Chceme vás seznámit se zajímavým projektem. Výzva padesáti českých osobností za změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny na většinový se již v prvních hodinách po zveřejnění setkala s pozitivními reakcemi. Více na http://www.primavolbaposlancu.cz/

Za většinový volební systém se staví další osobnosti: herci Vilhelmová a Dyk, rektor Vondrák, ale i někteří zákonodárci

„Se změnou nemám osobně problém, bude to ovšem dost složitá diskuse,“ napsal například poslanec Rudolf Chlad (TOP09 a Starostové). Také poslankyně Lenka Andrýsová (Lidem) podporuje více většinových prvků při volbách do Poslanecké sněmovny, ale upozorňuje, že „je otázkou, jakou roli a jaký volební systém bychom volili pro Senát a co by toto opatření znamenalo pro menší politické strany.“

S výzvou naprosto souhlasím, říká senátorka Eva Richtrová (ČSSD), „a souhlasím i s tím, že současný stav je neúnosný. Vždy jsem preferovala menší volební obvody i na komunální úrovni.“

„Situace v ČR“ trápí i senátorku Soňu Paukertovou (TOP 09, Starostové): „Neúcta k voleným představitelům zákonodárných sborů může vést k ohrožení demokracie v naší zemi. Možná nevidím nápravu současného stavu ve změně volebního systému, nicméně budu tuto iniciativu a její návrhy podporovat.“ Senátor Mirek Krejča (ČSSD) rovněž iniciativu podpořil, ale upozorňuje, že „je nutné počítat s tím, že si politické strany nenechají vzít svůj vliv na složení zastupitelských orgánů.“

Výzvu Přímá volba poslanců 2014, k níž se od jejího vyhlášení připojují další osobnosti (například herci Tatiana Vilhelmová, Martin Dejdar a Vojtěch Dyk, generální ředitel společnosti 3M Česko David Vrba, rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ivo Vondrák a režisér Fero Fenič) komentoval po jejím zveřejnění i předseda ODS a premiér Petr Nečas:

„Vítám výzvu osobností Přímá volba poslanců 2014. Považujeme za užitečné, aby se nad tímto návrhem vedla seriózní diskuse mezi zástupci politických stran, odborníků i veřejnosti. Tuto diskusi o změně volebního systému považujeme za prospěšnou, budeme ji podporovat a účastnit se jí. Proto mám v úmyslu se s představiteli iniciativy sejít a vyslechnout si jejich názory a návrhy. Změna volebního systému by nepochybně mohla pomoci zlepšit politické poměry v České republice.“

Na otázku, zda se iniciátoři výzvy neobávají zneužití tématu politickými stranami, odpovídá jedna z původních iniciátorů Pavlína Kalousová, že naopak: „Naším cílem již od počátku bylo získat pro myšlenku většinového volebního systému politické strany, aby se co nejdříve začala vést odborná diskuse o jeho podobě.“

Mezi kritickými hlasy jsou doposud reakce poslance Antonína Sedi (ČSSD), který se domnívá, že „je nutno spíše pravidelně kontrolovat činnost politiků na všech úrovních a zejména v Parlamentu ČR“, a poslance Pavla Hojdy (KSČM), který si nedovede představit „sestavování většinové vlády v případě, že by byla sněmovna volena většinovým systémem.“

Iniciátoři výzvy Přímá volba poslanců 2014, která nepřichází s detailně propracovaným návrhem na změnu volebního systému, chystají v nejbližší době odbornou konferenci na téma změny volebního systému. „Konkrétní návrhy, například zda zvolit jednokolový, či dvoukolový systém, chceme nechat zcela v kompetenci jak široké veřejnosti, tak politologů, právníků a politiků,“ uvedl za iniciátory výzvy doc. Jiří Schwarz.

 

Průběžně aktualizované informace: www.PrimaVolbaPoslancu.cz

 

Vyjádření některých osobností, které podpořili Výzvu za přímou volbu poslanců

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., kardiochirurg, Ikem

Podle mého názoru je třeba něco udělat s politickým systémem u nás. A změna volebního systému by přispěla k tomu, že by kandidovali skutečně ti nejkvalitnější a z nich ti nejlepší by se do Poslanecké sněmovny dostali. Byl by tak dán předpoklad ke vzniku skutečně dělného orgánu, nikoli kolbiště vyřizování stranických půtek.

Ondřej Soukup, hudební skladatel a producent

Nevím, jestli tato výzva není zoufalý pokus vylepšit nevylepšitelné. Ale snažím se být optimista, a tak ji podporuji.

Markéta Šichtařová, ředitelka Next finance

Česká republika se stále víc vydává řeckou, italskou či portugalskou cestou: Zahleděna do svých vnitřních žabomyších válek rezignovala na stabilitu svého prostředí. Historie přitom ukazuje, že země s přímým volebním systémem dosahují dlouhodobě vyšší ekonomické úrovně.

Petr Prokop Siostrzonek, převor Břevnovského kláštera

Rád se připojuji k Iniciativě za přímou volbu poslanců. Je třeba hledat každou možnost, jak něco změnit k dobrému v naší společnosti.

Kateřina Englichová, harfenistka

Jsem na to sama velmi zvědavá, jestli je nám ještě pomoci... Tato iniciativa se mi ale moc líbí. Skepse nikam nevede.

Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti

Politika se lidem odcizila. Přímá volba může dát šanci občanům i politikům obnovit vzájemné vazby a posílit důvěru v tuto společnost.

Dana Syrová, výkonná ředitelka MHF Struny podzimu

Doufám, že přímá volba poslanců pomůže navrátit důvěru v systém – díky zpřehlednění kandidátek a posílení osobní odpovědnosti jednotlivých kandidátů.

Alena Ježková, spisovatelka

Zavedení přímé volby poslanců znamená ozdravení a pročištění politického systému. Tak to pojďme udělat! Na změny přece nemusíme jen čekat, můžeme je způsobit sami.

Jan Brázda, Vedoucí partner, Constellation Executive Search

Krize české politické scény dosáhla takových rozměrů, že může reálně hrozit v krátkodobém horizontu nástup populistických a extremistických tendencí v naší společnosti.

Reforma volebního systému spolu s vytvořením a kontrolou pravidel pro financování politických stran se může stát prvním krokem, který přispěje k návratu ztracené důvěry občanů v politiky
a v politiku vůbec.

Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

Výzvu podporuji jako občan této země, který se ztotožňuje s odůvodněním autorů výzvy. Vím, že ani přímá volba není všelékem k nápravě volebního systému této demokratické země, zejména pak zákonodárství a správy České republiky, může však vést k větší osobní odpovědnosti voleného představitele za navrhovaná či přijatá opatření, nepodléhající tolik stranickým aparátům.

Zdeněk Janáček, producent a dramaturg

Protože mám rád své volební právo a chci jít k volbám. A protože nechci svým dětem lhát, že volby mají smysl. 

Reklama