Na atopický ekzém sice ještě nikdo neumřel, ale život vám toto onemocnění může velice znepříjemnit, jak dokládají i průzkumy zabývající se atopickou dermatitidou (AD) a následně kvalitou života nemocných, které provedla nezávislá organizace pacientů ve Velké Británii (NES, National Eczema Society). Další studie však prokázaly, že správně volenou léčbou lze potíže spojené s touto nemocí výrazně ovlivnit, téměř až na úroveň populace bez kožního onemocnění. Příčinami a léčbou atopického exému jsme se na Ženě-in zabývali v následujícím článku http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?idc=23444&id=3.

 

A co je na atopické dermatitidě tak nepříjemného?

O tom by vám mohl vyprávět např. zástup maminek, které mají miminka s touto nemocí. Kvůli ekzému řada dětí velmi špatně spí, pokožka totiž silně svědí, na kůži se objevují zánětlivá ložiska. Nejedna matka silného atopika si často připadá jako naprostý blázen. V létě, kdy mnoho dětiček „drandí“ ve svých kočárcích jen v tričku a plínce, malí pacienti AD jsou velmi často nabalení do bavlněného trička a punčocháčů. Proč? Vysvlečený atopický kojenec se začne ihned instinktivně drbat. Zkuste si představit, co dokáže se suchou podrážděnou pokožkou taková aktivita během několika minut udělat!

 

Ale aby nedošlo k omylu, onemocnění není jen záležitostí dětského věku! Dospělí nemocní uvádějí, že ekzém výrazně ovlivnil volbu jejich zaměstnání. Pacientům se nedoporučuje pracovat v horkém a prašném prostředí, dále nejsou vhodné práce s chemikáliemi, někteří jedinci nemohou používat latexové ochranné pomůcky (např. rukavice v zdravotnických profesích).
Jako problematická se jeví povolání, kde hrozí zvýšené riziko infekce. Z uvedeného vyplývá, že k nevhodným profesím patří například kadeřnice, zdravotní sestra, kuchař, veterinář, automechanik, zedník, instalatér, chirurg apod. Existuje skupina osob, kteří se dokonce obávají ztráty zaměstnání v důsledku AD.

Podle evropského průzkumu NES - pacientské organizace z Velké Británie, zasahuje toto poškození funkce pokožky do všech oblastí lidského života. Znesnadňuje domácí práce, ale i zábavu a cestování (viz tabulky 1 až 3). Zhruba 22 % dotázaných pacientů udává, že jim AD komplikuje navazování vztahů a 29 % působí problémy v sexuálním životě. Dopad nemoci na každodenní život je srovnatelný s lupénkou.

 

Tab. 1: Vliv AD na běžný život - celkem dotázaných pacientů  1569, z toho 439 mužů a 1128 žen.

 

Počet nemocných

 s obtížemi

 

  %

 

Muži

% z celkového počtu mužů

 

Ženy

% z celkového počtu žen

Mytí

1032

66

209

48

822

73

Úklid

981

63

160

36

820

73

Praní

898

57

152

35

745

66

Zahrádkaření

734

47

190

43

544

48

Vaření

535

34

66

15

469

42

 

Tab. 2: Vliv AD na společenský život – celkem dotázaných pacientů 1269

 

Počet nemocných

 s obtížemi

 

%

Sportovní aktivity

688

54

Letní oblečení

668

53

Výběr vhodného oblečení

622

49

Způsob trávení dovolené

491

39

Vývoj osobních vztahů

273

22

Sexuální život

373

29

 

Tab. 3: Aktivity dětí ovlivněné AD – celkem dotázaných pacientů 1944

 

Počet nemocných

 s obtížemi

 

%

Spánek

1176

60

Sport

530

27

Prázdninový pobyt

495

25

Školní docházka

295

27*

Hry a kontakt s jinými dětmi

267

14

*Procento z dětí ve školním věku, i.e. >4 roky (n=1066)

 

Odhaduje se, že v ČR žije 0,8 milionu lidí s AD. Jaké jsou její formy?

K o j e n e c k á   f o r m a  -  ekzém začíná obvykle mezi 2. a 4. měsícem silně svědícími výsevy skupin pupínků i puchýřků na tvářích nebo ve vlasech. Ty se mohou rozšířit na celou hlavu, trup i končetiny. Často dochází ke vzniku mokvajících ložisek, které se pokrývají strupy.

 

D ě t s k á   f o r m a  - postihuje batolata a děti předškolního věku. Změny jsou nejčastěji lokalizovány v loketních a podkolenních jamkách, dále na šíji, krku, kolem kotníků, nártů a zápěstí. Často bývají postiženy ruce a obličej, především víčka a okolí úst. K mokvání nedochází často, jde spíše o „suché“ chronické projevy – zdrsnění (lichenifikace) a vysušení kůže s občasnými akutními fázemi (zčervenání a svědění).

 

F o r m a    v y s k y t u j í c í    s e    u    d o s p í v a j í c í ch    a    d o s p ě l ý ch  -  zůstává lokalizována v ohybových partiích končetin, postižena je i horní část hrudníku, dále ramena, krk, obličej někdy i ruce. Hlavním příznakem všech klasických forem bývá svědění, které přichází v záchvatech.

 

L o k a l i z o v a n é   f o r m y  - mohou působit diagnostické rozpaky, protože projevy jsou ohraničené jen na určitou část těla, vyskytují se spíše u starších dětí a v dospělosti. Jde zejména o postižení v oblastech - oční víčka, okolí uší a nosu, bříška palců nohou a později i dalších prstů a chodidel (zarudnutí, tvorba šupin, olupování, prasklinky), oblast rtů (olupující se suché rty s trhlinkami, zhoršují se v zimě), prsní bradavky (začíná u dívek v pubertě), zevní genitál (silné svědění, bývá u dívek i chlapců).

 

Všem atopikům a rodičům nemocných dětí vřele doporučuji knihu MUDr. Čapkové „Atopický ekzém", tato publikace je dle mého názoru výborná. Další užitečné informace naleznete v již zmíněném článku  a na www.atopickyekzem.cz. Velmi praktické informace se dočtete také na www.rodina.cz v několika článcích nazvaných Deníček atopického dítěte aneb máme doma atopika 1, 2, 3, 4.

 

Zdroje: Tiskové setkání „Atopický ekzém a kvalita života nemocných“  s prof. MUDr. Janou Hercogovou, CSc.,  přednostkou Dermatovenerolog. kliniky 2. LF UK    

 

horor
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama