Stes — #34 Blbě jsem se vyjádřila. Těmi alibistickýma hajzlíkama myslím manž. rodinu ze strany tchýně.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #36
  superkarma: 0 28.08.2009, 15:30:27
 5. avatar
  [34] Stes [*]

  OlgaMarie — #32 Já jsem s manželem již 12 let (brali jsme se po 8 letech chození z toho jsme spolu bydleli 6 let). Brali jsme se v zámecké kapli, ale měli jsme civilní sňatek. Manželovi rodina ze strany tchýně by mně dle ní moc nebrala, protože nejsem pokřtěná a oni jsou věřící. Lidi hodnotím podle toho jací jsou, jak se chovají a ne podle toho, jestli jsou nebo nejsou křtěný. Navíc jsou to všichni takový alibističtí hajzlíci. Děsně hodní ale jen na oko, jinak nezájem. Manžel pokřtěný je, církev a kostely mu nic neříkají a poslouchá Death metal Sml57.

  A jinak já se nezmiňovala o misionářských stanicích. Toto (ohledně atikoncepcí) kázal sám papež Sml31

  1. na komentář reaguje Stes — #35
  superkarma: 0 28.08.2009, 15:11:34
 6. avatar
  [33] Petrushe [*]

  Pro lidi může být manželství 'posvátné', aniž by byli příslušníky církve a naopak, v kostele se můžou vzít lidé, kteří prošli nějakým tím katechismem a přitom v Boha nevěří a je to pro ně prostě 'jen' papír a kostel je 'jen' hezčí místo než radnice...

  Nic ve zlém Sml53

  superkarma: 0 28.08.2009, 15:03:55
 7. avatar
  [32] OlgaMarie [*]

  Stes — #30 Máš-li něco konkrátního proti misionářským stanicím v Africe, adresuj to příslušným organizacím. 

  Znovu opakuji pouze to, že církev pokládá manželství za něco posvátného, kde si muž se ženou mají být k vzájemné radosti a pomoci v dobrých i zlých časech. 

  Myslím si, že páry při rozvodech neřeší , kdy a kde mohou uzavřít nový sňatek, ale kde a s kým budou po rozvodu bydlet. (Pokud si to nezajistili již v době trvání předchozího manželstvíSml30).

  1. na komentář reaguje Stes — #34
  superkarma: 0 28.08.2009, 14:17:41
 8. avatar
  [31] Petrushe [*]

  OlgaMarie — #29 A zase budu oponovat...záleží to na těch dvou lidech, jak vážně manželství vezmou a jestli ho uzavřeli na úřadě nebo v kostele neovlivní 'přežití' manželství...v tom už hraje roli spousta dalších skutečností. A ničí manželství neovlivní přece neovlivní to, jestli je kněz pedofil nebo oddávající násilník, to je trochu zcestná představa...a nikdy o tom člověku nebudete vědět všechno, aby jste mohli říct, jo, je 100% čistej jak lilie, ani myšlenkou nezhřešil... Sml80

  Není to tak dávno, co církve páchaly zlo, aby si drželi násilím respekt nebo spíš aby z ní lidi měli strach. A pořád se snaží urvat co nejvíc a ovlivňovat lidi...Jenže, máš pravdu, dnes už to prostě nejde, nemá tu moc, na lidi už to neplatí, dnes mají lidi mnohem jednodušší život a místo toho, aby se pomodlili za lepší úrodu, aby přežili zimu, tak si najdou jinou práci, kde jim dají větší plat...lidé mají mnohem snažší život a nepotřebují věřit, že je někdo spasí.

  Což je dle mého zase extrém a škoda, že se lidé oddávají víc fyzickému než duchovnímu světu, protože ať člověk chce nebo ne, může mít co unese, ale štěstí mu přinese jen duševní vyrovnanost, ne hromada paněz (což nutně nemusí být víra v Boha).

  superkarma: 1 28.08.2009, 14:05:06

Další příspěvky

Z předchozí stránky:

 1. avatar
  [30] Stes [*]

  OlgaMarie — #29 Nezlob se, ale jak můžeš hájit něco tak zkonstnatělýho? V Africe mají co dělat uživit sami sebe a oni je poblázní vírou a pak jim zakazují antikoncepci, takže si vesele pořizují stále více dětí, který pak prodávají a které podarovávají HIV atd.

  Jak píšeš oddávajícího si nikdo nelustruje, ale u kněze taky netušíš co je to za člověka, jestli  je to opravu laskavý člověk nebo zda za zdmi kostela zneužívá děti. To máš prašť jako uhoď. Jsou to lidi, jak kněz tak oddávající. I když co si pamatuju, nikde jsem ještě nečetla, že ten a ten oddávající si ve volných chvílích užíval s dětmi, kdežto o kněžích už to bylo tolikrát ...........

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #32
  superkarma: 0 28.08.2009, 13:46:58
 2. avatar
  [29] OlgaMarie [*]

  Petrushe — #28 Politická moc církve v historii byla špatná jako každá jiná totalitní moc. Uzavřít církevní sňatek je věc vlastního přístupu k manželství.  Přístup k partnerskému svazku z pohledu člověka, který si přeje specifické požehnání, nemá nic společného s neplechami církve, které páchala v historii někdy roku razdva. Kolik párů si lustruje oddávajícího úředníka, zdali nebije doma manželku, nechodí po bordelech nebo nezneužívá informace k vlastnímu obohacení. 

  1. na komentář reaguje Stes — #30
  2. na komentář reaguje Petrushe — #31
  superkarma: 0 28.08.2009, 13:36:00
 3. avatar
  [28] Petrushe [*]

  OlgaMarie — #27 Nezlob se, ale mám pocit, že neustále pleteš hrušky s jablkama...

  Proč tu osočujeme církve, když v historii je plno jiných usurpantů...no, protože ten článek je o církvích a jejich moci, tak proto. Nevyvracím tím, že máš v mnoha věcech pravdu, ale je to takové to ala děti na pískovišti..."Pepíček jí rozbil bábovičku, tak proč bych nemohl taky..."

  A nikdo nikomu nedal velké vědce, takoví lidé se už rodí, talent ti vnuknout církev nemůže ... já mám spíš pocit, že církve nebyly moc nakloněni vědeckým objevům, protože obvykle dost odporovaly písmu nebo popíraly zázraky.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #29
  superkarma: 1 28.08.2009, 12:18:49
 4. avatar
  [27] OlgaMarie [*]

  libík — #22 Správně píšeš, že víra a církev jsou naprosto odlišné záležitosti. Není to tak dlouho, kdy s velkou převahou dostal Karel IV. titul "Největší Čech."  Když si nashromáždíte o něm dostupnou literaturu, bude vám z něj špatně. Ti, kteří ho dostali k moci (církev) byli fuj a on huj? Kolik z vás ví, že v historii to byl právě Karel IV., kdo podepsal s Habsburky dohodu o následnictví na českém trůně, pokud zemře bez mužského potomka? A Habsburkové na ní později tvrdě bazírovali.

  Nelze na církev házet jen špatnosti, snažte se v historii objevovat i špičkové vědce, kteří vystudovali právě díky jezuitským kolejím, evangelíci dali světu velikána Komenského...

  1. na komentář reaguje Petrushe — #28
  superkarma: 0 28.08.2009, 12:00:58
 5. avatar
  [26] Stes [*]

  Petrushe — #23 Souhlasím s Tvým názorem. Z tohoto důvodu také církev nemusím.

  OlgaMarie — #9  Je mi 28 let, čili VUML mi jaksi minul a rozhodně jsem ničím nelistovala ani se nepídila po praktikách komunismu. Stačilo mi, co jsem se učila na hodinách dějepisu a to jak na základce, tak na střední a vysoké škole. A to jak o komunismu tak o církvi.

  Nemůžu říct, že bych byla nevěřící, ale rozhodně nemůžu ani říct, že bych byla věřící a to z několika důvodů. Věřím, že NĚCO je, co si každý oslovuje jinak, někdo tomu NĚCO říká Bůh, Alláh atd. Já sice to NĚCO nazývám Bůh, ale spíš to chápu jako Petrushe, jako taťku, hodnou sílu, která nás bere takové, jací jsme. K tomu, abych v něco věřila nepotřebuji žádnou instituci ať už si říká jakkoli. Nechápu, proč bych měla každý týden někomu říkat, co jsem provedla. Já se zodpovídám jediné osobě a to jsem já sama. Snažím se chovat tak, abych se nemusela před sebou a za sebe stydět. Vzhledem k tomu, že i kněz je člověk a člověk je chybující, tak mi to nepřijde ani vhodné.

  Navíc díky víře bylo a je vražděno, stačí vzpomenout si na všechny svaté války, hony na čarodějnice a v současnosti jsou na Východě taktéž mimo jiné i vraždy ve jménu víry a vírou a zákony obhajované.

  Chtěla jste důkazy ze součastnosti - takže sexuální zneužívání dětí kněžími (nejsou všichni takoví - chodila jsem na náboženství na základní škole, takže jakž takž představu mám a rodiče mi k tomu nenutili, chtěla jsem tam sama, abych si prostě udělala svůj názor a kněz byl velmi hodný a laskavý člověk). Navíc církev hlásá chudobu a přitom sama stále shání víc a víc majetku. Nechápu, nač potřebuji tisíce hektarů lesů a luk, když na tom asi sama církev nehospodaří. 

  Navíc různé sekty - což je taky církev ať chceme nebo nechceme. Věř a víra tvá tě uzdraví - také skvělé rčení. Když to někdo vezme doslova, tak už jde o život (viz. případ, který nedávno ukazovali v TV, kde nějaká matka unesla svého syna a chtěla ho léčit - měl tuším leukémii či co - pouze vírou).

  Církev dle mého názoru pouze blbne lidi. Kdyby se církev nezneužívala lidmi, tak by to bylo skvělé, ale bohužel ..........     

  superkarma: 1 28.08.2009, 11:05:22
 6. [25] Sunny.B [*]

  spili — #18 souhlasím do puntíku...Sml22Sml79

  superkarma: 0 28.08.2009, 10:37:06
 7. [24] Sunny.B [*]

  OlgaMarie — #9 Taky mám ráda kostely a jiné památky pro jejich atmosféru, i když jsem nevěřící. Resp. věřím, že je tu něco "nad námi", ale nenazývám to Bohem v tom smyslu o jakém tu jde. Ale nevykládej nám tady, že církev funguje na bázi dobrovolnosti a žije z příspěvků těch, co přispívají na sbírky. NE!!! Dostávají příspěvky ze státního rozpočtu, z daní, které všichni platíme. Takže i z části mých daní se nejen opravují kostely, ale zároveň si pak faráři kupují nová luxusní auta apod. A o tom to je.

  superkarma: 1 28.08.2009, 10:32:40
 8. avatar
  [23] Petrushe [*]

  OlgaMarie — #9 Promiň, ale v žádných příručkách VUMLu jsem si své názory nenašla, došla jsem k tomu sama. Evidentně, podle toho, že jsi se vdávala v kostele a syn také, tak jste věřící...takže chápu, že si to hájíš.

  To co jsem psala nejsou bláboly, to je můj názor. Je fakt, že jakmile má někdo na církve jiný názor, než jak je dáno a psáno ve svatých knihách, tak byl za to nesmyslně trestán, lidé byli ve jménu Boha vražděni...no, já mám představu Boha jako milujícího taťky nás všech, i s našimi chybami, který uznává nároky na jiný názor, na život v různých hodnotách, a baví se rozmanitostí nás všech...dnes už nemá církev takovou moc, lidé se pro své názory nevraždí a nenutí se násilně k víře, to je fakt. Ale stále platí to, že kdyby dnes měla moc jako před pár staletími, tak už mě táhnou na hranici, že jsem si dovolila říct, že církve vydělávají na víře lidí. Na víře je právě krásné to, že každý může věřit v něco jiného, představovat si Boha jinak a nemusí se za to zodpovídat komukoliv jinému, přebírat názory a učení jiných lidí...pokud člověk věří v Boha, tak by to nemělo být tak, že mu někdo řekl...hele, tohle si přečti a drž se toho, nauč se to na zpaměť...ale mělo by to jít od srdce a jakou cestou, to už záleží na fantazii každého. A rozhodně nemusím za svou víru někomu platit Sml30 

  Souhlasím se Sunny B., že církev je berlička pro ty, kdo si neumí udělat vlastní názor a potřebují být vedeni, protože nevěří sami sobě a nevěří svému srdci.

  A osobně mám moc ráda kostely a podobné památky, mám ráda jejich atmosféru, ale vůbec netuším, jak ty stavby souvisí s tím, že neuznávám církve. Větu "Nebo každý nevěřící, který chce zachovat histirické a umělecké poklady této země je parazitem na věřících?" jsem opravdu moc nepochopila a nikde jsem nepsala o tom, že nevěřící parazitují na věřících...

  Ale podívej na to asi tak, známá před pár lety začala patřit k jedné církvi, každý měsíc platí 'desátky'...musí si kupovat předražené knihy a cd, které jim doporučí na bohoslužbách. A vrchnost si pak koupí nové Volvo...A tak to vždycky bylo a bude. A proto si také vymysleli Boha krutého, před kterým musíš obhájit své chyby a pak ještě navrch peklo, aby to bylo působivější...Musíš se vykoupit, zaplatit za hříchy...Ale myslíš, že Bůh má něco z toho, že zaplatíš církvi peníze nebo spíš z toho, že se poučíš z chyby, upřímně budeš litovat?

  Nedávno jsem četla pěknou definici pekla a to tu, že pokud se člověk opravdu chová celý život špatně, tak nakonec zůstane jeho duše sama a bez špetky lásky...a protože láska je to nejdůležitější, protože Bůh je láska, tak je to pro tu duši 'peklem'. Ale zvolila si to sama, Bůh ji k tomu neodsoudil...

  Tohle je můj názor, nikomu ho nenutím, ale jen proto, že si někdo někde přečetl 'svou' pravdu, to není o nic horší názor, než ten jeho, natož pak blábol...

  1. na komentář reaguje Stes — #26
  superkarma: 2 28.08.2009, 08:53:57
 9. [22] libík [*]

  [color=#000000]OlgaMarie[/color] - taky jsem se vdávala za komunistů a měla svatbu na MNV a pak v kostele. A vrcholně směšné mi připadalo "školení" na faře. Jak mi může o manželském životě a plození a výchově dětí vykládat katolický kněz který nemá rodinu? Užitečnější mi přišla knížka pana Plzáka. A srovnávat podporu oprav staveb a víru je volovina. Kostely beru jako historické stavby a to jediné mě na nich zajímá. Víra, to je něco úplně jiného a jde to hodně mimo mě. Třeba téma antikoncepce - pokud mi církev nebude pomáhat rodinu živit, tak jim nic není do toho jestli beru prášky nebo mám gumu. A znám hodně katolíků od kterých bych si nevzala ani kůrku chleba a dost lidí kteří byli a jsou ve straně a kteří jsou slušní lidé. A představa že zůstávám s chlapem alkoholikem, nefachčenkem, rváčem, podvodníkem - jen proto že jsem si ho vzala kdysi v kostele. Hrůza a děs. Tohle je myslím oblast kam církev nemá zasahovat. Nebyla jsem ve straně, nechodila jsem do VUMLU, ale církev vnímám podobně jako Petrusche. Víra a církev jsou zcela odlišné záležitosti a pokud přemítnu dějiny - většina válek a krveprolití vznikala v podstatě kvůli církvím ( zneužití víry ). Takže já se řídím heslem "nedělej to, co nechceš aby jiní dělali tobě" a selským rozumem.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #27
  superkarma: 0 28.08.2009, 07:45:49
 10. avatar
  [21] OlgaMarie [*]

  Vážně si myslíte, že vstupovat do manželství s rozhodnutím, pokud to nebude klapat, tak se rozvedeme, je správné?Sml80Zdravě uvažující dospělý člověk do manželství nevstoupí, má-li předem pochybnosti. Samozřejmě nikdo z nás neví, jak se vztah v průběhu let vyvrbí, ale ...

  superkarma: 0 28.08.2009, 06:53:16
 11. avatar
  [20] navia [*]

  mysak — #19 nevyberu Sml16... každá církev to myslím posuzuje jinak... ten článek je o katolické... evangelíci a pravoslavní to mají jinak - třeba u pravoslavných je nevěra důvod..tj., když budeš ty ta opuštěná, tak se můžeš vdát znovu...u katolíků to neplatí...

  superkarma: 0 27.08.2009, 22:32:46
 12. avatar
  [19] mysak [*]

  navia — #17 taky mě to tam zarazilo. Nevěra tuším by musela být v době, kdy došlo k svatbě, čili jako paralelní vztah, o kterém ten druhý (samo sebou) nevěděl. Ale v Bibli je nevěra zase zmíněná jako snad jediná možnost pro rozvod a nový sňatek. Tak si vyber Sml80

  1. na komentář reaguje navia — #20
  superkarma: 0 27.08.2009, 21:39:40
 13. [18] spili [*]

  Církev jako instituce je zkostnatělá. To už není o víře, ale o moci nad "ovečkama". Uzavřít manželství na věky a po letech mě začne manžel mlátit a já zakleknu a budu se za něj modlit, ať ho Bůh vyléčí? Slib v dobrém i zlém se vztahuje i na násilí jednoho vůči druhému? To snad násilník hřeší proti "miluj bližního svého" né. A potom se 2 roky čeká jestli nás rozvedou? To už mě mohl třeba zabít a zřejmě to církev omluví, že to byl trest za nějaký dřívější hřích. Hrůza!!!!

  Jediný, kdo skutečně "jede" podle svých daných zákonů je příroda. To jen my lidé jsme do toho vnesli intriky, prospěchářství aj. nám se hodící věci. Souhlasím s Petrushe

  P.S. S tím VUMLem je to co? To jako, kdo má jinej názor než "pánbíčkáři" je komouš? Copak v tomhle státě žijí jen tihle lidé? Sml68Sml68

  1. na komentář reaguje Sunny.B — #25
  superkarma: 1 27.08.2009, 21:38:04
 14. avatar
  [17] navia [*]

  Tak jsem se na udávanou sránku koukla... a je to jak jsem myslela - nevěra není důvod pro anulaci manželství... V opačném případě by se asi anuloval každý druhý sňatek... A ten článek je z uvedené stánky prakticky opsaný...Sml15

  1. na komentář reaguje mysak — #19
  superkarma: 0 27.08.2009, 21:26:53
 15. avatar
  [16] OlgaMarie [*]

  littleturtle — #12 Můj syn uzavřel sňatek v evangelickém kostele a požehnání mu dával ženatý kněz, otec 4 dětí.

  superkarma: 0 27.08.2009, 20:19:56
 16. avatar
  [15] borovice [*]

  Nadpis je dramatický, leč nepravdivý - pokud církev neprohlásí manželství za neplatné ("nerozvede" jej), znamená to pro dotyčnou osobu, že je rozvedená civilně, může se znovu oženit/vdát, nikoliv ovšem v kostele. S tím jsou spojene i určitá omezení v dalším církevním životě. Pokud se jedná o silně věřícího člověka, bude mu to určitě vadit. Vlažným křesťanům nebo lidem, kteří se brali v kostele jen formálně, protože to je efektní, to bude vcelku jedno.Sml80 A také je třeba poznamenat, že za církevní rozvod se platí (víc než v případě civilního rozvodu, pokud se manželé dohodnou a rozvedou je napoprvé), přičemž výsledek je nejistý - církevní soud může dospěět k závěru, že manželství nerozloučí a je vymalováno...

  superkarma: 0 27.08.2009, 16:49:57
 17. avatar
  [14] Altamora [*]

  OlgaMarie — #11 Dnes už ale nemusíš mít civilní sňatek, stačí církevní. Takže to lidé chápou trochu jinak. Ale stejně se rozvádí spousta párů, které měli svatbu v kostele, protože to je jiná, lepší svatba, a pak na to jaksi zapomenou. Asi je to tím, že si pořád lidé pletou lásku a zamilovanost, co já vímSml80

  superkarma: 0 27.08.2009, 16:34:42
 18. avatar
  [13] Altamora [*]

  littleturtle — #12 Nemusíš všechno zažít na vlastní kůži, abys o tom něco věděla. Třeba gynekolog nikdy nebude těhotný, ale přesto ví, jak to v těle těhotné ženy funguje. Katoličtí kněží při zpovědích slyší věci, o kterých nemusejí vědět ani ti nejbližší. Pokud je kněz dobrý, je i dobrým psychologem. A lidi opravdu potřebují jednoduché pravdy. Třeba takovou, že máš každé sousto přežvýkat 28krát, aby tě nebolel žaludek. Někomu stačí říci, že nemá hltat, jiný potřebuje právě tu zjevenou pravdu s číslem 28. Sml16

  superkarma: 0 27.08.2009, 16:31:44
 19. avatar
  [12] littleturtle [*]

  Já zas nechápu, jak může o manželství poučovat někdo, kdo ženat nikdy nebyl a nebude. A o manželských právech a povinnostech, o nichž taky nic neví....

  1. na komentář reaguje Altamora — #13
  2. na komentář reaguje OlgaMarie — #16
  superkarma: 1 27.08.2009, 16:15:46
 20. avatar
  [11] OlgaMarie [*]

  Altamora — #10 Já se vdávala v kostele za komoušů. Tehdy bylo povinné uzavřít nejprve sňatek civilní na úřadě. Znám tedy rozdíl mezi přijetím svátosti manželské a uzavřením právně-sociální smlouvy (manželství) před úředníkem, zástupcem státu.

  1. na komentář reaguje Altamora — #14
  superkarma: 0 27.08.2009, 16:11:12
 21. avatar
  [10] Altamora [*]

  Jsem ateistka, možná spíš agnostik, ale přesto si myslím, že církve mají i v dnešní době svůj význam. Lidé jsou, až na výjimky, tvorové skupinoví, potřebují někam patřit. K církevním sňatkům jsem lhostejná. Pokud se lidé, kteří se brali v kostele, rozhodnou pro rozvod, tak jim v tom nic nebrání, jen se pak nesmí znovu oženit či vdát v kostele. Tak o co jde? A pokud chtějí setrvat v nefunkčním manželství, je to jejich rozhodnutí.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #11
  superkarma: 0 27.08.2009, 15:48:51
 22. avatar
  [9] OlgaMarie [*]

  Sunny.B — #7 Sunny.B — #6 Nic ve zlém, ale Petrushe si zalistovala v marxistické příručce z 50. let. Názor přijala za svůj, neberu ji ho, pouze bych namítla, že tato svá tvrzení by měla dokladovat konkrétními důkazy, a to ze současnosti. Osobně jsem přispěla na opravu jednoho kostela a byla to moje volba, abych si v něm vzala složenku a přispěla do veřejné sbírky schválené Ministerstvem financí. Že by MF nechutně parazitovalo na víře lidí?  Nebo každý nevěřící, který chce zachovat histirické a umělecké poklady této země je parazitem na věřících?

  1. na komentář reaguje Petrushe — #23
  2. na komentář reaguje Sunny.B — #24
  3. na komentář reaguje Stes — #26
  superkarma: -2 27.08.2009, 15:43:12
 23. avatar
  [8] paníliška [*]

  Petrushe — #1 V jádru souhlasím s gentianou, věřit nemusíš, k tomu Tě nikdo nenutí, svůj názor měj, ale  to, cos napsala, jsou opravdu bláboly. Sml33

  Přečti si, co píše OlgaMarie.

  superkarma: -2 27.08.2009, 15:42:31
 24. [7] Sunny.B [*]

  Petrushe má pravdu. církev je jen dobře fungující firma a berlička pro ty, co mají malé sebevědomí nebo si neumí poradit se životem. Sml22

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #9
  superkarma: 1 27.08.2009, 14:26:47
 25. [6] Sunny.B [*]

  gentiana — #3 taky nějak nechápu ten VUML.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #9
  superkarma: 0 27.08.2009, 14:26:16
 26. avatar
  [5] jedle [*]

  gentiana — #3 jsem nějak nepochopila??? v čem a proč VUML??

  superkarma: 0 27.08.2009, 14:02:30
 27. avatar
  [4] Petrushe [*]

  gentiana — #3 Díky za upozornění, drahá potrefená Sml79

  superkarma: 0 27.08.2009, 13:09:35
 28. [3] gentiana [*]

  Petrushe — #1 eh, učení VUMLu je již překonáno, doporučuju doplnit si vzdělání a než tak učiníte, zdržte se blábolů, drahá.

  1. na komentář reaguje Petrushe — #4
  2. na komentář reaguje jedle — #5
  3. na komentář reaguje Sunny.B — #6
  superkarma: -2 27.08.2009, 11:48:24
 29. avatar
  [2] OlgaMarie [*]

  Církevní sňatky jsou uzavírány coby svátost manželská. Partneři by tedy svazek měli opečovávat jako svátost. Před sňatkem jsou poučeni z katechismu o manželství, což úřad nedělá. Také by bylo směšné, aby poučoval o manželství někdo, kdo je po x-té ženatý nebo má obecně známou muchlenku apod. 

  superkarma: 0 27.08.2009, 08:12:51
 30. avatar
  [1] Petrushe [*]

  Nemám nic proti víře, ať už je jakákoliv, v cokoliv nebo v kohokoliv.

  Ale církve jsou instituce, které vydělávají nechutným způsobem na víře lidí...zastrašují peklem a nepřipouští jinou pravdu, než je ta jejich...s Bohem nemají nic společného, je to jen dílo lidí Sml3

  Takže na všechny jejich zastaralé postupy mám svůj názor a není moc moc pěkný Sml58

  1. na komentář reaguje gentiana — #3
  2. na komentář reaguje paníliška — #8
  superkarma: 2 27.08.2009, 08:03:03

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Výzkum žena-in.cz – téma bolest, horečka a nachlazení
Trápí vás exém? Zapojte se do testování RadioXar

Náš tip

Doporučujeme