Magie

Cesty za záhadami: Co zničilo Sodomu a Gomoru?

sodoma gomora

Chtěli jste záhady, tak tady jsou! A že jich bude! Kdo je přítelem všeho nevysvětleného, jistě ví, že máme jako lidstvo zpětně o čem přemýšlet. Začneme Biblí a notoricky známým příběhem o zkáze Sodomy a Gomory.

Může to být pravda? A pokud ano, CO zničilo zmíněná města?

Zajímavé čtení a mnoho záhad nabízí nejen Bible, Rámájana, tibetské knihy Kandžur a Tandžur či epos starých Sumerů: O Gilgamešovi.

Dalším dolem, ze kterého budeme čas od času těžit, mohou být například staré obrazy, archeologické nálezy, které nějak nezapadají do uvedené doby, stavby, jejichž původ a smysl se doposud nedaří vysvětlit, a další zdroje.

Věřím, že jako odreagování od každodenních starostí, které jsou až moc průhledné a jasné a mnoho podnětů nenabízejí, to bude dobrá odbočka, která nám načechrá i jiné části mozku, vědomí a intelektu.

Bůh, Bohové - dobře, ale co to je za bytosti?

Chlapec hledající kozu ztracenou na skaliscích Mrtvého moře hodí kámen do jedné z tamních jeskyní. Zaslechne zvuk tříštící se hliněné nádoby. I přivádí mladšího bratra, který se vtěsná do otvoru v jeskyni.

Tak spatří světlo světa dle historiků nejlepší rukopisy nalezené v 20. století Svitky od Mrtvého moře.

V nich můžeme nalézt příběhy hovořící o tajemných nebeských vozidlech a synech nebes, kteří v nich navštívili zemi v doprovodu oblaků dýmu a ohně.

Indická Mahábhárata popisuje příběh, jak jeden z hrdinů odlétl ve své „vimana“ na gigantickém paprsku, který vycházel z něčeho podobného slunci, co vydávalo zvuk připomínající vzdálený hrom. Co asi viděl autor tohoto starého textu před 6 000 lety?!

Před 5 000 lety byl napsán známý Epos o Gilgamešovi. Jeho stránky z keramiky nám vyprávějí také o bytostech, které přišly na zem v oblacích dýmů a za obrovského hluku.

A co Bible?

„Kniha knih“ zachycuje celé předkřesťanské tisíciletí ve formě Starého zákona a první dvě století našeho letopočtu jako Nový zákon.

sodoma gomoraV knize Genesis najdeme dramatické povídání o zničení měst Sodomy a Gomory.

V kostce se jedná asi o toto: (Celý text lze pročíst v Bibli v 19. kapitole 1. knihy Mojžíšovy).

Otec Lot sedí v Sodomské bráně, když spatří dva anděly. Jsa překvapen je hned pozve do svého domu a pohostí je.

Následně se dozvídá:

„Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z toho města. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“

Když vyšlo slunce, nutili tito poslové Lota opět k odchodu: „Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul.“
Když váhal, muži ho uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery. „To shovívavost Hospodinova byla s ním - vyvedli ho dovolili mu odpočinout až za městem. Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul.“

„Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na polích.“

Z příběhu se ještě dozvíme, že Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

Konec zní asi takto:

...Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě.“

Nechme stranou důvody, pro které ke zkáze došlo, a hledejme zrníčko pravdy.

To jistě najdeme, a nejen jedno. Podle dnešních odborníků se totiž v celé oblasti nachází mnoho tun zesklovatělého písku, což mohlo vzniknout jen vysokou teplotou.

Byl to meteorit?

Mohl by být, ale co Lotova žena? Její osud spíš připomíná Hirošimu, ale to asi nevyřešíme. A to ani přes to, že výzkum provedený arabskými odborníky popisuje abnormální radioaktivitu v okolí Rachi, Dariatu a na poloostrově Sinai.

Kdo byli Andělé, kteří varovali Lota? Dostal varování ještě i někdo jiný, kdo se do příběhu nedostal? Klidně mohl.

Pokud šlo o plánované zničení měst Bohem, nebo kdo ví kým, pak: Jakou technologii k tomu použil?

Lot mohl být vizionář

Může to být myslím ale mnohem prozaičtější. Totiž, pokud by se jednalo o meteorit, nebo prostě těleso, které dopadlo na Zemi, pak tomu muselo něco předcházet, když to způsobilo takovou katastrofu.

A Lot mohl být jen a jen pozorný a navíc vlastnil invenci, šestý smysl jako mnozí z nás, kdo vytuší nebezpečí.

Mohl to celé pak svést na Anděly, protože byli prostě „v kurzu“. Navíc si musíme uvědomit, že Lot byl alespoň podle Bible znechucen tím, co se ve městech dělo za zvěrstva, a mnohokrát se snažil lidi umravnit.

Čili boží zásah by se moc hodil.sodoma gomora

Co si myslíte vy?

Vysvětlení téhle záhady možným přirozeným dopadem žhavého meteorického deště na Sodomu a Gomoru nám ale vůbec nebere z rukou další, mnohem větší podivnosti, kterými se budeme příště bavit.

Tohle bylo zahřívací kolo.

Co třeba tyhle otázky:

 • Kdopak asi dal kalendář barbarům Mayům, když tento sahá miliony let do minulosti s přesností, kterou si dnes bez počítačů neumíme představit?
 • Kdo poskytl africkým Dogonům informace o tmavé Síriově družici?
 • Kdo řekl národům ve Středomoří o existenci desáté Plejády, která není okem viditelná?
 • Kdo nám na zemi, prokazatelně před tisíci lety řekl, že Mars je vyschlý a že Venuše je jediný obrovský oceán, nebo že planeta Saturn se podobá atomu?
 • Čí postavy jsou zobrazeny na freskách v Tassíli, které nedávno objevil a studuje francouzský vědec Henri Lhote? (Vidíme na nich velmi vysoké postavy podobající se člověku v kosmických skafandrech!)
 • Kdo a kam odnesl biblického Enocha?

Máme kde brát

Tajemné kresby na planině Nazca, mayští bohové, létající had Kukulkan v Chichén Itzá, tajemství pyramid jak egyptských, tak mayských nebo Inků a další a další.

To jsou věci! Jen se jimi zabývat místo pitomostí okolo válek a ropných vrtů.

Nu což, můžeme nad těmito fascinujícími taji historie naší země a civilizace žasnout a přemýšlet my, kteří nelijeme do moří hektolitry ropy a nevymýšlíme, jak se co nejefektivněji navzájem zabít.

Pokud vás nějaká záhada napadá, klidně ji navrhněte.

   
15.06.2010 - Záhady současnosti - autor: Michaela Kudláčková

Komentáře:

 1. avatar
  [19] OlgaMarie [*]

  Michaela Kudláčková — #18 Příběh Enocha a jeho odlet s "bohem" byl tehdy natolik mimořádnou událostí, že byl  ústním předáváním stále udržován v paměti tehdejšího člověčenstva, až byl  zaznamenán a stal se součástí Bible. Jen "bozi" vědí, kolik vyvolených si tehdy odvezli...Sml80

  Třeba jen ty, které pokládali za podařené výtvory.Sml30

  Třeba za pár tisíc let, bude pokládán Napoleon Buonaparte  také za extrémně silného muže (boha), který dostal na prdel až statečným mužikem u Moskvy. A budoucí generace bude mít nového Davida a Goliáše. Ale my víme, že Napoleon tam táhl v čele statisícové armády, která dojela na nedostatek krmě pro koně a hlad v kombinaci s mrazy udělal své...

  superkarma: 0 15.06.2010, 15:20:29
 2. avatar
  [18] Michaela Kudláčková [*]

  Vidím, že budeme mít o čem povídat i příští týden. To chystám Enocha a jeho "odlet" :-)

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #19
  superkarma: 0 15.06.2010, 13:21:57
 3. avatar
  [17] peetrax [*]

  Anai — #16 to, že jeho matka byla panna, beru spíš taky jako takovou "teologickou pohádku". Sml26

  superkarma: 0 15.06.2010, 13:12:11
 4. [16] Anai [*]

  gira — #5 Já přesně tak! Minulost není deprimující, ale současnost bohužel ano. Na mimozemšťany věřím od chvíle, kdy jsem přelouskala v dětském věku ještě tusím, všechny Von Danikenovi knížky, přišlo mi to naprosto logické. Kamarád, který se vrátil z plavy po Nilu, takový hodně člověk při zemi, myslím, je také po shlédnutí nějakých kreseb či čeho přesvědčen, že tady byli a možná pořád jsou... a taky ti potomci... Ježíš byl možná mimozemšťan (něco muselo být na tom, že jeho matka byla panna), dítě ze zkumavky a posléze oživen po smrti, nebo to byla kamufláž, co mi víme?

  1. na komentář reaguje peetrax — #17
  superkarma: 0 15.06.2010, 12:54:57
 5. avatar
  [15] OlgaMarie [*]

  RenataP — #10 Copak Bible, ale antické báje a pověsti! On ten Daniken nebude daleko od pravdy, že tu kdysi dávno přistáli naši předkové z jiného vesmíru a první skupině homo sapiens předali znalosti, což homo sapiens využil později pro likvidaci člověka neandrtálského. Sml30Bohužel udělali chybu provozováním sexu s lidskými dcerami a tak vznikla lidská monstra známá z bájí. Pro mě je i věrohodná jeho teorie o genetickém designu, neboť jsem v Národním muzeu na Maltě viděla vymodelovaná lidská těla a k nim vyměnitelné hlavičky různých lidských ras, nalezená během archeologického průzkumu Hypogea.

  Sicilie vznikla údajně za války Titánů s Giganty. Dodnes vás turistické ukazaltele tam místy nasměrují k nějaké té Tombě giganta. Oni ti obři asi vážně existovali...

  superkarma: 0 15.06.2010, 12:20:06
 6. avatar
  [14] peetrax [*]

  RenataP — #10 já jsem sice věřící, ale Bibli taky beru s rezervou, hodně. Hlavně Starý zákon, to nám farář vždycky říkal, že je to taková teologická pohádka, zejména začátek. Sml22 (ne to, že Bůh měl stvořit svět, ale že zrovna jako existovala nějaká žena Eva a nějaký muž Adam atd.). Spíš si z toho beru ten základ, myšlenky, ponaučení, "omáčku" moc neřeším.

  superkarma: 0 15.06.2010, 12:04:22
 7. avatar
  [13] peetrax [*]

  maje — #12 takových sci - fi míst. Sml58 Sml39

  superkarma: 0 15.06.2010, 12:02:05
 8. avatar
  [12] maje [*]

  peetrax — #7 už si to přesně nepamatuji. psala jsem, že to bylo docela dávno, co ten pořad dávali. ale pamatuji si, že říkali, že v bibli je hodně takových míst.

  1. na komentář reaguje peetrax — #13
  superkarma: 0 15.06.2010, 11:55:55
 9. avatar
  [11] sanvean [*]

  OlgaMarie — #9 Na tom je zase sci-fi, že "otec o ničem nevěděl". Sml30

  superkarma: 0 15.06.2010, 11:00:20
 10. avatar
  [10] RenataP [*]

  Bible je ostatně plná mimozemštanů... a efektů s nimi spojenými.

  1. na komentář reaguje peetrax — #14
  2. na komentář reaguje OlgaMarie — #15
  superkarma: 0 15.06.2010, 10:57:28
 11. avatar
  [9] OlgaMarie [*]

  sanvean — #8 A co pokračování o Lotovi a jeho dcerách? Z toho abych dostala osypky!Sml57

  1. na komentář reaguje sanvean — #11
  superkarma: 0 15.06.2010, 10:52:38
 12. avatar
  [8] sanvean [*]

  Biblické příběhy mám ráda a na tomhle mě zaujal jeden sci-fi detail Sml16 - krátce poté, co andělé přišli k Lotovi, domáhali se sodomští muži jejich vydání. Lot vyšel před dům a křičel, že jim radši vydá své dcery k pobavení...když chtěl dav vniknout do domu násilím, andělé Lota vtáhli do domu, zavřeli dveře a ranili dav slepotou.

  Mmch Lot byl bratrancem Abrahama, kterého krátce předtím navštívili tři cizinci  se zprávou, že Sodoma-Gomora bude zničena. Abraham prosil, aby alespoň 10 dobrých lidí bylo zachováno, což mu bylo slíbeno. Lot pak ještě oběhl manžely svých dcer a snažil se je přesvědčit, aby odešli, leč marně.

  1. na komentář reaguje OlgaMarie — #9
  superkarma: 0 15.06.2010, 10:36:46
 13. avatar
  [7] peetrax [*]

  maje — #1 a kdo ví, že se vrátil z nebes a že tam byla ta záplava světla? Pokud to budeme brát tak, že tomu věříme, tak se zjevil učedníkům, kteří šili do Emauz, objevil se, nic kolem něj nesvítilo, aspoň podle Bible. Sml80 Jindy se zas zjevil svým apoštolům, kteří šli chytat ryby - opět jako "prostý" člověk bez okázalých efektů jako je záplava světla apod. Sml80

  1. na komentář reaguje maje — #12
  superkarma: 0 15.06.2010, 10:19:37
 14. avatar
  [6] OlgaMarie [*]

  Na otázku, proč se létající bytosti nazývají "bohové" odpověděl již otec dějepisu Herodotos (484 -425 př.n. l.) a neměl pochyb. Jeho dějiny lidstva zabírají až 17 000 let, což současní "vědci" pokládají za vymyšlené a vyfantazírované, protože si s letopočty uváděnými  tímto historikem nevědí rady.

  V současné době dostává jiný rozměr i Platonův spis Politikos, kde píše v podstatě o efektu překlopení zemské osy. No a protože se magnetické pole naší planety posouvá, už se stěhujte do hor! Svět zanikne a lidstvo bude začínat od začátku. Kdo přežije s určitými využitelnými technickými znalostmi, bude už tak 5. generací nazýván bohem a ústně předávaný popis někdejšího způsobu života bude pokládán za báje. 

  A znáte historii OH  a proč účastníci byli 10 měsíců před soutěží izolováni, jedli stejnou stravu atd. a soutěžili nazí? No přece proto, aby bylo zjevné, že mezi nimi není žádný potomek "dávných bohů". Asi věděli proč...

  superkarma: 0 15.06.2010, 09:58:26
 15. avatar
  [5] gira [*]

  Tak to uz se tesim :), je to desne zajimavy a hezky se to cte, Miso... Mas pravdu, radsi si na netu prectu neco takovyho nez deniky, co omilaj porad to samy dokola :)...

  1. na komentář reaguje Anai — #16
  superkarma: 0 15.06.2010, 09:49:37
 16. avatar
  [4] Michaela Kudláčková [*]

  koryna — #3 ..dík. To bylo jen zahřívací kolo...lovim záhadnější záhady :-)

  superkarma: 0 15.06.2010, 08:43:16
 17. avatar
  [3] koryna [*]

  Skvělé Míšo Sml67 a moc,moc zajímavé už se těším na dalšíSml16

  To je počteníčko,superSml59Sml59Sml59

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #4
  superkarma: 0 15.06.2010, 08:37:31
 18. avatar
  [2] Michaela Kudláčková [*]

  maje — #1 ...To máš pravdu...to stojí také za úvahuSml22

  superkarma: 0 15.06.2010, 08:31:39
 19. avatar
  [1] maje [*]

  tak pokud se nepletu, tak jsem docela dávno četla článek s podobným zamyšlením. akorát že tam se zabývali ježíšovým zmrtvýchvstání. proč - když byl pohřben do země - se vrátil z nebes? - a my se neklaníme k zemi, ale k obloze. a proč, když se vracel, byla kolem záplava světla? bylo to hodně zajímavé

  1. na komentář reaguje Michaela Kudláčková — #2
  2. na komentář reaguje peetrax — #7
  superkarma: 0 15.06.2010, 06:59:18

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme