Každoročně chřipka postihne deset procent světové populace. Přenáší se z osoby na osobu zejména kapénkovou nákazou kašlem nebo kýcháním. Na rozdíl od běžných virových infekcí projevujících se jako rýma či kašel je chřipka závažné onemocnění, každý rok jí podlehnou tisíce lidí na celém světě. V rozporu s touto skutečností je stále považována za banální onemocnění.

 

 

Specifickou ochranu před chřipkou představují protichřipkové vakcíny, které se aplikují před vypuknutím epidemie/pandemie. Terapie chřipky spočívá v (kromě mírnění příznaků) v podávání antivirotik I. generace (amantadin, rimantadin u chřipky A), nebo 2. generace (oseltamivir, zanamivir u chřipky A i B). Všechny velké pandemie byly vyvolány chřipkou A.

Tato specifická protichřipková antivirotika mohou být použita k léčbě, profylaxi i prevenci sezónní chřipky, avšak tento typ léčby není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Není-li možno očkovat (například není možné očkovat osoby s některými poruchami imunitního systému, neočkuje se již v průběhu epidemie), nebo předpokládá-li se, že vakcinace by nemusela být dostatečně účinná (organismus po očkování nemusí vytvořit dostatečné množství protilátek), měla by být podána skupinám rizikových osob (chronicky nemocní a oslabení lidé, senioři, děti) specifická protichřipková antivirotika.

Chřipka známá i neznámá

Chřipka (influenza) je infekční onemocnění způsobené RNA virem (Orthomyxoviridae). Rychle se šíří v sezonních epidemiích. Přenáší se kapénkovou infekcí. Název influenza pochází údajně ze staré lékařské víry v nepříznivé astrologické vlivy - influences jako příčiny nemoci.

 

Existují tři základní typy chřipkových virů:

Chřipkové viry A infikují lidi, savce a ptáky

Chřipkové viry B infikují jen lidi

Chřipkové viry C infikují lidi a prasata

 

Chřipkové viry typu A

Mohou být dál klasifikovány podle virových kapsidových proteinů (antigenů) - hemaglutinin  (H1 až H 16) a neuraminidáza  (N1 až N 9).

Virus chřipky A byl původcem všech dosavadních pandemií. Nebezpečí tohoto viru spočívá v tom, že je „schopen“ antigenní proměny. Proti viru s novou antigenní výbavou nemá většina populace protilátky, a proto se snadněji šíří a způsobuje vážnější onemocnění. V současnosti jsou nejrozšířenější antigenní varianty chřipkového viru typu A H1N1 a H3N2.

Chřipkové viry typu B a C se výrazněji nemění a zpravidla vyvolávají menší epidemie s mírnějším průběhem onemocnění.

 

Příznaky chřipky

          Horečka

          Suchý dráždivý kašel

          Bolesti hlavy (za očima)

          Bolesti svalů a kloubů

          Nechutenství, zvracení

          Vyčerpanost

          Celková únava, přetrvává v rekonvalescenci

          Komplikace – zápal plic, zánět srdečního svalu, neurologické komplikace, zhoršení základního onemocnění u chronicky nemocných

 

Chřipka je smrtelné onemocnění

Dva ze 100 000 zdravých jedinců během epidemie umírájí na komplikace chřipky (např. zápal plic). Pravděpodobnost úmrtí se však zvyšuje u pacientů s kardiovaskulárními chorobami (104 z 100 000), plicním onemocněním (240 z 100 000). Při velmi časté kombinaci diabetu a kardiovaskulárních chorob toto riziko stoupá na 480 ze 100 000, a trpí-li postižený chřipkou plicní chorobou a kardiovaskulárním onemocněním, pak je riziko ještě vyšší (umírá 870 nemocných ze 100 000).

 

Každá rýma a kašel nejsou chřipkou

V chladných měsících roku jde často o akutní postižení tkání respiračního traktu (horní i dolní cesty dýchací), způsobené jakýmkoliv mikrobiálním původcem (bakterie, virus) s typickými symptomy a/nebo laboratorními nálezy. Původci jsou nejčastěji ze skupiny rhinovirů, koronavirů a RS virů.

Aby se odlišily nemoci „z nachlazení neboli ARI“ od chřipky bez drahé laboratorní diagnostiky, ale pouze na základě jasných klinických příznaků, byl zaveden termín ILI (Influenza Like Illness) pro tzv. chřipce podobné onemocnění.

Charakteristické pro ILI je horečka vyšší jak 38 °C, kašel, bolest svalů a/nebo bolest hlavy.

O chřipkové epidemii hovoříme, pokud je ARI nad 2000/100 000 obyvatel.

 

Tři varianty řešení

1. Protichřipkové vakcíny: u chřipky A H3N1, H2N1, H5N1 a u chřipky B

2. I. Generace antivirotik: amantadin, rimantadin u chřipky A

3. II. Generace antivirotik: oseltamivir, zanamivir u chřipky A i B

Antivirotika lze podávat i v profylaxi (u oslabených a ohrožených jedinců).

 

Léčba chřipky

          U většiny nemocných mírníme příznaky léky proti horečce, bolesti, dráždivému kašli, dodáváme dostatek tekutin a stravu bohatou na vitaminy. Jde o zmírnění příznaků chřipky, nikoli kauzální léčbu.

          Nezbytný pobyt nemocného v klidu na lůžku nejméně po dobu horeček a omezení fyzické námahy dalších 24–48 hodin po normalizaci teploty.

          Specifická terapie sezonní chřipky antivirotiky I. nebo II. generace.

          První generace inhibice funkce proteinového kanálu M2 chřipkových virů A.

          Inhibitory chřipkové neuraminidázy blokují opuštění nových virů chřipky A i B z postižené hostitelské buňky.

          Léčba má být zahájena nejpozději do 48 hodin po prvních příznacích.


PANDEMICKÁ CHŘIPKA

          Pandemie 1918-19 – „Pramatka pandemií“ H1N1 „Španělská chřipka“; více než 40 milionů úmrtí

          Pandemie 1957 – H2N2 „Asijská chřipka“; více než 2 miliony úmrtí

          Pandemie 1968 – H3N2 „Hongkongská chřipka“ okolo 1 milionu úmrtí

          Budoucí pandemie – Odhad pro USA 89 – 270 000 úmrtí;
314 – 734 000 hospitalizací; milióny ambulantních vyšetření

 

PSEUDOPANDEMIE

          1947 – vysoká nemocnost, malá úmrtnost

          1977 – splňuje kritéria pandemie u dětí

 

 

 

PŘÍMÝ PŘENOS PTAČÍHO CHŘIPKOVÉHO VIRU DO HUMÁNNÍ POPULACE

 

Virus

Rok

Nem/Úmrtí

Země

Klinický obraz

H5N1

1997

18/6

Hong Kong

Od mírných až po smrtelné formy

H9N2

1999

2/0

Hong Kong

Mírná ILI

H9N2

1999

5/0

Čína

Mírná ILI

H9N2

2003

1/0

Hong Kong

Mírná ILI

H5N1

2003

2/1

Hong Kong

Primární pneumonie

H7N7

2003

89/1

Nizozemí

Konjuktivitida

H10N7

2004

2/0

Egypt

Horečka a kašel

H5N1

2003-2007

335/206

Vietnam, Thajsko, Indonézie EU/AS/AF

Od mírných až po smrtelné formy


ZÁVĚR

          Ačkoliv je chřipka závažným zdravotnickým a sociálním problémem, je neustále podceňovaná, zvláště v ČR.

          Očkování proti chřipce představuje v současnosti velice účinnou prevenci.

          Vakcinace u mladých osob zabrání onemocnění, u osob starých onemocnění nezabrání, omezí však závažnost onemocnění, sníží počet hospitalizací a úmrtnost. 

          Specifická protichřipková antivirotika mohou být použita k léčbě, profylaxi i prevenci sezónní chřipky, avšak tento typ léčby není hrazen zdravotními pojišťovnami.

          Není-li možno očkovat, nebo se předpokládá, že vakcinace by nemusela být dostatečně účinná, měla by být podána ve skupině rizikových osob protichřipková antivirotika.

 

 

 

Tiskové materiály zpracovala MUDr. M. Šimůnková

 

 

Reklama