Muž je nepovedená variace na ženu. Zatímco chromozomální struktura XX je lidskou normou, XY je nedodělek – mutace. Lidský plod se nejprve vyvíjí jako žena a teprve později se vlivem testosteronu stává mužem. Zkrátka žena je dokonalejší, odolnější a schopnější přežít než muž! Alespoň podle tvrzení feministek.

Feministky mají pravdu!
Nedávné výzkumy odborníků však daly feministkám svým způsobem zapravdu! Zatímco pro ženy ve středním věku představuje největší riziko rakovina, muži se zabíjejí sami. Nejčastější příčinou úmrtí mužů mezi 30 a 50 rokem je sebevražda. Na druhém místě stojí úmrtí zaviněná nadměrnou konzumací alkoholu a na třetím dopravní nehody.

Nepřímá sebevražda
Ne nadarmo psal T. G. Masaryk ve své studii o sebevraždách o takzvané sebevraždě nepřímé – tedy o takovém chování, které v konečném důsledku vede k předčasné smrti. Mezi nepřímé sebevraždy řadíme neopatrné chování za volantem, nadměrnou konzumaci alkoholu a cigaret či jiných drog, rizikový sex a mnohé další aktivity, ve kterých muži nepochybně vedou.

Muži vysedávají v hospodách
Zatímco ženy podle výzkumů dbají o své zdraví po celý život, muže středního věku potkáme ve fitness centrech výjimečně. O to více jich vysedává v hospodách. Ženy jsou ochotnější měnit svůj životní styl, méně zanedbávají preventivní prohlídky a více dbají o své zdraví.

Daň za reprodukci
Rakovina děložního hrdla, vaječníku či prsu je daní, kterou platí ženy za reprodukční schopnosti. Tyto vysoce aktivní orgány jsou velmi náchylné ke zhoubnému bujení. Hormony však ženu i chrání – až do menopauzy jsou ženy mnohem méně postihovány chorobami srdce a oběhového systému.

Děti? Obézní!
Alarmující jsou také výsledky studie týkající se onemocnění dětí – největším rizikem je pro ně obezita a na druhém místě stojí alergie. Počet obézních a alergických dětí přitom rok od roku stoupá a nemalý podíl na tomto problému má životní styl rodičů.

Jsou podle Vás ženy odolnější než muži? Víte, jak se stravuje váš partner? A vaše dítě? Co si myslíte o automatech na colu a bagety ve školách? Víte, kolik cukru obsahují některé nápoje pro děti?

Reklama