První dochovaná zmínka o městě pochází z roku 1061. Leží na řece Ohři. Z Karlových Varů je vzdáleno 44 km a má 33 tisíc obyvatel. Střídavě patřilo k Německu a Čechám. Od roku 1322 je součástí českého státu. Říkají, že Cheb má německou tvář a české srdce.

Romantické město na západě Čech je vstupní branou do lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně. Je turisticky přitažlivým místem s řadou obdivuhodných, historických památek.

kdkddddd

Asi nejznámější historickou památkou v Chebu je Špalíček, malebná skupina jedenácti středověkých kupeckých domů na náměstí rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských budov a masných krámů.

spalicek

Původ Špalíčku se dá vysvětlit takto: na nejširším místě náměstí byly krátce po založení nového města, tedy ještě ve 13. století, postaveny prodejní stánky. Na nich bylo nabízeno zboží. Je bezesporu jasné, že brzy se krámky staly trvalým zařízením, neboť dosahovaným ziskem představovaly trvalou hodnotu.  Vytvořily se tu patrně brzy i majetkové vztahy tím způsobem, že prodejní stánky přecházely z otce na syna. Když v jedné listině z 9. srpna 1287 chebský občan Heinrich Spervogel obnovil nadaci věčného světla ve Waldsassenu, kterou zřídili jeho předkové, tím, že jí daroval masnou lavici s právem prodeje, která měla ročně odvádět dva centy loje (“ad hoc macellum cum instita, duos centenarios sevi annis singulis persolventia“). Z této listiny se dá uzavřít, že už tenkrát byly obvyklé pevné majetkové vztahy u prodejních stánků.

Nejdříve asi byly prodejní stánky jednoduché dřevěné boudy, které dostaly brzy podobu pevných staveb ze dřeva, později hrázděnou konstrukci a konečně částečné kamenné zdivo. Vývoj Špalíčku byl proto podporován, neboť ještě k polovině 14. století na základě výnosu v městské daňové knize „z krámů“, tedy ze Špalíčku, byl příjem dvě libry poplatků a dávek, zrovna takový, jako z ostatních stánků pekařů, řezníků a zlatníků náměstí. Pozdějšími přestavbami a přístavbami dostal Špalíček během doby onu podobu, kterou dnes známe.“

Albrechta z Valdštejna zabila partyzána

dkdkdddDne 25. února 1634 byl v Chebu, v domě na náměstí (za Špalíčkem, dnes Městské muzeum) zavražděn Albrecht zValdštejna a na hradě jeho důstojníci.

Český vojevůdce, politik a nejvyšší velitel císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války přijel do Chebu 24. února 1634. Plukovník Walter Butler spolu s Walterem Lesliem a Johnem Gordonem uspořádal pro něj a jeho přátele hostinu. Ta byla záminkou k likvidaci Valdštejna a jeho přívrženců. Valdštejn se však na tuto hostinu nedostavil, zůstal v domě, kde byl ubytován (Pachelbelovský dům). Vrazi se tedy vydali do Albrechtova domu, kde setník Walter Everoux zavraždil vévodu partyzánou (tyčová zbraň, cca 180 cm).

Mezi významné památky se řadí Chebský hrad, vystavěný v románském slohu císařem Friedrichem Barbarossou kolem roku 1180.

hradddddd

Historie chebského hradu se začala psát již na počátku 12. století. Jeho dějiny jsou spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Byl to právě jeden z nich, slavný Friedrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, jediného reprezentanta tohoto typu hradní architektury na našem území!

kdkddd

Do dnešních dnů se dochovalo torzo kdysi honosného paláce, mocná obranná Černá věž a především unikátní dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly.

hraddd

Návštěvníci Chebu by si zcela určitě neměli nechat ujít Gotický kostel sv. Mikuláše a Alžběty, z původní románské stavby kolem 1220 jsou zachovány obě věže. Kostel byl goticky přestavěn v letech 1456 - 1476 na trojlodní halu, poškozené vrcholky věží byly barokně přestavěny roku 1746. Nástěnné malby od mistra Lucase z Norimberku jsou z roku 1476.

kosteee

Další cennou chebskou památkou je místní divadlo.

Valdštejnova smrt na divadelních prknech

„Na Chebsku se hrálo divadlo v němčině už v patnáctém století. Podle záznamů v místním archivu se zde od roku 1442 uváděla Hra chebská. Zachovalo se z ní 8312 veršů a patří ke světovým unikátům. Její provedení trvalo tři dny. V roce 1775 se v Chebu poprvé objevila skupina profesionálních herců, která vystoupila v radničním sále. Od té doby se uvažovalo o zřízení stálého divadelního sálu. V letech 1787-1850 se v Chebu hrálo většinou v redutním a berním sále staré radnice. První dochovaný chebský divadelní plakát pochází z 30. prosince 1787 a zve na představení hry Albrecht vévoda frýdlantský.

divadlodd

Budova městského divadla v Chebu byla slavnostně otevřena 3. října 1874. Navrhl ji architekt V. Pröckel a postavil stavitel K. Haberzettel. Jako zahajovací představení byly uvedeny dvě části Schillerovy valdštejnské trilogie Valdštejnův tábor a Valdštejnova smrt. České divadlo hrál v Chebu první český spolek Česká beseda (1881-1897), jehož cílem bylo „povznést obecné vzdělání a společenský život“. Po vzniku ČSR počet českého obyvatelstva v Chebu podstatně vzrostl a v roce 1926 zde byl založen ochotnický spolek Budil. K tomuto spolku patřil i pěvecký sbor Hraničář, jehož členové byli většinou vojáci 5. pěšího pluku Doss' Alto. Sbor v roce 1933 spolu s orchestrem Jindřicha Pravečka provedl Smetanovu Českou píseň.“

Cheb je nejen městem s bohatou historií, ale i jeho současná, moderní tvář si zaslouží pozornost.

Město Cheb se může pochlubit bohatou sportovní tradicí. Do roku 1995 hrál dokonce místní klub Union Cheb (dříve Rudá hvězda Cheb) nejvyšší fotbalovou ligu. Každoročně se v místní sportovní hale pořádá mezinárodní házenkářský turnaj ženských reprezentací „O štít města Chebu“. V posledním desetiletí se postavila nová hokejová a tenisová hala.

Značené turistické trasy, značené cyklotrasy, sportovní krytá hala, koupaliště, podmínky pro rybolov, podmínky pro vodní sporty, tenisové kurty, squash, jízda na koni a jiné, činí Chebsko oblíbenou destinací turistů v průběhu téměř celého roku.

Mezi nejvýznamnějšími tradičními kulturními událostmi města, které se zde konají, patří koncem srpna pořádané Valdštejnské slavnosti - kdy je zde průvod Albrechta z Valdštejna a jeho armády.

adkdkdd

Foto zdroj: Facebook, Wikipedie, Město Cheb

Reklama