Bulvár

Čeští lékaři proti desítkám zahraničních výzkumů

Tisková zpráva České ženské lobby

Česká lékařská komora vydala 8. března stanovisko, podle kterého je „Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“. Členka České lékařské komory MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD. Oponuje: „Stanovisko ČLK je zcela v rozporu se závěry všech mně známých zahraničních vědeckých studií týkajících se srovnání porodu mimo zdravotnické zařízení a porodu ve zdravotnickém zařízení. Je v rozporu i s doporučením Světové zdravotnické organizace vypracovaném v souladu se závěry výše zmíněných zahraničních studií a žádné české studie týkající se této problematiky nejsou dostupné.“. Ve stejný den upozornila Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) na kritickou situaci ohledně legislativního rámce práce porodních asistentek v některých evropských zemích. Vyzvala EU k zastavení kriminalizace práce porodních asistentek, která je spojena především s asistencí u porodu mimo zdravotnické zařízení.

 

Současně ministr zdravotnictví Leoš Heger přednesl návrh, aby se porodní asistentky více zapojily do péče o těhotné ženy, podobně jako jejich kolegyně v zahraničí. Zároveň na Ministerstvu zdravotnictví vzniká pracovní skupina, která by měla nastavit jasná pravidla pro práci porodních asistentek. Pracovní skupina bude složena z porodních asistentek,  zástupkyň uživatelek péče, lékařů a zástupců ministerstva. Velkým přínosem by bylo zastoupení zahraničních odborníků, kteří  mají zkušenosti s funkčními systémy bezpečné a efektivní porodnické péče.

To, že je péče porodních asistentek pro ženy bezpečnější a dokonce i levnější, dokazuje řada zahraničních studií. Porodní asistentky (jak soukromé, tak pracující v nemocnici) jsou vysokoškolsky vzdělané odbornice na fyziologická těhotenství, porody a péči o ženy a jejich děti po porodu, tedy na stavy bez vážných komplikací, a to nehledě na to, kde se porody odehrávají. Podle výzkumů v zemích, kde existuje diferencovaná péče o těhotné ženy podle míry rizikovosti jejich těhotenství a následně porodu, vyplývá řada zajímavých skutečností. Výzkumy dokazují, že u porodů vedených porodními asistentkami je užíváno méně léků, prováděno méně zásahů do přirozeného průběhu porodu a děti i ženy jsou v lepší psychické kondici. Tuto skutečnost dokládají například výsledky kanadské studie.

Za několik dní, 1. dubna 2012, nabude shodou okolností účinnosti zákon o zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Mimo jiné se v něm praví, že zdravotníkovi, který bude poskytovat péči nad rámec své registrace, může být udělena pokuta až do výše 1 mil. korun. „Vzhledem k tomu, že porodní asistence není v zákoně nijak definována, není jasné, jak budou samostatně působící porodní asistentky, po prvním dubnu fungovat. Je to nejistota nejen pro porodní asistentky i pro těhotné ženy,“ vysvětluje zneklidňující situaci porodní asistentka Jana Růžičková.

 


Společná tisková zpráva
Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a
Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO)
8. března 2012
ICM a FIGO vyzývají Evropskou Unii, aby uznala svůj závazek vůči základním lidským právům, a aby v zemích Evropské Unie, kde k tomu dochází, zastavila kriminalizaci porodních asistentek. Frances Day-Stirk, presidentka ICM a prof. Gamal I. Serour, president FIGO se k tomuspolečně vyjádřili:

ICM a FIGO se připojují k profesním kolegům a dalším skupinám všech oblastí světa a vyjadřují svůj nesouhlas a znepokojení ohledně nepřiměřeně tvrdého odsouzení maďarské porodní asistentky Dr. Agnes Gereb.

Situace, ke které došlo v Maďarsku a dalších zemích Evropské Unie, je porušením základního lidského práva každé ženy vybrat si jak a kde porodí. Evropský soud pro lidská práva v prosinci 2010 konstatoval a v březnu 2011 potvrdil, že maďarská legislativa pod hrozbou trestní odpovědnosti odrazuje zdravotníky, aby asistovali ženám, které se rozhodnou porodit doma, a tudíž „je v rozporu s uplatněním práva na respektování soukromého života nastávajících matek“ (Ternovszky vs Hungary, odstavec 22). V souladu s tím obvinil Maďarsko z porušování práv žen, zakotvených v Evropské ústavě, na ochranu lidských práv a základních svobod.

ICM a FIGO prosazují lidské právo každé ženy v produktivním věku, aby mohla využít péčiposkytovanou porodní asistentkou jak jí samotné, tak jejímu novorozenému dítěti.

Existují pádné důkazy o tom, že porod mimo porodnici, asistovaný registrovanou porodní asistentkou je bezpečný, a mnohé matky jej preferují. Ženám by neměla být tato možnost odpírána jen proto, že neexistuje právní úprava, která by umožňovala porodním asistentkám vykonávat svou profesi v místě, které si žena pro svůj porod vybere.

Zdá se, že obtíže, které vznikly v Maďarsku a jiných evropských zemích, vznikly z neadekvátní právní úpravy a regulace porodní asistence, jež nedovoluje porodním asistentkám poskytovat péči mimo nemocnici. ICM a FIGO nabízejí spolupráci kterékoli zemi při vytváření a uplatňování patřičného regulačního mechanismu, který by byl v souladu s uznávanými mezinárodními standardy a kompetencemi. Regulační mechanismus všech zemí Evropy by měl umožnit, aby bylo možné dobře vykonávat regulovanou profesi porodní asistentky jak v prostředí nemocnice, tak mimo ni, a to v souladu s právy žen uznávanými Evropským soudem pro lidská práva.

ICM a FIGO vyzývají správní úřady Maďarska a dalších zemí, jichž se to týká, k rychlému řešení otázky respektování práv žen. Vyzýváme rovněž Evropskou Unii, aby uznala svůj závazek vůči dodržování základních lidských práv, a aby zastavila kriminalizaci porodních asistentek v zemích, jichž se to týká.

   
27.03.2012 - Blog redakce - autor: Radek Kříž

Komentáře:

 1. [20] jithule [*]

  nedovedu si představit, že ženy rodí doma

  superkarma: 0 28.03.2012, 07:30:06
 2. avatar
  [19] Altamora [*]

  Ať si každá žena rodí, kde je jí libo. Ale porod doma je nadstandard a jako takový musí být placen. Proč by jedna PA měla být celý den blokovaná pro jednu rodičku bezplatně? Proč by měla být někde bezplatně blokovaná sanitka pro případ, že se něco semele? V žádném případě  nemají právo nutit nemocnici, aby jim zajistila PA domů. To je jejich věc, s kým se domluví. Už to vidím, jak v případě nepodařeného porodu doma, hrdinná rodička vykřikuje, že to je vinou dodané PA, která nerespektovala její specifika.Sml57

  superkarma: 0 27.03.2012, 23:58:29
 3. [18] Rikina [*]

  Tuhle jsem četla komentář, kde se doslova pravilo:

  Vystavit dítě zbytečnému a reálnému riziku trvalého poškození nebo smrti pouze pro svoje pohodlí nebo nechuť snášet něco, co mi není příjemné, je děsivá vizitka každé matky. Těžko jí pak věřit, že v kritických chvílích výchovy, někdy později, pro své dítě udělá maximum."

  Myšlenka pak byla ještě dále rozvíjena, nebudu to sem psát celé, ale plně s tímto souhlasím. Sml24 

  superkarma: 0 27.03.2012, 23:56:08
 4. [17] Trefa [*]

  Trefa:nedovedu si predstavit,ze zeny by rodily doma,vracime se snad zpatky,misto dopredu?

  superkarma: 0 27.03.2012, 21:46:42
 5. avatar
  [16] Suzanne [*]

  pajda — #7 a bude to matka, prosím, platit i v nemocnici, když se stane průser? Bude platit pokutu, když nedojede včas do porodnice? Neměla by rovnou platit i když jí praskne voda mimo nemocnici? Neměl by platit každý, komu se stane jakékoli neštěstí, protože si pro něj "došel"?Sml24

  superkarma: 0 27.03.2012, 21:38:19
 6. avatar
  [15] saruz [*]

  Rozhodně porod v nemocnici,nikdy bych si neriskla,že by se mohlo něco zvrtnout. Sml22

  superkarma: 0 27.03.2012, 21:04:50
 7. [14] libuno [*]

  Naprosto souhlasím s níže uvedenými komentáři, že porod v nemocnici je vždy ten nejoptimálnější. Lékaři i sestry po ruce, prostředí určitě sterilnější, v blízkosti jakékoliv nutné přístroje.

  Pokud se žena rozhodne rodit doma, je to její věc. Ale měla by zaplatit cestu porodní asistentky z nemocnice k ní domů. Je to výdaj navíc.

  A ještě na závěr. Nemusíte s ním souhlasit. Za chvíli si někdo umane, že bude či chce rodit v jeskyni. To se chceme vrátit do dob před x-lety, kdy se rodilo doma.

  Neznám, či snad nevím o porodech našich celebrit, že by chtěly rodit doma. Za chvíli to dopadne tak, že některé matky nebudou chtít posílat děti do školy a učitel je bude chodit učit doma. Kde jsou nějaké mantinely?

  superkarma: 0 27.03.2012, 20:54:57
 8. avatar
  [13] Louisa [*]

  každá žena, která chce rodit doma, by v tom případě měla projít školením, co to obnáší, jak se zachovat atp. Před porodem by měla podepsat revers, kde by stálo, k jakým komplikacím by mohlo dojít apod., a kde by souhlasila i s tím, že pokud přivolá z jakéhokoli důvodu lékaře, bude dbát jeho rozhonutí (pak nedojde k tomu, že se bude handrkovat, jestli ji a dítě lékař nechal odvézt oprávněně či nikoli).

  Toto proškolení by si měla tato matka zaplatit jako nadstandart. A pak, ať se pro mne za mne třeba zblázní...

  úmrtnost novorozenc v ČR se již několik desítek let pohybuje kolem tří promile, nižší úmrtnost moc států nemá, nechápu tedy, v čem spatřují ti, kterým se porod v nemocnici nelíbí, chybu.

  superkarma: 0 27.03.2012, 20:47:58
 9. avatar
  [12] ekleinovka [*]

  Jedině v porodnici,tam je zajištěná pomoc pro matku i dítě okamžitě....jestliže jde o životy,je vám v tu chvíli všechno jedno,jen abyste vy i dítě byli v pořádku

  superkarma: 0 27.03.2012, 20:23:33
 10. avatar
  [11] ladouch [*]

  Nedovedu si představit,že bych měla rodit doma, oba porody byly komplikované a bez zásahu zdravotníků, bych možná ani já ani mí synové nepřežili.Sml22

  superkarma: 0 27.03.2012, 19:33:27
 11. [10] Lydia001 [*]

  Porod v nemocnici je možná bezpečnější, ale je důležité si vybrat nemocnici, aby se lékaři k matce chovali citlivě.

  superkarma: 0 27.03.2012, 18:26:57
 12. avatar
  [9] Jindriska8 [*]

  Je to rozhodnutí každé matky,ale jsem pro porod v nemocnci.Sml22

  superkarma: 0 27.03.2012, 17:22:59
 13. [8] Roland [*]

  Jsem také více pro porody v nemocnicích, ale je to možná věc názoru.

  superkarma: 0 27.03.2012, 17:19:45
 14. avatar
  [7] pajda [*]

  Ať se každá matka rozhodne, ale ať taky nese důsledky. Pokud se rozhodne rodit doma a dítě bude postižené, a prokáže-li se, že je to vinou neposkytnutí včasné lékařské péče, ať to matka spolu s porodní asistenkou zaplatí. Myslím, že by hazardérek rychle ubylo. Takhle je to jednoduché - matinka má pohodlí domova a riziko nesou peněženky ostatních. V jiných zemích je spoluúčast na zdravotní péči mnohem vyšší, než u nás, takže většina matek nehazarduje a nemá-li dostupnost sanitky do několika minut, žádné "domácí pohodlí" neřeší.

  1. na komentář reaguje Suzanne — #16
  superkarma: 1 27.03.2012, 17:11:57
 15. [6] hanak [*]

  Kdysi jsme byli hrdi, že úmrtnost novorozenců a rodiček byla v ČR na velmi nízké úrovni. Když sleduji tuto problematiku v jiných státech, domnívám se, že pro matku a dítě je v našich porodnicích uděláno maximum, (snad na výjimky). Vůbec bych nebránila, aby matka s dítětem po porodu, odešly domů. Je to jejich volba a celkem velké riziko. Taky by se ušetřily nemalé peníze. Domácí porody však nedoporučuji.

  superkarma: 1 27.03.2012, 16:52:08
 16. avatar
  [5] Věrulinka [*]

  Porod doma, pokud není překotný, je takový nesmysl Sml31Sml15

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:43:49
 17. [4] dadma [*]

  Nedovedu si vůbec představit, že bych rodila doma a vystavila sebe i dítě riziku.I když porod jak se říká není nemoc, přeci jen může vzniknout hodně komplikací ať u rodičky nebo dítěte.A nemocnice, porodní sál a lékař mě přeci jen vychází lépe nežl-li být doma pouze s porodní asistentkou.

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:43:31
 18. [3] lidicka [*]

  Jsem proti porodům v domácím prostředíSml22

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:34:47
 19. avatar
  [2] kristagg [*]

  Jsem pro porod v porodnici. V případě komplikací je možná co nejrychlejší pomoc. Když je vše bez komplikací, po proběhlé prohlídce by mohla maminka i s miminkem na svou žádost odejít domů. 

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:33:15
 20. [1] MaVy [*]

  no my musíme setrvávat v každém bludu,náš stát chce aby jsme těch pár dětí organizovaně porodili pod dohledem,a vymluvit si to nenechá,škoda,že jinde vlastní názory neprosazujeSml68

  superkarma: 0 27.03.2012, 16:08:22

Profil uživatele
Registrace nového uživatele | Zaslat heslo

Komerční tipy

Novinky

Dnešní vydání

Nové v rubrice

Nejčtenější články

Poslední komentáře

Fotogalerie

Partner rubriky

Ankety

Náš tip

Doporučujeme