Na celém světě ročně onemocní chřipkou přibližně 10 – 15 % populace. V době pandemie to může být dokonce 40 – 50 %. Na její následky pak každý rok zemře až 500 000 lidí. V České republice v důsledku chřipky zemře 1 500 – 2 000 osob ročně, což je 2-3x více, než jich zemře při dopravních nehodách.

Mezi nejohroženější patří osoby z tzv. rizikových skupin – chronicky nemocní a senioři starší 65 let. Právě u nich hrozí závažný průběh onemocnění a vážné komplikace. Z toho důvodu je jim také doporučováno očkování, které riziko nákazou chřipky významně snižuje. Bohužel proočkovanost je v ČR mnohem nižší než určují cíle Světové zdravotnické organizace (WHO). U osob ohrožených rizikovými faktory je to pouhých 25 %.

chřipka

Rizikovou skupinu tvoří v České republice kolem 2,5 milionů lidí. Řadí se do ní občané nad 65 let a všichni lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, jater nebo diabetici. Dále sem řadíme pacienty po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk a rovněž osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému, s cystickou fibrózou nebo chronickou anemií. Právě pro tyto osoby je chřipka a její následky největší hrozbou, a proto u nich prevence hraje důležitou roli. Ačkoliv všichni takto ohrožení lidé mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pokud jsou farmakologicky léčeni), pro ně tedy zdarma, proočkovanost je u nás ve srovnání s vyspělými zeměmi stále velmi nízká a onemocnění je podceňováno.

Astmatici

Podle statistik žije v České republice přes 500 000 astmatiků, což astma řadí mezi nejčastější chronická onemocnění. V případě onemocnění chřipkou se u nich mohou projevit záněty horních cest dýchacích, které často vyvolávají exacerbace (znovuvzplanutí) astmatu.  Astmatici mají oproti běžné populaci až 120x větší riziko úmrtí na chřipku a provází-li astma ještě kardiovaskulární onemocnění, je toto riziko vyšší dokonce až 435x. Obecně je u astmatiků s chřipkou pozorován vzestup hospitalizací, preskripce léků a počet návštěv u lékaře. Jako nejčastější komplikace jsou uváděny záněty středouší u dětí, pneumonie (zánět plic) a zmíněné exacerbace astmatu. Riziko komplikací je vyšší u dětí s astmatem než u dospělých astmatiků. Účinnou prevencí se tak stává očkování proti chřipce, například u astmatických dětí snižuje výskyt akutních exacerbací až o 41 %.

Diabetici

Počet diabetiků v České republice se za posledních třicet let ztrojnásobil. V roce 2013 se s cukrovkou léčilo téměř 862 tisíc pacientů a každoročně jich na 20 tisíc nových přibývá. Lidé s diabetem jsou daleko náchylnější k chřipkové nákaze. Během chřipkové sezóny mají až 6x vyšší pravděpodobnost, že onemocní. Pro jejich organismus je jednak obtížnější se s infekcí vypořádat, a zároveň hrozí zhoršení jejich diabetu. Jsou častěji hospitalizováni, hrozí u nich přidružený zápal plic a s až 3x vyšší pravděpodobností než zdravé osoby mohou na následky chřipky a jejích komplikací zemřít. Preventivní očkování dokáže výrazně snížit výskyt chřipkového onemocnění a až ze 70 % zabránit případné hospitalizaci. I přesto je očkována pouze necelá polovina diabetiků.

Kardiaci

Kardiovaskulární onemocnění patří v České republice i ostatních ekonomicky vyspělých zemích k nejčastějším příčinám úmrtí. Každý rok u nás zemře přibližně 60 000 osob trpících nemocemi srdce a cév. Tito pacienti se také řadí mezi rizikové skupiny onemocnění chřipky. Léčba je u nich totiž daleko obtížnější, protože více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování chřipkového viru. Ve srovnání se zdravým člověkem je kardiak chřipkou ohrožen na životě více než 52x. Kardiakovi navíc hrozí dvojnásobně větší riziko infarktu ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní. Lidé s kardiovaskulárními chorobami mají nárok na očkování proti chřipce zdarma. Je prokázáno, že díky této prevenci se může výskyt mozkových příhod snížit o 55 % a infarktů myokardu až o 67 %.

chřipka

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN - onemocnění charakterizované ztížením průchodnosti dýchacích cest) v České republice trpí až 800 000 osob. Je příčinou vysoké nemocnosti a ve statistikách úmrtnosti se objevuje na 6. místě. Každý rok jejím následkem zemře 2 500 lidí. Mezi velká rizika spojená s tímto onemocněním patří infekce, které jsou častou příčinou exacerbací CHOPN. Pacientům se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které působí jako prevence onemocnění chřipky. Je prokázáno, že účinnost vakcinace u těžké formy CHOPN byla až 75 %.

Pacienti s poruchami ledvin

Onemocněním ledvin trpí podle studií i více než 10 % populace, což v České republice představuje 1 milión lidí. Téměř polovina z nich má ledvinnou funkci závažně sníženou. Mnozí lidé ani nevědí, že se u nich zákeřná choroba právě rozvíjí. Zhruba u devíti tisíc pacientů pak ledviny úplně selhávají. Pacienti s poruchami ledvin jsou tak zejména z důvodu imunitní dysfunkce považováni za rizikovou populaci. Proto se jim doporučuje pravidelná vakcinace proti chřipce, jež u nich snižuje výskyt hospitalizací a mortalitu. Ve srovnání s neočkovanými se u očkovaných dialyzovaných osob v menší míře objevuje onemocnění chřipkou (o 13 %), méně se potýkají s pneumonií  a  hospitalizací (o  16  %)  a rovněž se u nich snižuje míra úmrtnosti  (o 30 %).

Senioři starší 65 let

Do rizikové skupiny se kromě pacientů s rizikovými faktory řadí obecně i lidé starší 65 let. U nich je také zaznamenáno maximum počtu úmrtí v důsledku chřipky. Onemocnění chřipkou však podceňují. Proočkovanost seniorské populace v ČR se odhaduje mezi 20 – 30 %, přičemž podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by měla být minimálně 75%. Očkování proti chřipce u seniorů zmírňuje její průběh. Snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku až o 30 až 70 % a riziko úmrtí až o 80 %. V domovech důchodců je pak očkování u seniorů efektivní  v  prevenci  chřipkové  infekce  v  41,9  %,  v  prevenci  hospitalizací  v 74,8  %  a  v  prevenci  úmrtí v 87,7 %.

Reklama