V souvislosti se Světovým dnem srdce se ve více než sto zemích organizují akce pro veřejnost s cílem upozornit na závažnost problému a důležitost prevence srdečně cévních onemocnění. Mezi tyto akce letos patří i bezplatné měření cholesterolu v krvi a poradenství zdravého životního stylu v rámci akce »Chraňte své srdce, značka Flora a lékárny Valunio vám pomohou!«, která bude probíhat v lékárnách Valunio.

srdce

»Chraňte své srdce, značka Flora a lékárny Valunio vám pomohou!«

floraOsvětová a edukační akce „Chraňte své srdce, značka Flora a lékárny Valunio vám pomohou!“ bude probíhat od 29. září (Světový den srdce) do 14. října 2011, vždy mezi 11. a 17. hodinou, ve vybraných lékárnách Valunio po celé České republice (přesná místa a časový harmonogram najdete od 24. září na www.flora.cz).

V rámci této akce bude odborný personál všem zájemcům bezplatně měřit hladinu cholesterolu v krvi a krevní tlak, vysvětlovat, co naměřené hodnoty znamenají, a radit, jak úpravou jídelníčku a změnou životního stylu snížit rizika srdečně cévních onemocnění. K hlavním rizikům patří právě zvýšený cholesterol, jehož největší záludnost spočívá v tom, že nebolí a není vidět. Většina pacientů si uvědomí nebezpečí plynoucí z vysoké hladiny cholesterolu až ve chvíli,
kdy prodělá svůj první infarkt nebo mozkovou mrtvici. Odhaduje se, že zvýšený cholesterol má téměř 70 % dospělé české populace, zarážejícím faktem pak je, že téměř tři čtvrtiny Čechů hladinu svého cholesterolu vůbec neznají! Nyní ji každý snadno zjistí v lékárnách Valunio - aniž by musel navštívit lékaře nebo si kupovat měřicí přístroj za několik tisíc.

Lékárny Valunio

Do nového sdružení lékáren Valunio vstoupilo k 1. září 2011 120 lékáren v celé České republice. Tyto lékárny spojuje nový koncept, zaměřený na zákazníky a vycházející
z francouzského konceptu Pharmactiv, který funguje přes 20 let a který sdružuje 1300 nezávislých lékáren. Cílem sdružení lékáren Valunio je nabídnout zákazníkům vysokou kvalitu práce lékárníků jako zdravotnických profesionálů, garantovat srovnatelné ceny s konkurencí a přinést nadstandardní služby v oblasti prevence. První z těchto služeb, které nabídnou lékárny Valunio svým zákazníkům, jsou zaměřeny na prevenci srdečně cévních onemocnění. V příštím roce pak budou pokračovat další akce zaměřené na omezování kouření a boj s nadváhou.

Proč právě srdečně cévní onemocnění?

Srdečně cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí na světě, přitom zdraví srdce
a cév mají všichni ve značné míře ve svých rukách! Srdečně cévní onemocnění si každý rok připíšou na svůj účet 17,1 miliónu životů, tedy stejně jako HIV/AIDS, tuberkulóza, malárie, diabetes, rakovina a chronické dýchací potíže dohromady. V České republice loni zemřelo z celkově 106 752 zesnulých na onemocnění srdce a cév 53 590 osob, což představuje 50,2 % všech úmrtí (ČSU 2010). Ani v celé Evropě není situace lepší - statistiky zaznamenávají jedno úmrtí na infarkt myokardu za minutu a jednu koronární příhodu každých 26 sekund! Odborníci se přitom shodují na tom, že až 80 % předčasných úmrtí je možné předejít pouhou změnou životního stylu, vedoucí ke snížení hlavních rizik srdečně cévních onemocnění.

Reklama